Iş dünyasında sosyal ortaklık 2019

Iş dünyasında sosyal ortaklık 2019 Iş dünyasında sosyal ortaklık

Iş dünyasında sosyal ortaklık

Iş dünyasında Rus sosyal ortaklığıİş Kanunu'na yansır. Ülkenin sosyal ve ekonomik yaşama özel önem veriliyor. "Sosyal ortaklık" terimi, devlet, yerel yönetimler, işverenler ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin bir sistemi anlamına gelir. İşbu Yasanın amacı emek ve diğer ilişkileri düzenleyen konularda işverenlerin ve çalışanların menfaatlerinin koordinasyonunu sağlamaktır. İşverenler ve çalışanlar, kurulan emrin yetkili temsilcileri arasında ortaklığa taraftır.

İş hukuku mevzuatına göre, sosyal ortaklık sistemi birkaç seviyeye sahiptir:

 1. Federal seviyede. İş dünyasında ilişkilerin düzenlenmesinin temellerini tartışıyor.

 2. Bölgesel düzey. Mevcut güçlere uygun olarak Federasyonun konusundaki düzenlemelerin düzenini belirlemek için hizmet eder.

 3. Bölge düzeyinin şehir, ilçe sınırları üzerinde etkisi vardır.

 4. Yerel düzeyde. Bu seviyede, işverenler ile çalışanlar arasındaki karşılıklı ilişkilerin organizasyonda düzenlenmesi gerçekleştirilmektedir.

 5. Şube seviyesi sektörel düzenlemelerle gerçekleştirilmektedir.

Sosyal ortaklığın ilkeleri sektörler arası olup, aşağıdaki konuları içermektedir:

 • taraflar arasında eşit eylemler;
 • ortak menfaatlerin ve taraflar arasındaki saygının göz önüne alınması;
 • her iki tarafın sözleşmeli ilişkilerine katılma isteği;
 • demokratik sosyal ortaklığın geliştirilmesi ve güçlendirilmesinde devlet yardımı;
 • "Rusya Federasyonu Mevzuatı" nın yönetimi ve tarafların ve temsilcilerinin diğer yasal düzenlemeleri;
 • Tarafların temsilcilerinin yetkilerinin bulunması;
 • serbest seçim çalışmaları kapsamında ilişkin konuları tartışmaya;
 • tarafların gönüllü olarak yükümlülüklerini kabul etmeleri;
 • taahhütlerin uygulanmasının gerçekliği;
 • Toplu Sözleşmenin zorunlu olarak gözetilmesi;
 • toplu sözleşmedeki anlaşmaların ve anlaşmaların gözetimi üzerinde kontrol organizasyonu;
 • toplu sözleşmelerin ve sözleşmelerin kusurlarını yerine getirmemesi durumunda tarafların ve temsilcilerinin sorumluluğu.

Çalışanların "İş Kanunu" temsilcilerine göresendikalar. İş dünyasında sosyal ortaklık, komisyonların varlığını sosyal ortaklık organları olarak ima eder. Komisyonlar, toplumsal ve emek ilişkilerini ortak sistem düzeylerinde düzenlemek için çalışmalıdır. Görüşme yoluyla karşılıklı çıkarların rızasını almak, işverenler ve çalışanlar arasındaki karmaşık sorunların ortadan kaldırılması, iş dünyasında sosyal ortaklığı kılan şeydir. Komisyon partilerine oy vererek bir oylama yapılır. Vücudun tarafları arasındaki anlaşmazlıklar durumunda, bir anlaşmazlık protokolü hazırlanır. Anlaşmazlıkların çözümü için prosedür doğrultusunda çözüme kavuşturulmuştur.

İş dünyasında sosyal ortaklık ulaşırToplu pazarlık, karşılıklı istişareler, işçilerin katılımı ve yönetim alanındaki temsilcilerin uygulanması yoluyla hedefleri. Sanayi demokrasisi bir ortaklık şeklidir.

Son zamanlarda ülkemizde varsiyasi değişimler. Ekonomideki pazar ilişkilerine geçiş, sosyal ortaklık sorunlarına yol açmıştır. Bu yeni bir tür yasal sözleşme ve eylemlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Belgeler iş konularında sözleşmeli düzenlemelerin genişletilmesine izin verir. Halen, anlaşmalar sadece organizasyon düzeyinde değil, aynı zamanda Federasyonun konularının da yardımıyla sonuçlandırılmaktadır. İş tüzüğünün genel ilkelerini oluşturmayı amaçlayan bir hukuki ortaklık davası, bir sosyal ortaklık anlaşması haline gelmiştir. İşverenlerin temsilcileri ve çeşitli düzeylerde çalışanlar arasında karara bağlanır: bölgesel, federal, bölgesel, sektörel.

Iş dünyasında sosyal ortaklık 2019

Iş dünyasında sosyal ortaklık 2019

Related news

 • Kuru mısır. Tedavi ve nedenler
 • Ağız boşluğunun yaygın hastalıkları
 • Kolçak: Selam bile vermiyorlar
 • Sulpita tarifi
 • Kivili Kümbet Pasta

 • Iş dünyasında sosyal ortaklık

  Iş dünyasında sosyal ortaklık


  Iş dünyasında sosyal ortaklık

  Iş dünyasında sosyal ortaklık

  Iş dünyasında sosyal ortaklık

  Iş dünyasında sosyal ortaklık

  Iş dünyasında sosyal ortaklık

  Iş dünyasında sosyal ortaklık

  Iş dünyasında sosyal ortaklık

  Iş dünyasında sosyal ortaklık

  Iş dünyasında sosyal ortaklık

  Iş dünyasında sosyal ortaklık

  Iş dünyasında sosyal ortaklık