Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örneklerDoymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler
Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

Doymuş hidrokarbonlar (parafinler), karbon atomları arasında basit (tek) bir bağ olduğunda alifatik hidrokarbonları sınırlar.

Diğer bütün değerler hidrojen atomlarıyla doludur.

doymuş hidrokarbonlar

Homoloji serisi

Doymuş doymuş hidrokarbonların ortak noktası vardırCnH2n + 2 formülü. Normal koşullar altında, bu sınıfın temsilcileri zayıf bir reaktiviteye sahiptir, bu yüzden buna "parafin" denir. Doymuş hidrokarbonlar CH4 molekül formülüne sahip metan ile başlar.

Metan örneğinde yapının özellikleri

Bu organik madde kokusuzdurve renk, gaz neredeyse havadan iki kat daha hafiftir. Doğada, hayvanların ve bitki organizmalarının ayrıştırılması sırasında, ancak hava erişiminin yokluğunda oluşur. Kömür madenlerinde, bataklıklı su yapılarında bulunur. Küçük miktarlarda, metan şu anda üretimde yakıt olarak gündelik hayatta kullanılan doğal gazın bir parçasıdır.

Alkan sınıfına ait olan bu doymuş hidrokarbon, bir kovalent polar bağa sahiptir. Tetrahedral yapı karbon atomunun sp3 hibridizasyonu ile açıklanır, valans açısı 109 ° 28 "dir.

doymuş doymuş hidrokarbonlar

Parafinlerin adları

Doymuş hidrokarbonlar,sistematik nomenklatür. Nihai hidrokarbon molekülünde bulunan tüm dallanmaları göz önüne almaya izin veren belli bir emir düzeni vardır. Öncelikle, en uzun karbon zincirini tanımlamanız ve daha sonra karbon atomlarını numaralandırmanız gerekir. Bunu yapmak için molekülün maksimum dallanma (daha fazla radikal) olduğu bölümünü seçin. Alkan içinde birkaç özdeş radikal varlığında, adları ile önekleri belirtin: di-, tri-, tetra. Bir hidrokarbon molekülündeki aktif parçacıkların konumunu açıklığa kavuşturmak için şekiller kullanın. Parafinler adına son aşamada, -an ekiyle karbon zincirinin göstergesi var.

Doymuş hidrokarbonlar agregada farklıdır.durumu. Bu yazar kütüğünün ilk dört temsilcisi gaz halindeki bileşiklerdir (metandan bütana kadar). Göreceli molekül ağırlığı arttıkça, sıvıya ve daha sonra katı agrega durumuna geçiş oluşur.

Doymuş ve doymamış hidrokarbonlar suda çözünmez, ancak organik çözücülerin moleküllerinde çözünebilir.

doymuş hidrokarbon formülleri

İzomerizmin Özellikleri

Ne tür izomerizm doymuş hidrokarbonlardır? Bütanla başlayarak bu sınıfın temsilcilerinin yapısının örnekleri, karbon iskeletinin izomerizminin varlığını göstermektedir.

Kovalent tarafından oluşturulan karbon zincirikutupsal bağlantılar, zikzak bir görünüme sahiptir. Bu, temel zincirdeki uzamdaki değişimin, yani yapısal izomerlerin varlığının sebebidir. Örneğin, bütan molekülündeki atomların düzenlenmesindeki bir değişiklikle, izomeri-2-metilpropan oluşur.

doymuş ve doymamış hidrokarbonlar

Kimyasal özellikler

Temel kimyasal özellikleri ele alalımdoymuş hidrokarbonlar. Bu sınıf hidrokarbonların temsilcileri için, ilave reaksiyonlar karakteristik değildir, çünkü moleküldeki bütün bağlar teklidir (doymuş). Alkanlar, hidrojen atomunun halojen (halojenasyon), nitro grubu (nitrasyon) ile yer değiştirmesiyle bağlantılı etkileşimlere girerler. Doymuş hidrokarbonların formülleri CnH2n + 2 formundaysa, ikameden sonra CnH2n + 1CL bileşimi ve ayrıca CnH2n + 1NO2 oluşur.

İkame süreci serbest radikaldirmekanizması. İlk olarak, aktif parçacıklar (radikaller) oluşur ve bunu takiben yeni organik maddeler oluşur. periyodik tablonun yedinci grubun (ana grup) ile reaksiyonda bütün alkanlar butonu, ancak bu işlem, sadece yüksek bir sıcaklıkta ya da bir foton mevcudiyetinde ilerler.

Ayrıca metan serisinin tüm temsilcileri içinkarakteristik havadaki oksijen ile etkileşimdir. Yanma sırasında karbondioksit, su buharı reaksiyon ürünleri olarak davranır. Reaksiyona, önemli miktarda ısı oluşumu eşlik eder.

Metan havadaki oksijen ile reaksiyona girdiğindebir patlama mümkündür. Benzer bir etki, doymuş hidrokarbonların sınıfının diğer temsilcileri için karakteristiktir. Bu yüzden propan, etan, metan ile bütan karışımı tehlikelidir. Örneğin, bu tür kümeler kömür madenleri, imalat atölyeleridir. Nihai hidrokarbonun 1000 ° C'den daha fazla ısınması durumunda, ayrışması gerçekleşir. Daha yüksek sıcaklıklar, doymamış hidrokarbonların üretimine ve ayrıca hidrojen gazı oluşumuna yol açar. Hidrojen giderme süreci endüstriyel öneme sahiptir, çeşitli organik maddelerin elde edilmesini mümkün kılmaktadır.

Metan serisinin hidrokarbonları için, bütan ile başlayan izomerizasyon karakteristiktir. Özü, karbon iskeletini değiştirerek dallı bir doğanın doymuş hidrokarbonlarını elde etmekten oluşur.

doymuş hidrokarbonların kimyasal özellikleri

Uygulama özellikleri

Doğal gaz olarak metan kullanılıryakıt şekli. Metan klorin türevleri büyük pratik öneme sahiptir. Örneğin, kloroform (triklorometan) ve iyodoform (triyodmetan) tıpta kullanılan ve buharlaştırma işlemi karbon tetraklorür, atmosferik oksijen erişimi sonlandırır, bu yüzden, yangınların söndürülmesinde kullanılır.

Hidrokarbonların kalorifik değerinin büyük olmasından dolayı, sadece sanayi üretiminde değil, aynı zamanda ev içi kullanımda da yakıt olarak kullanılırlar.

"Sıvılaştırılmış gaz" olarak adlandırılan bir propan ve bütan karışımı, doğal gaz kullanmanın mümkün olmadığı alanda özellikle önemlidir.

alkan doymuş hidrokarbon

İlginç gerçekler

Sıvıdaki hidrokarbonların temsilcileriOtomobillerde (benzinli) içten yanmalı motorlar için yanıcıdır. Ayrıca metan, çeşitli kimyasal endüstriler için kullanılabilir bir hammaddedir.

Örneğin, metanın ayrışması ve yanmasıBaskı mürekkebinin üretimi için gerekli olan karbon siyahı sanayi üretiminin yanı sıra çeşitli kauçuk ürünlerinden kauçuğun sentezi için kullanılır.

Bunu yapmak için fırın metan ile tedarik edilirHava hacmi, böylece doymuş hidrokarbonun kısmi yanması gerçekleşir. Sıcaklık yükseldikçe, metanın bir kısmı, iyi dağılmış kurum oluşumuyla ayrışacaktır.

Parafinlerden hidrojen üretimi

Metan, amonyak sentezi için kullanılan sanayide temel hidrojen kaynağıdır. Hidrojeni gidermek için metan su buharı ile karıştırılır.

İşlem yaklaşık 400 ° C'lik bir sıcaklıkta gerçekleşir,2-3 MPa, alüminyum ve nikel katalizörlerinin basınçları kullanılır. Bazı sentezlerde, bu işlemde oluşan bir gaz karışımı kullanılır. Sonraki dönüşümler saf hidrojen kullanılmasını gerektiriyorsa, karbon monoksitin buharla katalitik oksidasyonu gerçekleştirilir.

Klorlu olduğunda, bir klor türevleri karışımıgeniş bir endüstriyel uygulamaya sahip metan. Örneğin, klorometan ısıyı absorbe edebilir, bu nedenle modern soğutma tesislerinde bir soğutucu olarak kullanılır.

Diklorometan, kimyasal sentezde kullanılan organik maddelerin iyi bir çözücüsüdür.

Prosesde oluşan hidrojen klorürSuda çözünmeden sonra radikal halojenleme, hidroklorik asit haline gelir. Şu anda metan, değerli bir kimyasal hammadde olan asetilen tarafından da üretilmektedir.

doymuş hidrokarbon örnekleri

Sonuç

Metan homolog serisinin temsilcileriDoğada dağılır, bu da onları modern endüstrinin birçok dalında talep edilen bir madde haline getirir. Metan homologlarından, çeşitli organik madde sınıflarının sentezi için gerekli olan dallanmış yapı hidrokarbonları üretmek mümkündür. Alkan sınıfının en yüksek temsilcileri sentetik deterjan üretimi için hammaddelerdir.

Parafinlere ek olarak, alkanlar, pratik ilgiayrıca sikloparafinler olarak adlandırılan sikloalkanları temsil eder. Onların molekülleri de basit bağlar içerir, ancak bu sınıfın temsilcilerinin tuhaflığı, döngüsel bir yapının varlığıdır. Hem alkanlar hem de sikloakanlar, büyük miktarlarda bir gaz yakıtı olarak kullanılırlar, çünkü süreçlere önemli miktarda ısı (ekzotermik etki) bırakılır. Günümüzde, alkanlar ve sikloalkanlar en değerli kimyasal hammaddeler olarak kabul edilmektedir, bu nedenle pratik kullanımları tipik yanma reaksiyonları ile sınırlı değildir.

Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örneklerDoymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

Related news

 • Geri bildirim: Gerekli olduğu sürece, görüntünün lazer düzeltmesi
 • Evde Erişte Makarna Nasıl Yapılır
 • Meryem 10.bölüm fragmanı Meryem 9.bölüm izle Meryem intihar edecek mi
 • Gizemli, romantik karşılaşmalar için akşam elbiseleri
 • Çikolatalı ve Kestaneli Rulo Pasta

 • Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler


  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler

  Doymuş hidrokarbonlar: özellikleri, formüller, örnekler