Çevrenin Abiyotik Faktörleri ve Canlılar Üzerindeki Etkileri

Çevrenin Abiyotik Faktörleri ve Canlılar Üzerindeki Etkileri

Çevrenin abiyotik faktörleri, iklim koşulları ile toprak ve su ile belirlenir.

sınıflandırma

Abiyotik faktörlerin çeşitli sınıflandırmaları vardır. Bunlardan en popülerlerinden biri böylesi bileşenlere ayrılıyor:

 • fiziksel faktörler (ışık, sıcaklık, barometrik basınç, nem);
 • kimyasal faktörler (atmosfer bileşimi, toprağın mineral ve organik maddeleri, topraktaki pH seviyesi vb.)
 • Mekanik faktörler (rüzgar, heyelan, su ve toprak hareketleri, arazi vb.)

Abiyotik çevresel faktörler, türlerin dağılımını önemli ölçüde etkiler ve aralıklarını belirler; Belirli organizmaların yaşadığı coğrafi bölge.

sıcaklık

Sıcaklığa özellikle önem verilmektedir çünkübu en önemli göstergedir. Sıcaklığa bağlı olarak, çevrenin abiyotik faktörleri, doğadaki canlı organizmaların bağlandığı termal kayışlar ile ayırt edilir. Soğuk, ılıman, tropikal ve subtropikal bir kuşaktır. Organizmaların ömrü için uygun olan sıcaklık, optimal olarak adlandırılır. Hemen hemen tüm organizmalar 0 ° - 50 ° C aralığında yaşayabilirler.

Canlı organizmaların farklı sıcaklık koşullarında var olma kabiliyetlerine bağlı olarak, bunlar şu şekilde sınıflandırılır:

 • keskin sıcaklık dalgalanmalarının koşullarına uyarlanmış eurythermal organizmalar;
 • dar sıcaklık aralığında bulunan stenotermal organizmalar.

Yaşayan Eurythermal organizmalarbaşta kıta iklimi hakim olduğunda. Bu organizmalar şiddetli sıcaklık dalgalanmalarına (Diptera larvaları, bakteriler, algler, helmintler) karşı koyabiliyorlar. Sıcaklık faktörü "sert" hale gelirse, bazı eurythermal organizmalar hazırda bekleme durumuna düşebilir. Bu durumda metabolizma önemli ölçüde azaltılır (porsuk, ayı vb.).

Stenotermal organizmalar hem bitkilerde hem de hayvanlarda bulunur. Örneğin, çoğu deniz hayvanı, 30 ° C'ye kadar olan sıcaklıklarda hayatta kalır.

Hayvanlar, korunma kabiliyetlerine bölünürkendi termoregülasyonu, yani. sabit vücut sıcaklığı, sözde poikilothermic ve homeothermic. İlki sıcaklıklarını değiştirebilirken ikincisinde daima sabittir. Tüm memeliler ve bir takım kuşlar, homeotermik hayvanlardır. Kuş ve memelilerin bazı türleri hariç tüm organizmalar poikilotermik olarak kabul edilir. Vücut ısısı ortam sıcaklığına yakındır. Homoitermal ile ilgili hayvanlar, evrim sürecinde kendilerini soğuktan (kış uykusundan, göç, kürk vb.) Korumak için uyarlanmıştır.

ışık

Çevrenin abiyotik faktörleri hafiftir veyoğunluğu. Önemi, fotosentetik bitkiler için özellikle büyüktür. Fotosentez seviyesi, güneş ışınımının yoğunluğu, ışığın nitel bileşimi, ışığın zaman içindeki dağılımından etkilenir. Bununla birlikte, tam karanlıkta uzun süre çoğalabilen bakteri ve mantarlar bilinmektedir. Bitkiler ışık seven, ısıya dayanıklı ve termofilik olarak ayrılır.

Birçok hayvan için, hafif bir günün süresi önemlidir, bu da cinsel işlevi etkiler, uzun bir ışık gününde artar ve kısa bir ışık gününde (sonbahar veya kış) bunalır.

nem

Nem karmaşık bir faktördür veHavadaki su buharı ve topraktaki su miktarıdır. Nem seviyesinden hücrelerin ömrüne ve buna bağlı olarak tüm organizmaya bağlıdır. Toprak nemi, yağış miktarı, topraktaki su derinliği ve diğer şartlardan etkilenir. Minerallerin çözünmesi için nem gereklidir.

Su ortamının abiyotik faktörleri

Kimyasal faktörler önemsiz değildir.fiziksel faktörler. Atmosferin gaz bileşimine ve su ortamının bileşimine büyük bir rol düşmektedir. Hemen hemen tüm organizmaların oksijen ve birtakım organizmalar - nitrojen, hidrojen sülfür veya metan içinde olması gerekir.

Çevrenin fiziksel abiyotik faktörleriSu ortamında yaşayan canlılar için son derece önemli bir gaz bileşimini temsil eder. Örneğin, Karadeniz'in sularında, bu havuzun birçok organizma için çok uygun olmadığı düşünüldüğünden, bir çok hidrojen sülfür vardır. Tuzluluk su ortamının önemli bir bileşenidir. Sudaki hayvanların çoğu tuzlu sularda, daha az tatlı sularda ve hatta daha az tuzlu suda daha az yaşar. Sudaki hayvanların dağılımı ve çoğaltılması, iç ortamın tuz bileşimini sürdürme yeteneğinden etkilenir.Related news

 • Soğuk kışlar için sıcak etekler
 • Bademli Kurabiye Tarifi ve Malzemeleri
 • Lazarevskoe: 2016 sezonunda
 • Taksi-Para: yorumlar. Fonların çekilmesi ile Oyun
 • Hz. Yusufun Hayatı Özet

 • Çevrenin Abiyotik Faktörleri ve Canlılar Üzerindeki Etkileri

  Çevrenin Abiyotik Faktörleri ve Canlılar Üzerindeki Etkileri


  Çevrenin Abiyotik Faktörleri ve Canlılar Üzerindeki Etkileri

  Çevrenin Abiyotik Faktörleri ve Canlılar Üzerindeki Etkileri

  Çevrenin Abiyotik Faktörleri ve Canlılar Üzerindeki Etkileri

  Çevrenin Abiyotik Faktörleri ve Canlılar Üzerindeki Etkileri

  Çevrenin Abiyotik Faktörleri ve Canlılar Üzerindeki Etkileri

  Çevrenin Abiyotik Faktörleri ve Canlılar Üzerindeki Etkileri

  Çevrenin Abiyotik Faktörleri ve Canlılar Üzerindeki Etkileri

  Çevrenin Abiyotik Faktörleri ve Canlılar Üzerindeki Etkileri

  Çevrenin Abiyotik Faktörleri ve Canlılar Üzerindeki Etkileri

  Çevrenin Abiyotik Faktörleri ve Canlılar Üzerindeki Etkileri

  Çevrenin Abiyotik Faktörleri ve Canlılar Üzerindeki Etkileri

  Çevrenin Abiyotik Faktörleri ve Canlılar Üzerindeki Etkileri

  Çevrenin Abiyotik Faktörleri ve Canlılar Üzerindeki Etkileri

  Çevrenin Abiyotik Faktörleri ve Canlılar Üzerindeki Etkileri

  Çevrenin Abiyotik Faktörleri ve Canlılar Üzerindeki Etkileri