Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildiÇeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi
Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi?

Çeçenistan Anayasası uzun ve uzun süredir acı çekiyortarih. Bütün Ruslar güneydoğudaki ayrılıkçılığın, iki Çeçen savaşının ve sonuçlarının farkındalar. Rus hükümeti tarafından istenen belge sadece 2003 yılında kabul edildi. Bu makale Çeçen Anayasasının tarihini, içeriğinin ve federal mevzuat ile uyumluluğunu ayrıntılı olarak inceleyecektir.

Çeçen Anayasasının genel özellikleri

Rusya Federasyonu'nun temel kanunutüm ulusal cumhuriyetlerin kendi anayasasını oluşturma haklarına sahip olduğu norm. Diğer konu türleri yalnızca bölgesel bildirilerle içerik olabilir. Anayasa ile tüzük arasında farklılıklar var, ancak çok fazla değil. Bu durumda, hukukun dağılımının genişliği, uygulama yöntemleri, yapısı ve diğer önemli yasal anlar dikkate alınır.

Çeçen Cumhuriyeti Anayasası tarihi23 Mart 2003’te başlıyor. Daha sonra taslak yasalardan birinin seçildiği ülke çapında bir referandum yapıldı. Çeçen Parlamentosu Başkanı Anayasa'yı imzaladı ve biraz sonra Rus devletinin başı.

Çeçenistan Anayasası Tarihi

Çeçenler kendilerini imzalı Anayasa olarak adlandırıyorcumhuriyetin uyum içinde yaşaması gereken Rusya'nın kültürel ve ekonomik alanına yönelik en önemli adım. 2003 yılında yapılan bir referandumda yarım milyondan fazla insan yer aldı. O zaman, olan şey sadece bir şey anlamına geliyordu. barış fikri etrafında konsolidasyon.Çeçenistan Anayasası

Anayasa'nın oluşturulması için ilk çağrılar geldi2002'de. Böylece, 11 Aralık'ta, Çeçen halkının bir kongresi, kendi cumhuriyet kanununu geliştirmeye ve meşru otoriteler oluşturmaya karar verildiği Gudermeem'de gerçekleşti. Bir süre sonra, Çeçen Cumhuriyeti başkanlığı görevine Akhmat-Hajji Kadırov atandı. Siyasi, sosyal ve bilimsel figürleri içeren Anayasa Komisyonu'nun kararnamesiyle oldu. Çeçenistan Anayasası çeşitli uzman gruplarda test edilmiş ve 23 Mart 2003 tarihinde yayınlanmıştır.

Çeçenistan Anayasasının Rolü

Temel kanunun kabul edilmesini etkileyen şeyÇeçen Cumhuriyeti? Bu sorunun cevabı 2003 yılında Vladimir Putin tarafından geri verildi. Çeçen referandumunun arifesinde konuşan Rusya Federasyonu başkanı, cumhuriyette siyasal modernleşmenin başlangıcını, iktidara dayalı gerçekten demokratik bir sistemin kurulmasını duyurdu.Çeçenistan Anayasası

Anayasa'nın sorunlu bir bölgede kabulüistikrarın başlangıcı, barış ve hukukun emri ve düzeni olarak görev yaptı. Parlamento ve Çeçenistan Cumhurbaşkanı için özgür ve demokratik seçimlerin yapılması için meşru bir temel elde edildi. Bu arada Ahmat-Hacı Kadirov, Cumhuriyetin ilk resmi başkanı oldu.

Temel cumhuriyet hukukunun kabul edilmesi, aynı zamanda bölgede yasama gücünün oluşumu için bir itici güç olarak hizmet etti. Böylece, Kasım 2005'te, Parlamento organının yasal seçimleri Çeçenistan'da gerçekleşti.

Çeçenistan Anayasası hangi hükümleri içerir? Bu daha sonra tartışılacaktır.

Çeçen Anayasasının temel hükümleri

Ana yapıyı söylemeliyimCumhuriyet hukuku, Rus Anayasası ile tamamen aynıdır. İlk iki konunun "anayasal düzeni Temelleri" ve adlandırılır "bir vatandaş ve bir erkeğin hak ve özgürlükler." İlk makale Çeçenistan'ın Rusya içinde yasal ve demokratik bir ülke olduğunu söylüyor. Çeçen devletinin toprakları Rusya Federasyonu'nun alanıdır ve bu nedenle bölünmez ve birleşmiş durumda.

Çeçenya, özgürlükleri ve insan haklarını tanır.en yüksek değer olarak. Bölgesel otoritelerin önceliği, iyi bir yaşam, optimal sosyal gelişim, sivil barış ve uyum sağlamak için yardımcı olacak koşulların yaratılması olmalıdır.Çeçenya'nın anayasa tarihi

Çeçenistan'da ideolojik çeşitlilik tanındı veçok partili sistem. Bölge laik olarak tanımlanmış, hiçbir dine zorunlu olarak tesis edilemez. Cumhuriyetin resmi dilleri: Rusça ve Çeçen.

Anayasanın ikinci bölümüne göre, her ÇeçenYaşam, kişisel dokunulmazlık ve özgürlük hakkına sahiptir. Cumhuriyette bir erkek ve bir kadın eşit haklara sahiptir. Her türlü ayrımcılığa izin verilmez: dil, ırk, sosyal vb. İşkence, insanlık onurunu ve şiddeti aşağılama yasadışı kabul edilir.

Çeçenistan toprakları

Temel cumhuriyet hukukunun üçüncü bölümündeBölgenin bölgesel yapısını onayladı. Çeçenya ile Rusya Federasyonu'ndaki diğer konular arasındaki sınırlar, 2006 Çeçenya Cumhuriyeti 30 Sayılı Kanun ile oluşturulmuştur. Normatif yasal düzenlemeye getirilen değişikliklerin, sadece tarafların karşılıklı mutabakatıyla yapılmasına izin verilmektedir. Çeçen Cumhuriyeti 17 ilçe ve üç şehir federal önemi içerir. Bölgenin başkenti Grozny'dir.

Çeçen cumhuriyet tarihinin anayasası

Çeçenistan ve Rusya'nın Ortak GüçleriRusya Federasyonu Anayasasının 71 ve 72. maddeleri ile düzenlenmiştir. Burada doğa yönetimini, felaketlere karşı mücadeleyi, mülkün farklılaşmasını, vergilendirme ilkelerinin oluşturulmasını, uluslararası ilişkilerin koordinasyonunu ve çok daha fazlasını belirtmek gerekir.

Cumhuriyetin silah marşı, bayrağı ve kat federal yasalara göre kurulur: Fotoğraf Çeçen Anayasa Çeçen halkının özerk devletinin doğrudan onaylanması olarak hizmet vermektedir.

Çeçenistan Başkanı

Çeçen Cumhuriyeti’ndeki en yüksek yetkili, iktidarın yürütme organını yönetiyor. Merkezî organların yapısını, bileşimlerini ve işlevlerini belirleyen kişidir.Çek Cumhuriyeti anayasasının

Çeçenya'nın başkanı (aynı zamanda Cumhuriyet Başkanı)seçilmiş bir kişi. Yasa uyarınca, gizli, doğrudan ve eşit oy hakkıyla yetkilendirilmiştir. Çeçen Devlet Başkanı'nın adayları hem siyasi partilerden hem de kendi adayları olarak göreve hedef olabilir. Maksimum görev süresi beş yıl.

Çeçenya başkanının yetkileri

Çeçen Devlet Başkanı ne gibi yetkilere sahiptir? İşte dikkat etmekte fayda var:

 • cumhuriyet yasalarının imzalanması ve ilan edilmesi;
 • federal organlar tarafından değerlendirilmek üzere ayrı projeler yapmak;
 • Kamu ve Ekonomik Güvenlik Konseyi'nin oluşumu;
 • Çeçen Parlamentosu'na mesajların yıllık olarak okunması;
 • vatandaşlara devlet ödülleri vb. verilmesi

Çeçenin ana göreviEmir ve kararnamelerin verilmesi. Cumhuriyet Başkanı, bölge parlamentosunun ve mahkemelerinin hastalık, ölüm veya güvensizliği nedeniyle zamanından önce istifa edebilir.

Devletin yürütme ve yasama organları

Çek Cumhuriyeti Anayasası on yıl sonra kabul edildiRus Anayasasının yayınlanmasından sonra. İşte bu nedenle Çeçen temel kanunun Rusya'ya çok benzemesi hiç de şaşırtıcı değil. Beşinci ve altıncı bölümler cumhuriyette ana iktidar dallarının durumunu düzenler. Meclis, normatif düzenlemeye göre, 41 milletvekilinden oluşur ve 5 yıllık bir süre için seçilir. Bir temsilci organ oylama ile oluşturulur.Çeçenistan anayasası fotoğrafı

Milletvekilleri için adayın gereksinimlerifederal mevzuat. En az 21 yaşında olmalı ve yabancı vatandaşlığa sahip olmamalı. Çeçen Parlamentosunun tüm yetkileri federal temsilci organın yetkilerine benzer. Bu, örneğin, Bölgesel Anayasayı değiştirerek, Çeçenya Cumhurbaşkanı'nın seçilmesini ve Muhasebe Odasının kurulmasını vb.

Sürekli çalışan icra organıÇeçenya Hükümet denir. Başkan bölge başkanıdır. Hükümetin eğitim, kültür, tıp, kolluk sistemi ve diğer branşlardaki tüm yetkileri, Cumhuriyetin temel kanunu ile belirlenir.

Yargı

RF Anayasası klasik bir yargı kurarsistemi. Mahkemeler cezai, anayasal, idari ve hukuki takibat yürütmektedir. Çeçenistan topraklarında federal mahkemeler, sulh hakimler ve bir yasal mahkeme vardır. Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesi'nin analoğu. Tüm yargıçların tek ve bağımsız bir statüsü vardır, davalar açık olarak düzenlenir, davalar Rusça olarak yapılır.

Çeçen savcılığı tek bir merkezi sistemdir. Savcı, görevlerini devlet organlarından bağımsız olarak kullanır. Onun yetkileri denetleyici ve denetleyicidir.

Yerel yönetim

Çeçenistan Anayasası yerel hakkı garanti ediyorhükümet. Ulusal öneme sahip konular vatandaşların kendileri tarafından çözülebilir. Ayrıca, belediye mülkiyetine sahip olma, elden çıkarma ve kullanma iznine de sahiptir.anayasa kabul edildi

Şehirler, kırsal yerleşimler, ilçeler ve diğerBölgesel kurumlar belediye olarak hareket edebilir. Bu bölgelerdeki özerk otoriteler sadece bir referandum veya seçimlerle oluşturulabilir.

Organların fonksiyonları hakkında detaylı bilgiKendi kendini yönetme, "Yerel özyönetim örgütlenmesi" konulu 20 numaralı RF Kanununda yer almaktadır. Normatif eylem, sosyal hizmetlere bağımsız olarak katılma, birinin haklarını mahkemede koruma ve belediye bütçesi oluşturma olasılığını ifade eder.

Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildiÇeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

Related news

 • Haşlama Tavuk Kokusu Nasıl Giderilir
 • İşletmenin mali yıl ve mali analizleri
 • Ispanak Suflesi
 • Bir anakart nasıl seçilir: bazı önemli noktalar
 • Video kartı kurulumu nedir

 • Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi


  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi

  Çeçenya Anayasası: tarih, fotoğraf. Ne zaman kabul edildi