Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma 2019

Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma 2019 Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

Acil durumların kısaltması altında (acil durumlar)Bazı faktörlerin çevresel etkisinin bir sonucu olarak ortaya çıkan olumsuz durumu anlamak. Dağıtım bölgeleri küçük bir bölgeden tüm şehirlere, ülkelere veya teorik olarak tüm dünyaya kadar değişebilir. Orijine bağlı olarak, bu gibi durumlar birkaç gruba ayrılır. Her grup, sırayla, birkaç benzer ES'nin açıklamalarını içerebilir.

Aşırı koşulların ortaya çıkma nedenlerifabrikalarda ve işletmelerde (özellikle kimyasal, askeri veya diğer potansiyel olarak tehlikeli endüstrilerle uğraşanlar) çeşitli kazalar olabilir. Ayrıca burada felaketler ve doğal afetler, elverişsiz veya anormal doğa olayları, diğer teknik ve antropojenik kaynaklı kazalar listelenmelidir. Kural olarak, acil durumların ortaya çıkması birden çok olumsuz sonuç doğurur: bir şekilde veya başka bir şekilde çevreye, insan sağlığına ya da mülküne zarar verilir.

Doğal afet türleri

Doğal tabiatın acil bir durumu varAcil diğer türleri ile aynı genel kriterleri. Özel olarak, yerel ya da oldukça büyük bir alan üzerine dağıtılabilir. karakteristik özelliklerinden biri, doğal ortaya çıkmasıdır. Bu tehlikeli jeolojik olayları (yatışma, volkanik aktivite), turba ve orman yangınları, (örneğin fırtınalar, büyük dolu, kasırgalar, kar, whirlwinds veya muson yağmurlarına gibi) yoğun meteorolojik olayları içermelidir. acil bir doğal karakteri de bulunmaktadır hidrolojik felaket (sel), masif zararlı salgınlarının, hayvanlar ve insanlar arasında bulaşıcı salgın, hava ya da su ortamında bileşimindeki değişiklikleri içerir.

Çoğu uluslararası sınıflandırmadaÇevre kirliliğini içeren çevresel acil durumlar ayrı bir gruba tahsis edilir. Bu kararın nedenleri, çevresel felaketlerin karma kaynağıdır: Bir insanın doğrudan etkisi büyük bir rol oynar, kar fırtınası veya kasırga ise antropojenik faktörlerin etkisinden bağımsız olarak ortaya çıkar. Fakat BDT ülkelerinde her şey bir kategoride birleştirilmiştir. Dolayısıyla, benzer felaketler doğal afetlere de atfedilmelidir. Böylece, sadece iki ana grup vardır: teknojenik ve doğal acil durumlar.

Rusya'da doğal afetlerin sınıflandırılması

Bilim ve teknolojinin gelişmesine rağmen,kişi doğanın güçleri ve görünüşünün başlangıcında korunmadan korunmaya devam eder. Bu, özellikle afet zamanlarında belirgindir. Bu, elementin yaşamsal, yerleşik yaşam tarzımıza girip tamamen değiştirdiği zaman. Son yıllarda meydana gelen acil durumların analizi, hayal kırıklığı yaratan tahminler vermektedir. Her yıl bilim adamlarının gözlemlerine göre, bu tür acil durumların mağdurlarının sayısı artmaktadır (ortalama yüzde 8,5). Doğal felaketlerin kendisi yüzde 4,3 oranında daha yıkıcı oldu. Ve bu, dünyadaki benzer olayları tahmin etme ve önleme konusunda yeterince gelişmiş bir sisteme rağmen.

Ek olarak, zamanımızda zaten belli kiAntropojenik etkinin hala acil durumların ortaya çıkması üzerinde dolaylı bir etkisi vardır. Trajik ve görünüşte kazara olan doğal felaketler kendi pervasız davranışlarımızdan kaynaklanabilir. Örneğin, zaman içinde ormansızlaşma, Rusya'daki taşkınların sıklığında bir artışa yol açmış ve bu tehlikeli olgunun yayılmasını önemli ölçüde genişletmiştir.

Ülkemizin topraklarında toplamda yaklaşık 30İnsanlara potansiyel tehdit oluşturan doğal olgular. Onların en büyük yıkıcı gücü fırtına, kasırga ve kasırgalar var. Sağanak, deprem, heyelan ve çığ, dağlık bölgelerde özel bir tehlikedir. Ve orman yangınları ile, taiga masiflerinde bir yıllık savaşmak zorundadır. Yetersiz gelişmiş uyarı sistemi nedeniyle, yukarıda açıklanan olayların çoğu daha da tehlikeli hale gelir.

İstatistiklere göre, çoğu zaman acil durumlarımız varatmosferik orijin (% 28), ikinci sırada depremler (% 24) ve üçüncü sırada mevsimlik seller (% 19) yer almaktadır. Aynı zamanda, Rusya'nın tüm topraklarının yaklaşık yüzde kırk kısmı tam teşekküllü bir sismik bölge olarak kabul edilir. Depremin doğal doğanın en korkunç doğal felaketlerinden biri olduğu biliniyor ki bu da tahmin edilmesi zor olabilir. Çoğu durumda, bu yapılamaz. Durum bu alanlarda bazı büyük radyasyon ve kimyasal olarak tehlikeli nesneler olması gerçeğiyle karmaşıklaşmaktadır.

Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma 2019

Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma 2019

Related news

 • Ole Lukoienin hikayesi. özet
 • Hamile (Gebe) Kalamama Kısırlık (İnfertilite), Nedenleri ve Tedavisi
 • Ön sütunların destek direkleri: fotoğraf, arıza belirtileri. Destek ayağı rulmanı nasıl değiştirilir
 • Fındıklar nerelerde buluyor ve ne yiyorlar
 • Fırında Makarna Graten Tarifi

 • Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma


  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma

  Doğal bir felaket. Tanım, sınıflandırma