Formül: finansal bağımlılık katsayısı. Hesaplama. Finansal bağımlılığın faktörü - denge üzerinde formül 2019

Formül: finansal bağımlılık katsayısı. Hesaplama. Finansal bağımlılığın faktörü - denge üzerinde formül 2019
20.10.2019

Formül: finansal bağımlılık katsayısı. Hesaplama. Finansal bağımlılığın faktörü - denge üzerinde formül 58

Formül: finansal bağımlılık katsayısı. Hesaplama. Finansal bağımlılığın faktörü - denge üzerinde formül

Etkinliğini değerlendirmekyönetim şirketi yönetim politikası, çeşitli teknikler uygular. Bunlardan biri finansal istikrar katsayılarının tanımlanmasıdır. Bu bilgi, hem kurucunun hem de kreditörlerinin yararınadır. Bu nedenle, finansal analistler için çok önemlidir. Sunulan metodolojinin temel unsurlarından biri de formüldür. Finansal bağımlılık katsayısı, denge yapısını değerlendirmeyi ve gelecek dönemde geliştirmeyi sağlayacaktır. Bu çok kullanışlı bir analiz türüdür. Finansal bağımlılık katsayısının formülü çoğunlukla Batılı analistler tarafından kullanılır. Şirketin faaliyet performansını değerlendirirken, bu önemli göstergelerden biridir.

Genel bilgi

Batılı ekonomistler gösterge borcu diyorYukarıdaki formülü daha fazla açıklayan oran. Finansal bağımlılık katsayısı, kuruluşun ödünç aldığı fonların dağılımı açısından işletmenin bilançosunun yapısını değerlendirmek için kullanılır.Finansal bağımlılığın formül katsayısıÜlkemizde katsayı belirlemek yerineDengeye mali bağımlılık genellikle şirketin özerkliğinin formülünü uygular. Yani, sermaye kaynaklarının yapısının değerlendirilmesi, kendi fonlarının kullanılabilirliği açısından yapılır.

Ancak katsayı hesaplamak için formülün uygulanmasıMali bağımlılık, ters tarafındaki yükümlülükleri tahmin etmek mümkündür. Bu gösterge yatırımcılar için önemlidir ve şirketin borç ödeme gücünü ifade eder. Bu verilere dayanarak, alacaklılar bir kredi sağlamak için tavsiye olduğu sonucuna varmıştır. Bu nedenle, kuruluşun sermayesinin yapısı hakkında araştırma yaparken, borçlanan fonların dinamiklerini ve miktarını değerlendirmek gerekir.

Alacaklılar sermayesi

Bir işletmenin borçlanan sermayesi, alacaklılara olan uzun vadeli ve kısa vadeli borçlarının tutarıdır.Bilançoda finansal bağımlılık katsayısı katsayısıBu iki sorumluluk kaynağı makalesi,finansal bağımlılık katsayısını hesaplamak. Denge formülü, "Ertelenmiş gelirler" ve "Gelecekteki giderler için karşılıklar" gibi kalemlerin hesaplanmasından muaf tutulmuştur. Mali bağımlılık katsayısı için formülün hesaplanması, gelecekteki makbuzlar veya bilançodaki düşüşler dikkate alınmaksızın raporlama dönemi için yapılır.

Borçlu sermaye, sayısında bir azalma iledenge yapısında şirketin istikrarını artırır. Ancak, batılı üreticilerin tecrübelerinin gösterdiği gibi, işletme tarafından karlılığı arttırmak için kullanılmalıdır.

Hesaplama formülü

Operasyonel süre için hesaplanan bakiyesi olan mali bağımlılık katsayısı genellikle böyle görünür.Finansal bağımlılık hesaplama formülü faktörü

Xavier. = Borçlu sermaye / Varlıklar

İşletmenin bağımlılık faktörünün formülüne katılan sermayeli finansman kaynaklarını bulmak için, bu tür hesaplamaları yaparlar:

ZK = Uzun vadeli borçlar + Kısa vadeli borçlar - Ertelenmiş gelirler - Gelecekte giderler için karşılık.

Bu, şirketin faaliyetlerinin ücretli sermaye kaynakları üzerindeki uzun vadeli bağımlılığını belirlememize olanak sağlar.

Denge hesaplama formülü

Aktifleştirilen kaynakların finansal bağımlılık katsayısı, yukarıda sunulan hesaplama formülü, muhasebe raporunun Form 1'i kullanılarak belirlenir.Büyük harfli kaynak formülünün mali bağımlılık katsayısıHesaplamaları yapmak için, yeni dengenin bu tür satırlarını uygulamanız gerekir:

Xavier. = (pp. 1400 + pp. 1500 - p. 1530-p. 1540) / p. 1700.

Finansal bağımlılık katsayısı için bu formüldenge çizgileri 2011 yılından itibaren geçerlidir. Bu süreden önce gösterilen süreler için, mali bağımlılık katsayısının maddelerinin başka bir yorumu uygun olacaktır.

Normatif değer

Mali bağımlılık katsayısı, yukarıda ele alınan hesaplama formülü, normatif değer ile karşılaştırılmalıdır.Formülün bilanço sıralarına göre finansal bağımlılık katsayısıEkonomik literatürde birçok yazardeğerinin 0.7'den küçük olduğunu belirtin. Ancak, 17 Nisan 2019 tarihli Rusya Federasyonu 173 Bölgesel Kalkınma Bakanlığı'nın emri, standardın 0.8'den daha azını düzenlemektedir. Aksi takdirde, teşebbüsün borçlanan sermayeye bağımlı olduğu kabul edilir.

Ayrıca, değerin çok düşük olduğunu unutmayın.gösterge, şirketin faaliyetlerini genişletme şansının eksik olduğunu göstermektedir. Sonuçta, borçlanan sermaye daha büyük bir kar elde etmenizi sağlar. Mali yükümlülük katsayısının, denge hatlarının daha detaylı olarak ele alındığı formülün, kuruluşa ait sektörün özelliklerini dikkate alması gerektiği unutulmamalıdır.

Karmaşık analiz

Hangi formül ile mali bağımlılık katsayısı hesaplanır Finansal sürdürülebilirliği doğru değerlendirmekişletmelerde, karmaşanın içinde bulunan sermayeye bağımlılık katsayısını dikkate almak gerekir. Bunun için özerklik ve kaldıraç hesaplanır. Araştırma alanına benzerler, ancak göstergelerdeki farklı açılara bakmak, formüllerinin her birine izin verir. Finansal bağımlılık katsayısı, özerkliğin ters anlamıdır. Bu gösterge için, özkaynakların bilançoya oranı kullanılmaktadır. Finansal kaldıraç katsayısı, yükümlülüklerin en uygun oranını hesaplayacaktır.

Hesaplama örneği

Hangi formüle göre hesaplanır?finansal bağımlılık katsayısı, dinamik olarak hesaplanmalıdır. Örneğin, dönemin başında ve sonunda. Uzun vadeli borçların 20,486'dan 20,009 milyon rubeye düştüğünü varsayalım. Aynı zamanda, şirketin kısa vadeli yükümlülükleri de 10 347'den 5749 milyon rubeye düştü. Gelecekteki harcamalar için rezervler sırasıyla 0,1 ve 0,13 milyon ruble olmuştur. dönemin başında ve sonunda. Yukarıda listelenen tüm değişiklikler nedeniyle bilançonun para birimi 81.717'den 77.050 milyon rubeye gerilemiştir.

Hesaplama aşağıdaki gibi olacaktır:

КЗав.1 = (20 486 + 10 347 - 0,1) / 81 717 = 0,37.

КЗав.2 = (20 009 + 5749 - 0,13) / 77 050 = 0,33.

Değerlendirilen yıl için sonuçlandırılabilir.İşletme, uzun vadeli ve kısa vadeli borçların sayısını, bakiye para biriminin yapısında azaltmıştır. Bu, toplam fonların miktarında bir azalmaya yol açtı. Ancak, bu durum olumlu bir trend olmuştur, çünkü incelenen dönemde mali bağımlılık katsayısı azalmıştır. Bu değişimlere bağlı yükümlülüklerin yapısı gelişmiştir. Çalışma süresince, gösterge standardın sınırları dahilinde idi. Bu, araştırma nesnesinin finansal sürdürülebilirliğini gösterir.

Stabilite belirleme metodolojisini dikkate alarakFormülü değerlendirmenize olanak tanıyan işletme, finansal bağımlılık katsayısının şirketin borçlanma sermayesinin uygunluğu hakkında bir sonuca varmasına yardımcı olabilir. Dinamizmi araştırarak ve göstergeyi standartla karşılaştırarak, bilanço yükümlülük yapısının uyumunu anlamak ve önümüzdeki dönemde de iyileştirme planını geliştirmek kolay olacaktır. Bu, şirketin daha fazla kar elde etmesini ve aynı zamanda endüstrinin işletmeleri arasındaki güvenilirlik derecesini elde etmesini mümkün kılar.

Formül: finansal bağımlılık katsayısı. Hesaplama. Finansal bağımlılığın faktörü - denge üzerinde formül 2019

Formül: finansal bağımlılık katsayısı. Hesaplama. Finansal bağımlılığın faktörü - denge üzerinde formül 2019

Related news

 • Basın eki - kafadan sonra ikinci kişi
 • Simge Sarkıları Listesi
 • Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi 10 Woody Allen Filmi
 • Tuzlu Pankek ve Pazar Kahvaltısı
 • Steam de hediye nedir ve nasıl verilir

 • Formül: finansal bağımlılık katsayısı. Hesaplama. Finansal bağımlılığın faktörü - denge üzerinde formül 87

  Formül: finansal bağımlılık katsayısı. Hesaplama. Finansal bağımlılığın faktörü - denge üzerinde formül


  Formül: finansal bağımlılık katsayısı. Hesaplama. Finansal bağımlılığın faktörü - denge üzerinde formül 72

  Formül: finansal bağımlılık katsayısı. Hesaplama. Finansal bağımlılığın faktörü - denge üzerinde formül 100

  Formül: finansal bağımlılık katsayısı. Hesaplama. Finansal bağımlılığın faktörü - denge üzerinde formül 46

  Formül: finansal bağımlılık katsayısı. Hesaplama. Finansal bağımlılığın faktörü - denge üzerinde formül 4

  Formül: finansal bağımlılık katsayısı. Hesaplama. Finansal bağımlılığın faktörü - denge üzerinde formül 14

  Formül: finansal bağımlılık katsayısı. Hesaplama. Finansal bağımlılığın faktörü - denge üzerinde formül 30

  Formül: finansal bağımlılık katsayısı. Hesaplama. Finansal bağımlılığın faktörü - denge üzerinde formül 58

  Formül: finansal bağımlılık katsayısı. Hesaplama. Finansal bağımlılığın faktörü - denge üzerinde formül 35

  Formül: finansal bağımlılık katsayısı. Hesaplama. Finansal bağımlılığın faktörü - denge üzerinde formül 68

  Formül: finansal bağımlılık katsayısı. Hesaplama. Finansal bağımlılığın faktörü - denge üzerinde formül 21

  Formül: finansal bağımlılık katsayısı. Hesaplama. Finansal bağımlılığın faktörü - denge üzerinde formül 68

  Formül: finansal bağımlılık katsayısı. Hesaplama. Finansal bağımlılığın faktörü - denge üzerinde formül 27

  Formül: finansal bağımlılık katsayısı. Hesaplama. Finansal bağımlılığın faktörü - denge üzerinde formül 91

  Formül: finansal bağımlılık katsayısı. Hesaplama. Finansal bağımlılığın faktörü - denge üzerinde formül 84