Ekonomi teorisinin konusu ve yöntemi 2019

Ekonomi teorisinin konusu ve yöntemi 2019 Ekonomi teorisinin konusu ve yöntemi

Ekonomi teorisinin konusu ve yöntemi

Ekonomi, insanların en farklı ihtiyaçlarını karşılamak için manevi ve maddi imkanlar yaratmak amacıyla bir faaliyet alanıdır.

Ekonomi teorisinin konusu ve yöntemisosyo-ekonomik ilişkileri düşünmekÜrünlerin ve hizmetlerin dağıtımı, üretimi, değiş tokuşu ve tüketimi sürecinde bireyler arasında. İlk olarak, sınırlı kaynaklara tabi olan malların ve hizmetlerin dağılımı ve üretimi alanında olan ekonomi teorisi konusunu ele alalım. Ekonomik gerçekliğin daha eksiksiz bir yansıması için, ekonomi teorisi pek çok ayrı bilimden oluşur: genel olarak ekonomik uygarlık ve ekonomi alanının bireysel bölümlerini inceleyen, emek ekonomisi, istatistik, yönetim, finans teorisi, muhasebe gibi özel ekonomi üzerinde çalışan genel bir ekonomi teorisi , pazarlama, tarım ve sanayi ekonomisi. Siyasal iktisat, evrim teorisi teorisi ve bazıları genel bir iktisat teorisi gibi davranırlar.

Ekonominin konusu ve yöntemi göz önüne alınarakekonomik büyüme, tam istihdam, ekonomik özgürlük, istikrarlı fiyat seviyesi, ekonomik güvenlik, gelir dağılımının adil dağılımı, ticaret dengesi gibi konularda ekonomik yasaları araştırdığını söyleyerek yardımcı olamaz.

Ekonomideki temel yöntemler şunlardır: bilimsel soyutlama, analiz ve sentez, nitel ve nicel analiz, gözlem ve deneme ve diğerleri.

Meselenin genel özellikleri ve iktisat teorisi metodu gibi.

Şimdi pek çok farklı eğitim ve öğretimmetodik kılavuzlar. İktisatta ders kitapları genellikle bölüm veya kısım "ekonomi teorisinin Konusu ve yöntemi" adını bulabilir ve biz günah yok değildir - bu tamamen doğru olmasa da, geleneğe ödenen haraç. Ekonomide tek, tek, evrensel bir yöntem olmadığı için "Ekonomi teorisinin konusu ve yöntemleri" yazmak daha doğru olurdu. Çoğu, kompleks kompleks var ve şimdi onları düşünelim.

Yöntemler bilimsel yöntemlerdir, biliş yöntemleriekonomi, ekonomik kalkınmanın anlaşılması. Sıradan (özet, gözlem, grup karşılaştırma) ve ileri analiz ve nicel ve nitel yaklaşımlar, tarihi ve mantıksal modelleme, biçimlendirme ve diğerleri sentezi: Ekonomi teorisi şu yöntemlerine dayanmaktadır.

Ekonomi teorisinin oluşumu ve gelişimiAntik Yunan döneminden başlayarak birkaç aşamada ele alınabilir:

1) antik: Temel analiz doğal Plato, Aristo Ksenofontom (V-IV yy), köle sistemi, geçim tarım incelenmiştir;

2) doğal ve emtia ekonomisi oranının çalışıldığı feodalizm dönemi, emeklerin rolü, çiftlikler arasındaki etkileşimin yüksek bir değerlendirmesi;

3) burjuva ekonomi politiği dönemi: merkantilistler (16. - 17. yüzyıl), dolaşım alanına büyük önem verdiler; Klasik politik ekonomi (17. - 19. yüzyıl) ilk, zenginlik üretim alanıyla bağlantılı - tarımda ve daha sonra diğer sektörlerde. Bu dönemin ekonomistleri bir değer teorisi geliştirdiler;

4) emeğin politik ekonomisinin gelişimi: Marksizmde, ekonomik sistem işçi sınıfının çıkarları açısından analiz edilir. Marksizme dayanarak, Sosyal Demokrasi ve Leninizm ortaya çıkar;

5) 20. yüzyıl: Neoklasikçiler piyasa mekanizmalarında fiyatlama ve denge araştırdı; devlet-tekelci kapitalizmin ortaya çıkışı, Keynesçilik, liberalizm.

Son yıllarda, şu hususlara dikkat çekilebilir: kurumsalcılık; endüstri sonrası ekonomi; piyasa ekonomisine geçiş teorisi.

Ekonomi teorisinin konusu ve yöntemi 2019

Ekonomi teorisinin konusu ve yöntemi 2019

Related news

 • Bir çocuğun bir anaokuluna çabucak uyum sağlamasına nasıl yardımcı olunur
 • Novatrack (bisiklet): modellerin tanımı, teknik özellikler, yorumlar
 • Charles Luciano (Şanslı Luciano, Charles Şanslı Luciano), İtalyan gangster: biyografi
 • Greyfurtun Faydaları Nelerdir
 • Kalp krizi riskinizi test edin

 • Ekonomi teorisinin konusu ve yöntemi

  Ekonomi teorisinin konusu ve yöntemi


  Ekonomi teorisinin konusu ve yöntemi

  Ekonomi teorisinin konusu ve yöntemi

  Ekonomi teorisinin konusu ve yöntemi

  Ekonomi teorisinin konusu ve yöntemi

  Ekonomi teorisinin konusu ve yöntemi

  Ekonomi teorisinin konusu ve yöntemi

  Ekonomi teorisinin konusu ve yöntemi

  Ekonomi teorisinin konusu ve yöntemi

  Ekonomi teorisinin konusu ve yöntemi

  Ekonomi teorisinin konusu ve yöntemi

  Ekonomi teorisinin konusu ve yöntemi

  Ekonomi teorisinin konusu ve yöntemi

  Ekonomi teorisinin konusu ve yöntemi