İşletmenin mali yıl ve mali analizleri 2019

İşletmenin mali yıl ve mali analizleri 2019 İşletmenin mali yıl ve mali analizleri

İşletmenin mali yıl ve mali analizleri

Mali yıl bir süre,hangi işletmelere (işletmeler, bütçe teşkilatları) faaliyetleri hakkında rapor hazırlarken, devlet bütçesinin hazırlandığı ve çalıştığı dönem.

mali yılBu kavram, gerçekleştirmede kullanılır.şirketin mali analizi. Bu çerçevede bilanço analiz edilir - yapısı ve dinamikleri, likidite oranları, net varlıkların hesaplanması, kârlılık ve varlık devri, kâr ve zarar hesabına dayalı faaliyet karlılığı. Finansal analiz, finansal istikrarı, ödeme gücü, kredi itibarı ve potansiyelini belirlemek için şirketin gelişimi ve statüsünün kilit göstergelerindeki değişikliklerin incelenmesidir. Finansal sürdürülebilirlik, şirketin, ürünlerin (hizmetlerin) üretim ve satışının kesintisiz bir döngüsünü sağlamak için fonlarını en iyi şekilde kullanma yeteneğini yanı sıra, işi genişletip geliştirmeye, materyal ve teknik tabanını güncelleme yatırımına yansıtmaktadır. Kural olarak, yukarıda belirtilen göstergelerin dinamikleri analiz edilirken, son mali yıl ve önceki üç karşılaştırılır.

mali analizKimin için harcadığı (ve neye ihtiyaç duyacağı) analiz gerekirşirket faaliyeti? İki kategorideki kullanıcı, finansal raporlama ve bu analizin sonuçları ile ayırt edilir: iç ve dış. İç finansal analiz, finansal ve organizasyonel faaliyetleri izlemek ve şirketin gelişiminin diğer olasılıklarını ve rezervlerini belirlemek amacıyla çalışanlar veya şirket yönetimi tarafından yürütülür. İç mali analizin kaynakları, genişletilmiş bilanço, çeşitli finansal raporlar (kar ve zararı da kapsar), geçmiş dönemlere ilişkin tablolar, cari mali yıla ve bugüne kadar olan sürelerdir. İç mali analizin temel noktası, sermayenin verimliliğinin, maliyetlerin, ciro ve kârın, borçlanma ve kendi fonlarının birbiriyle ilişkisinin hesaplanmasıdır. Başka bir deyişle, firmanın faaliyetlerinin tüm yönleri ele alınmaktadır. Genellikle, bu analizin göstergeleri ve sonuçları bir ticari sır niteliğindedir.

ABD'de mali yılİç mali analizin hedefleri şunlar olabilir: karları artırmak, maliyetleri düşürmek için rezerv aramak ve gelirleri artırmak, yeni bir pazar geliştirmek, bir sonraki mali yıl ve takip eden dönemlerde alacakları azaltmak. İç analizin sonuçları şirketin sahipleri ve üst düzey yöneticileri tarafından kullanılır.

Dış mali analiz yapılıraçık ve kamuya açık finansal raporlamaya dayalı üçüncü parti ve şahısları ilgilendirmektedir. Alacaklılar, hissedarlar, tedarikçiler, alıcılar, iş ortakları, yatırımcılar olabilir. Dış finansal analizin sonuçları, bankaya borç verme ihtimalini dikkate alarak (bir kredi ve faiz üzerinden hesaplanabilir olsun) leasing şirketleri için önemlidir; bu şirkette yatırım yapılabilirliğini değerlendirmede potansiyel pay sahipleri ve yatırımcılar için; devlet - vergilendirme için; tahkim yöneticisi - iflas durumundan çıkış fırsatlarını belirlemek veya işletmenin iflas ve iflas etmesini önlemek.

Farklı ülkelerde, raporlama yılı belirlendiFarklı yollarla, genellikle takvim yılıyla çakışır, ancak tarihsel olarak mevcut istisnalar da vardır. Örneğin, ABD'deki mali yıl 1 Ocak'tan 31 Eylül'e kadar Rusya Federasyonu'nda 1 Ekim'den 30 Eylül'e kadar belirlendi.

İşletmenin mali yıl ve mali analizleri 2019

İşletmenin mali yıl ve mali analizleri 2019

Related news

 • Çöküş nedir ve onunla ilgili her şey nedir
 • Pankreatit: belirtileri, türleri ve hastalığın nedenleri
 • Etiket: gelin buketi
 • Urals için Clematis. Çeşit. Yetiştirme özellikleri
 • Cupid: nehir rejimi, özellikleri ve özellikleri

 • İşletmenin mali yıl ve mali analizleri

  İşletmenin mali yıl ve mali analizleri


  İşletmenin mali yıl ve mali analizleri

  İşletmenin mali yıl ve mali analizleri

  İşletmenin mali yıl ve mali analizleri

  İşletmenin mali yıl ve mali analizleri

  İşletmenin mali yıl ve mali analizleri

  İşletmenin mali yıl ve mali analizleri

  İşletmenin mali yıl ve mali analizleri

  İşletmenin mali yıl ve mali analizleri

  İşletmenin mali yıl ve mali analizleri

  İşletmenin mali yıl ve mali analizleri

  İşletmenin mali yıl ve mali analizleri

  İşletmenin mali yıl ve mali analizleri

  İşletmenin mali yıl ve mali analizleri