Genel ekonomik giderler 2019

Genel ekonomik giderler 2019 Genel ekonomik giderler

Genel ekonomik giderler

Mevzuat,çeşitli ürünlerin serbest bırakılması, çeşitli hizmetlerin sağlanması ve çeşitli işlerin performansıyla ilişkili olabilir. Bu, dolaylı bir maliyettir. Bunlar, kuruluşun muhasebe politikası tarafından tanımlanan sırayla bir veya başka tür bir ürün, iş veya hizmetin maliyetine dahil edilir. Bu maliyetler, daha önce muhasebenin ayrı muhasebe hesaplarında birikmiş ve raporlama döneminin sona ermesinden sonra silinir. Dolaylı maliyetlerden iki grup var - genel üretim ve genel ekonomik. Hesaplar 25 ve 26 bunlara karşılık gelir.

Genel ekonomik giderler,kuruluşu, hem ana hem de yardımcı üretimle ilgili birimlerine bakım ve yönetim işlevini yerine getirmeye yönlendirir. Muhasebede, bu miktarlar hesap 26'da biriktirilir ve bu da, maliyet tahminlerine uygunluğun mevcut kayıtlarını izlemenizi ve saklamanızı sağlar. Genel işletme giderleri şunları içerir:

- Yönetim ve yönetim personelinin ücretleri için yapılan masraflar;

- sosyal koruma fonuna gönderilen kesintiler;

- Gerekli resmi konularda seyahat etmek için iş gezileri ve masraflar;

- Posta ve telgraf transferleri için masraflar;

- ofis malzemeleri giderleri;

- baskı hizmetleri;

- genel ekonomik grupla ilgili sabit kıymetlerin restorasyonu için kesintiler;

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini uygulamak için yapılan masraflar;

- işgücünün başlamasından önce genç uzmanlara konan tatillerin ödenmesi için yapılan harcamalar;

- Kuruluştaki çalışan sayısı azaltıldığında yapılan masraflar;

- Bilgi almanın yanı sıra danışmanlık hizmetleri;

- denetim masrafları;

- verimsiz giderler;

- vergiler ve mecburi ücretler.

Genel işletme giderleri aşağıdaki maliyet kalemlerini içerir:

- malzeme;

- çalışma ücreti;

- sosyal ihtiyaçlar için kesintiler;

- duran varlıkların restorasyonu için kesintiler (amortisman);

- yardımcı sanayi tarafından sağlanan hizmetler;

- vergi ödemelerinin yanı sıra ücretler;

- Diğer doğa harcamaları;

- Verim dışı harcamalar.

Yukarıdaki her tür maliyetisimlendirme alt gruplara ayrılabilir. Bunlar, binaların ve yapıların onarımı ve bakımı ile ilgili genel ekonomik giderlerin yanı sıra, malların, hizmetlerin ve işin üretimine doğrudan katılmayan ekipmanların da dahil olduğu durumlardır. Ayrı olarak, idari aparatların ve bakım personelinin bakımı için teşebbüsün uğradığı maliyetler tahsis edilebilir, vb. Bu özel organizasyon için genel ekonomik harcamalara dahil olan maddelerin isimlendirilmesi, standart endüstri talimatlarında belirlenir. Bu normatif dokümanlar, üretim maliyetinin planlanması, hesaplanması ve hesaplanması için metodolojiyi yansıtır ve ilgili bakanlıklar ve bölümler tarafından onaylanır.

Analitik muhasebe genel ekonomik giderlerisimlendirme içerisinde yer alan gruplara ayrılır. Sentetik veriler, alt hesapların varlığını sağlamayan hesap 26 tarafından muhasebeci tarafından muhasebeleştirilir. Kuruluşun genel ekonomik giderler için yaptığı masraflar borçta yansıtılmaktadır. Bu hesapla ilgili olarak 02 ve 10, 69 ve 70, 71 ve 76 ve diğerleri olabilir. Belirli tutarlar ve ilanlar, ortaya çıkan harcama tutarını ve türünü dikkate alır. Ödenen masraflar için kredi için yazılır. Bir sonraki raporlama döneminin başında, hesap bakiyesi yoktur.

Genel ekonomik giderler 2019

Genel ekonomik giderler 2019

Related news

 • Cezerye Nasıl Yapılır Videosu
 • Lüks Mutfak Köşe Takımı modelleri
 • Etli Ali Nazik Kebabı Tarifi, Nasıl Yapılır
 • Staphylococcus aureus nasıl bulaşır Risk grubu, önleme
 • İstihdam için örnek uygulama nasıl görünür

 • Genel ekonomik giderler

  Genel ekonomik giderler


  Genel ekonomik giderler

  Genel ekonomik giderler

  Genel ekonomik giderler

  Genel ekonomik giderler

  Genel ekonomik giderler

  Genel ekonomik giderler

  Genel ekonomik giderler

  Genel ekonomik giderler

  Genel ekonomik giderler

  Genel ekonomik giderler

  Genel ekonomik giderler

  Genel ekonomik giderler

  Genel ekonomik giderler

  Genel ekonomik giderler

  Genel ekonomik giderler

  Genel ekonomik giderler

  Genel ekonomik giderler

  Genel ekonomik giderler

  Genel ekonomik giderler

  Genel ekonomik giderler

  Genel ekonomik giderler

  Genel ekonomik giderler

  Genel ekonomik giderler

  Genel ekonomik giderler

  Genel ekonomik giderler