Evlilik tazminatı nedir Kimler yararlanabilir 2019

Evlilik tazminatı nedir Kimler yararlanabilir 2019
Evlilik tazminatı nedir Kimler yararlanabilir


Evlilik tazminatı nedir? Kimler yararlanabilir?

Evlilik sebebi ile iş akdini bozan kadın çalıştığı iş yerinden tazminat alabilir mi? Evlilik tazminatı nedir? Şartları nelerdir? Nasıl temin edilir? İşte sizlere tüm evli ve çalışan kadınları ilgilendiren bu soruların cevapları...

Çalışma hayatı sürerken evlenen kadınlar, evlilik nedeni ile işlerinden ayrılabiliyor. Peki, evlilik nedeni ile işlerinden ayrılan ve iş akdini fesheden kadınlar iş yerinden tazminat almak hakkını nasıl elde edebilirler? 

Kanununa göre; evlilik nedeni ile iş akdini bir yıl içinde feshetme hakkı sadece kadına verilmiştir. Bir kadın, hali hazırda çalışıyorken evlenirse ve evlilik nedeni ile işinden ayrılmak isterse, çalıştığı iş yeri işten çıkmak isteyen kadına tazminat vermek zorundadır. Bu haktan yararlanmak için evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde verilen bu hakkı kullanması gerekir. Devlet kadına bu durumda iş akdini feshetme imkanı vermektedir.

1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. Maddesi'nde bu durum şu şekilde belirtilmiştir: “…kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş akdini sona erdirmesi… hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için aynı oran üzerinden ödeme yapılır”.

Evlilik nedeni ile işten ayrılan kadının bu durumu evlilik tarihinden itibaren geçen bir yıl içerisinde çalıştığı kuruma bildirmesi gerekir. Eğer tazminatını iş verenden geçen bir yıllık süre içinde talep etmezse bu haktan yararlanamaz. 

Kanunda bahsi geçen bir yıllık süreç resmi nikah tarihinden itibaren geçen bir yıllık süreçtir. Dini nikah ya da düğün tarihi geçersizdir. 

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NASIL TALEP EDİLİR? 

İş sözleşmesini evlilik nedeni ile feshetmek isteyen kadın, işveren kuruma işten ayrılma gerekçesini ifade eden noter onaylı bir dilekçe ve evlilik cüzdanı fotokopisi ile yine noter kanalı ile başvuru yapmalıdır. Noter kanalı ile yapılmayan başvurularda iş veren dilekçeye ulaşamadığı ya da işçinin evlendiğinden haberdar olmadığı gibi bahaneler üretemez. En doğru ve sağlıklı aynı zamanda kanıtlanabilir yol dilekçenin noter kanalı ile iş verene iletilmesidir.

İş veren tarafından kadın çalışana kıdem tazminatının verilmesi için kadının o iş yerinde bir yıl çalışmış olması gerekir. Eğer çalışılmış süre bir yıldan az ise işveren kıdem tazminatı ödemek zorunda değildir. 

Evlenerek kıdem tazminatı alan kadın çalışan tekrar farklı bir iş yerinde çalışmaya başlayabilir.

Evlilik tazminatı nedir Kimler yararlanabilir 2019

Evlilik tazminatı nedir Kimler yararlanabilir 2019
Evlilik tazminatı nedir Kimler yararlanabilir


Evlilik tazminatı nedir Kimler yararlanabilir


Evlilik tazminatı nedir Kimler yararlanabilir


Evlilik tazminatı nedir Kimler yararlanabilir


Evlilik tazminatı nedir Kimler yararlanabilir


Evlilik tazminatı nedir Kimler yararlanabilir