Gümrük Birliği Sertifikasyonu. Gümrük Birliğinin teknik düzenlemelerine uyumu içeren tek bir sertifika nasıl çıkarılır ve alınır 2019

Gümrük Birliği Sertifikasyonu. Gümrük Birliğinin teknik düzenlemelerine uyumu içeren tek bir sertifika nasıl çıkarılır ve alınır 2019
15.05.2019

Gümrük Birliği Sertifikasyonu. Gümrük Birliğinin teknik düzenlemelerine uyumu içeren tek bir sertifika nasıl çıkarılır ve alınır 58

Gümrük Birliği Sertifikasyonu. Gümrük Birliğinin teknik düzenlemelerine uyumu içeren tek bir sertifika nasıl çıkarılır ve alınır?

Şu anda, ürünlerin uygunluk değerlendirmesiyalnızca Rus yasalarına göre değil, aynı zamanda 6 Ekim 2007'de görülen Gümrük Birliği mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Katılımcı ülkeler Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan'dır.

gümrük birliği sertifikası

Bazı ürünler için, şimdi ihtiyacınızFarklı sistemler için izinler almak. Gümrük Birliği'nin belgelendirilmesi, geçiş döneminde ve sıhhi standartlarda birleştirilmiş sertifikaların veya beyanların alınmasına uyumu onaylayan belgelerin resmileştirilmesini öngörür.

Bütün bunlar daha ayrıntılı olarak ele alınacak ve yazışma belgesinin ne olması gerektiğini bulacağız.

Sıhhi sertifika

Prosedürün Gümrük Birliği düzeyinde tanıtılmasıİç ulusal yerine aşamalı olarak yürütülmektedir. İlk başlarda karar, hijyen denetimine tabi tutulması gereken, malların listelendiği 299 sayılı Kanun uyarınca KKM tarafından yapıldı. Prosedüre "Gümrük Birliği Sıhhi Sertifikasyon" adı verildi.

gümrük birliği ürün belgesi

Bunu yapmaya yetkili organlar hazırlarlar.sertifika yanı sıra bir uzman görüşü. Bu belgeler, ulusal devletlerin daha önceki dönemlerine karşılık olarak düzenlenmiştir. Rusya'daki bu kağıtlar, Rospotrebnadzor tarafından özel laboratuvarlarda yapılan testler temelinde verilebilir. Böyle bir belge yalnızca Rusya'da değil Belarus ve Kazakistan'da da geçerlidir. Belirli bir geçerlilik süresi olan daha önce yayınlanmış olan sıhhi ve epidemiyolojik sonuçların aksine, bu belgeler belirsizdir.

Tek bir uygunluk belgesinin kaydı için sertifika

Bu prosedür,620 Sayılı KKM Kararları. Gümrük Birliği zorunlu belgelendirmesi ve onay belgesinin tescili için gerekli olan ürünlerin bir listesini içermektedir.

gümrük birliği sertifikasyon kuruluşları

İşlem sadece zorunlu değildirRus, Belarus ve Kazak mallar için değil, aynı zamanda diğer ithal ürünler için. Burada, tek bir sertifika hem Gümrük Birliği üye ülkelerinin hem de diğer ülkelerdeki üreticilere verilebilir. Aynı zamanda, tek bir deklarasyon doldurulursa, başvuran bu davada bir yerli üretici olabilir. İthal malların bir sorundur ise, başvuru, belgeyi almak için üye ülkelerinin topraklarında (yani, Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan) mükellef olan şirket temsilcileri tarafından sunulur.

Zaman çerçeveleri ve yönetmeliklerin yürürlüğe girmesi

Sertifikasyon yapıldığında,Gümrük Birliği, belge tüm katılımcı ülkelerin topraklarında geçerli sayılır. Ve ulusal bir belge edinme durumunda, eylem aralığı belirli bir devletin sınırlarına indirgenir.

gümrük birliğinin teknik düzenlemeleri

Ayrıca, GOST sistemi içinde belgelendirmenin maksimum süresi 3 yıldır. Aracın özelliği daha uzun bir süre, yani 5 yıl ile karakterize edilir.

Geçiş döneminde bir veya daha fazlaBir TR CU başvuru daha uygun olduğunu düşündüğü işletim sistemini seçmek için izin verilir, yürürlüğe girer. Sayılı 563 at TTK kararı Gümrük Birliği ile uyum için belgelerin birleşik formları onayladı.

Gümrük Birliği Sertifikasyon Merkezi

İşlemi yürüten özel organlarsertifikasyon, ulusal sistem tarafından akredite edilmelidir. Rusya'da organizasyon, faaliyet alanlarını ve ürün türlerini gösteren ilgili Sertifikayı almalıdır. Bu, GOST R devlet sisteminin merkezi olan Rosstandart tarafından verilir.

Aynı şey, testlerin ve ürün örneklerinin doğrudan gerçekleştirildiği özel laboratuvarların çalışmaları için de geçerlidir.

gümrük birliği sertifikasyon merkezi

Buna ek olarak, Gümrüklerin belgelendirme kuruluşlarıBirlik ve uzmanlaşmış laboratuvarlar uygun kayıt defterine girilmelidir. Bu durumda, başvuranlara bir sertifika veya beyan gönderebilecekleri yalnızca eski olanlardır.

Teknik düzenlemeler

Belge bir yasal yasalBazı tesislerde infaz için zorunlu olan şartları belirleyen Yasası. Bunlara, hizmetler, iş, yönetim ve yönetim, binalar ve yapılar dahildir. "Teknik Yönetmelik Üzerine" federal kanunla koordine edilir. Bu belgeye göre, diğer tüm fiiller artık gönüllü. Sadece öncelikle emniyet (yani insanların yaşamı ve sağlığı, çevrenin korunması, hayvanlar ve bitkiler, enerji verimliliği ve sahteciliğin üretici tarafında önlenmesi) sağlamak için mallar için onaylanan Gümrük Birliği Teknik Yönetmelikleri zorunlu hale gelir.

gümrük birliğinin zorunlu belgesi

Teknik Düzenlemelerin Uygulanmasında Belgelendirme

Teknik Düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, ulusal düzenlemelerin kademeli olarak Gümrük Birliği Gümrük Birliği'ne geçişi için bir geçiş dönemi öngörülmektedir.

2011 yılında geliştirildi ve 2012'de50'den fazla belge kabul edilmiştir. Bunlardan ilki, parfümeri ve kozmetik ürünler, hafif sanayi, oyuncaklar, kişisel koruyucu ekipman, çocuk ve ergenlik ürünleri konularını içeriyordu.

TR yürürlüğe girdiğinde, ulusalbelge edinme şartları geçerli olmaz. Onların yerine şimdi, Gümrük Birliği'nin zorunlu bir sertifikası var. Bununla birlikte, daha önce yayınlanmış ve geçerlilik süresi dolmamış olan belgeler, onlarda belirtilen zamana kadar geçerli olmaya devam eder.

Dokümanın özellikleri

Bir antetli kağıda tek bir sertifika verilir.en az dört derece koruma. Ters taraf, belgenin alındığı Gümrük Birliği Üye Devletinin dilinde doldurulacaktır. Cephe tarafı yalnızca Rusça doldurulmalıdır. Benzersiz sertifika, kodlaştırma kurallarına göre benzersiz bir numara olarak atanır. Belgeyi yayınlayan ülke koduna mutlaka eklenir.

Bir sertifikanın çok fazla bilgiyi yansıtması gerekiyorsa (örneğin kapsamlı bir kod listesi veya gerekli bir açıklama var ise), başvuru dosyanın ayrılmaz bir parçası olan belgeye yapılır.

Beyanname, önceki durumdan farklı olarak,standart form. Bununla birlikte, 563 sayılı Kanun uyarınca, CCC'nin kendisine yansıyacak tüm bilgileri gösteren bir kararı var. Uygulama bu belgeye de eklenebilir. Ve tescili TS Devlet Kayıtlarında yapılır.

Dokümanlara ek olarak, özel bir işaret var.Gümrük Birliği belgesi. TR TS'nin tüm gereksinimlerini karşılamaktadır. Uyum belgesi çıkarsa, imalatçı ürününü resmi bir işaret kullanarak etiketleme hakkına sahiptir.

Sertifikayı inceliyoruz

gümrük birliği sertifikası

Doküman on beş bölüm içeriyor. Onları inceleyelim.

 1. İlk önce, verildiği ülkenin kısaltmasını içeren kayıt numarası gelir.
 2. Ayrıca bir sistem uygunluk işareti yerleştirilir.
 3. Her sertifikanın kendi numarası vardır.
 4. Onay verme yetkisine sahip olan belgelendirme kuruluşu hakkındaki bilgiler bu hakka dahildir ve uygulanmaktadır.
 5. Ayrıca, ürünün veya tedarikçinin üreticisi hakkında - belgenin müşterisi olanlar hakkında.
 6. Her durumda üreticiye ait bilgiler girilmelidir.
 7. Ürün hakkında en ayrıntılı bilgi: tip, model, marka, bu konuda davranır vb.
 8. HS kodu.
 9. Belgelerden, burada bir eylem bulunmalıdır;işlemin yapıldığı bağlantı, ISO belgesi, test raporları, yangın güvenliği sertifikası ve diğerleri. Listeye ek olarak, ilgili hareketlerin kopyaları ayrıca eklenmelidir.
 10. Buna ek olarak, sertifika şunları içerir: ürünlerin raf ömrü, belgenin kendisinin eylemleri, kayıt tarihi, mühür, adı lider ve uzman imzalarıyla.

Sonuç

Böylece, 2007'den itibaren, yani tarihten itibarenGümrük Birliği mevcut olan ürünlerin belgelendirmesi, eskisinden biraz farklı bir düzende yürütülmeye başlandı. Bununla birlikte, Teknik Düzenlemeler tedricen yürürlüğe girer. Bu nedenle, tüm ilgili kişilerin yeni koşullara uyum sağlamaları için yeterli fırsatları vardır.

Gümrük Birliği Sertifikasyonu. Gümrük Birliğinin teknik düzenlemelerine uyumu içeren tek bir sertifika nasıl çıkarılır ve alınır 2019

Gümrük Birliği Sertifikasyonu. Gümrük Birliğinin teknik düzenlemelerine uyumu içeren tek bir sertifika nasıl çıkarılır ve alınır 2019

Related news

 • Ören Hanım Basit Tığ Oyası Modeli Yapılışı Videolu Anlatımlı
 • Çocukların toz Tide (Tide) yorumu nelerdir Çocuk şeylerini yıkamaktan mı Fosfatsız yıkama tozu
 • Kısırlık Tedavisinde Hastaya Yaklaşım
 • Damat Lif Modeli Yapılışı Açıklamalı Videolu
 • Rehber köpek gerçek bir arkadaş ve yardımcıdır

 • Gümrük Birliği Sertifikasyonu. Gümrük Birliğinin teknik düzenlemelerine uyumu içeren tek bir sertifika nasıl çıkarılır ve alınır 41

  Gümrük Birliği Sertifikasyonu. Gümrük Birliğinin teknik düzenlemelerine uyumu içeren tek bir sertifika nasıl çıkarılır ve alınır


  Gümrük Birliği Sertifikasyonu. Gümrük Birliğinin teknik düzenlemelerine uyumu içeren tek bir sertifika nasıl çıkarılır ve alınır 79

  Gümrük Birliği Sertifikasyonu. Gümrük Birliğinin teknik düzenlemelerine uyumu içeren tek bir sertifika nasıl çıkarılır ve alınır 44

  Gümrük Birliği Sertifikasyonu. Gümrük Birliğinin teknik düzenlemelerine uyumu içeren tek bir sertifika nasıl çıkarılır ve alınır 34

  Gümrük Birliği Sertifikasyonu. Gümrük Birliğinin teknik düzenlemelerine uyumu içeren tek bir sertifika nasıl çıkarılır ve alınır 2

  Gümrük Birliği Sertifikasyonu. Gümrük Birliğinin teknik düzenlemelerine uyumu içeren tek bir sertifika nasıl çıkarılır ve alınır 58

  Gümrük Birliği Sertifikasyonu. Gümrük Birliğinin teknik düzenlemelerine uyumu içeren tek bir sertifika nasıl çıkarılır ve alınır 82

  Gümrük Birliği Sertifikasyonu. Gümrük Birliğinin teknik düzenlemelerine uyumu içeren tek bir sertifika nasıl çıkarılır ve alınır 59

  Gümrük Birliği Sertifikasyonu. Gümrük Birliğinin teknik düzenlemelerine uyumu içeren tek bir sertifika nasıl çıkarılır ve alınır 50

  Gümrük Birliği Sertifikasyonu. Gümrük Birliğinin teknik düzenlemelerine uyumu içeren tek bir sertifika nasıl çıkarılır ve alınır 97

  Gümrük Birliği Sertifikasyonu. Gümrük Birliğinin teknik düzenlemelerine uyumu içeren tek bir sertifika nasıl çıkarılır ve alınır 1

  Gümrük Birliği Sertifikasyonu. Gümrük Birliğinin teknik düzenlemelerine uyumu içeren tek bir sertifika nasıl çıkarılır ve alınır 47

  Gümrük Birliği Sertifikasyonu. Gümrük Birliğinin teknik düzenlemelerine uyumu içeren tek bir sertifika nasıl çıkarılır ve alınır 50

  Gümrük Birliği Sertifikasyonu. Gümrük Birliğinin teknik düzenlemelerine uyumu içeren tek bir sertifika nasıl çıkarılır ve alınır 99