Havuzda kimyasallara dikkat 2019

Havuzda kimyasallara dikkat 2019
Havuzda kimyasallara dikkat


Havuzda kimyasallara dikkat!

Yüzme sırası ve sonrasında, deniz gözlüğü kullanılmadığı takdirde gözlerde rahatsızlık hissi oluşuyor.

Op. Dr. Levent Akçay, havuzların temiz tutulması için kullanılan klor gibi kimyasal maddelerin gözleri ciddi biçimde tehdit ettiğini söyledi. 

Akçay, klorun,göz yüzeyinin kurumasınayol açarken, gözlerin bakteri ve mikroplar tarafından enfekte olmasına yol açabileceğini belirtti. Akçay, bu durum sonucunda, gözlerdekızarma, rahatsızlık hissi, kaşınma ve yırtılmayasebep olabilecek kimyasal konjonktivit rahatsızlığı oluşturduğunu söyledi.

Op. Dr. Levent Akçay,gözlerimizi havuzlardaki zararlı kimyasallardankorumak ve göz ile teması en aza indirmek içindeniz gözlüklerinin oldukçaetkili bir çözüm olduğunu belirtti. Ayrıca yüzmeden sonragözleri temiz su ve göz solüsyonlarıile temizlememiz gerektiğinin altını çizdi.

Yüzerken lens kullanmayın

Levent Akçay, “Kontak lensler ideal bir çözüm gibi gözükebilir. Ancak lens kullanımı gözlerde komplikasyonlara yol açabileceğini ifade etti. Akçay, yüzerken lenslerini kullanmak isteyenlerin,her yüzme sonrasında lens temizlemesolüsyonları ile lenslerini etraflıca dezenfekte etmeleri gerektiğini,yüzerken lens kullanmakisteyenlerin günlük lensleri tercih etmeleri daha sağlıklı olabileceğini söyledi.

Havuzda kimyasallara dikkat 2019

Havuzda kimyasallara dikkat 2019

Related news Havuzda kimyasallara dikkatHavuzda kimyasallara dikkat


Havuzda kimyasallara dikkat


Havuzda kimyasallara dikkat


Havuzda kimyasallara dikkat


Havuzda kimyasallara dikkat


Havuzda kimyasallara dikkat