İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması 2019

İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması 2019 İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması temsil edebilirişletmenin performansını artırmak için karar verme üzerinde önemli bir etkiye sahip araçlar ve yöntemler seti. Bunu yapmak için bir analiz yapılmalı, sonuçlarına göre işletme tarafının faaliyetlerinde değişiklikler yapılmalıdır.

İşletmenin iş süreçlerinin yeniden yapılanması amacı ileMevcut performans göstergelerinde keskin bir gelişme olması, mevcut yöntemlerde köklü değişikliklerin ortaya çıkması anlamına gelmektedir. Bir yenilik geliştirme stratejisi geliştirirken yönetim tarafından başarıyla kullanılabilen bu değişikliklerdir.

Geliştirilen yeniliklerin yenilikçi doğasıteknolojik yeniliklerin yaratılışı ve ustalığı doğrultusunda konunun ekonomik faaliyetine tamamen yeni iş süreçleri getirmektir. Bu nedenle, iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması iki konumdan düşünülebilir:

- İşletmenin faaliyetini yönetme yöntemi;

- Yenilikçi bir strateji geliştirmek için bir araç.

iş süreci geliştirme ve teknolojinin uygulanması - yeniden yapılanmanın amacı, işletmelerin rekabet gücünün ana organizasyonel öğelerden biridir.

Faaliyetleri yönetmenin bir yöntemi olarakİş süreçlerinin yeniden yapılandırılması, bu tür çalışma alanlarını içerir: mevcut stratejinin analizi; Konunun yeni ve rekabetçi stratejisinin sentezi. Bu süreçler için yönetim iki yöntemi tanımlar:

- Tersine mühendislik bir çeşitBazı yeniliklerin tanıtılması için hazırlık aşaması. Birincisi, birleşik bir yönetim sisteminin konumundan işletme varlığının kapsamlı bir analizi. Burada mevcut iş süreçlerinin teşhisi de yapılmaktadır.

- Projenin tasarlandığı doğrudan mühendislikYenilikçi süreçlere dayanan girişimin yeni stratejisi. İyileştirilmiş iş süreçlerinin yapısı geliştirilmiş ve finansman mekanizmaları tanımlanmıştır. Öncelikli teknoloji alanlarında entelektüel varlık ve kurumsal kaynakların konsantrasyon payını artırarak kurumsal yenilik potansiyelinin büyümesini - sonucudur ana hedefi elde edilecektir.

Bu iki süreç arasındaki ana farktersine mühendislik, yeni bir strateji oluşturmak için bir veritabanı hazırlıyor ve seçilen stratejiyi oluşturmak ve uygulamak için yeni yaklaşımlar geliştirmenin doğrudan bir yolu.

Projenin yeterince telaffuz edilmiş olması gerekirBelirli bir sırayla uygulanan yenilikçi yönlendirme. Bu nedenle, iş süreci yeniden yapılanma aşamalarının aşağıdaki biçimde sunulması mümkündür.

İlk aşama. Konunun gelecekteki iş modelinin geliştirilmesiekonomisi ve rekabet gücünün şematik bir taklididir. Bu aşamada, doğru seçilmiş öncelikler ve değerlendirme kriterleri sisteminin yanı sıra kümesi hedef performans göstergeleri sonuçları olan, işletmenin stratejik hedefler belirlemek ve bunların yapısal ayrışma yürütülmelidir.

İkinci aşama.Yaratılan iş sürecinin analiziişletmenin stratejik faaliyetinin rekabet gücü. Burada, analitik faaliyetler, mevcut kurumsal stratejinin ters mühendisliği ilkesiyle yürütülmektedir. Mevcut işletme yöntemlerinin nicel ve nitel değerlendirmeleri de yapılmaktadır. Davranışları için, varlığın faaliyetlerine yönelik olası tehditlerin yanı sıra güçlü ve zayıf yönlerini de değerlendirmek gereklidir. Şirketin üretim, inovasyon ve entelektüel potansiyelinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere bir organizasyonel yönetim yapısı da değerlendirilmelidir.

Üçüncü aşama.Geliştirilmiş bir strateji modeli geliştirilmesidoğrudan mühendislik araçlarını içerir. onların ana ilgi yeniden yapılanmasını iş sürecinin bu aşamasında işletmenin maliyet yapısını ve sermaye yansıtmalıdır belirli projeler oluşturulması, yöneliktir. Burada, yeni işletme projesinin işletmenin gelecekteki faaliyetleri üzerindeki etkisi değerlendirilmektedir.

İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması 2019

İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması 2019

Related news

 • Ucuz Düğün Yapmanın Püf Noktaları
 • Duvardaki Bant İzi Nasıl Çıkar
 • Tırnakları güçlendirmenin yolları
 • Oktay Usta ev usulü acılı lahmacun yapılışı
 • Keppra anlamına gelir. talimat

 • İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması


  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması

  İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması