Diksiyon Egzersizleri Nelerdir 2019

Diksiyon Egzersizleri Nelerdir 2019
Diksiyon Egzersizleri Nelerdir


Diksiyon Egzersizleri Nelerdir?

Burak Sözer
Diksiyon Egzersizleri Nelerdir?

Akıcı ve güzel konuşmak için yapılan dil egzersizlerine diksiyon çalışması denir. İnsanlarla iletişim kurmada sesi etkili ve akıcı kullanmak önemlidir. Bunu sağlamak için de düzenli bir şekilde diksiyon egzersileri yapılmalıdır. 

Diksiyon eğitimi profesyonel olarak alınabilir. Haber spikerleri, sunucular, radyo programcıları, sinema ve seslendirme sanatçıları bu eğitimleri alır. Ancak evde belirli saatlerde yapılacak olan çalışmalarla konuşma ve sesleri doğru meydana getirme kabiliyeti geliştirilebilir. Bu egzersizlerde dil, çene, dudak ve nefes aynı anda çalışmalı ve vurgu kullanılmalıdır. 

Dil Çalışmaları

Dilin hızlı hareket etmesi seslerin doğru çıkması açısından gereklidir. İlk olarak şu çalışmalar yapılabilir:

  • Dil, iyice dışarıya çıkartılır ve uzun süre bekletilir.
  • Yuvarlatılarak öne ve geriye doğru hareketler yapılır. 
  • Dairesel hareketler 15-20 defa tekrar edilir. 
  • Dille bütün dişlere dokunulur ve hareket hızlı bir şekilde yapılmaya çalışılır. 

Çene 

Çene hareketlerinde hızlı bir şekilde açma ve kapama hareketi yapılır. Dairesel hareketlerden sonra ileri ve geri çalışmaları yapılır. 

Dudak

''mı, mi, mu, mü'' gibi dudak sesleri üst üste söylenir. Dudak vokalleri olan 'p' ve 'b' uzun süre belirtilir.

Nefes Egzersizleri

İlk olarak nefes alınır ve alınan havadan sonra f ve s ünsüzleri söylenmeye çalışılır. Nefes aldıktan sonra bir anda değil parça parça verilmeye başlanır. Bu sayede diyafram kaslarının gelişmesi sağlanır. 

Boğumlama Çalışmaları

Bu egzersizlerde ünlü ve ünsüz seslerin ayrı olarak söylenmesi amaçlanır. Örneğin; 'a' sesi çalışılırken 'a' ile başlayan ve içerisinde 'a' sesinin çok fazla geçtiği tekerlemeler belirtilmeye çalışılır. Örneğin; Abana´dan Adana´ya abarta abarta apar topar gibi. 

Damak Ünsüzleri Alıştırmaları

'k, g ve y' seslerinin birlikte veya kelime içerisinde söylenmesi zordur. Bu nedenle 'ka, ke, kı, ki, ku, kü' ve aynı kombinasyonla 'g ve y' seslerini bulunduran tekerleme ve kelime çalışmaları yapılmalıdır. 

Nota Çalışmaları

En kalın sesi kullanarak do notasından başlayıp bütün noktaları tek nefesle söyleme egzersizidir. Aynı işlem sesler için yapılabilir; a-a-a, e-e-e gibi. 

Vurgu

Bir metni okurken ani ses yükselmeleri veya alçalmaları yapılarak uygulanan çalışmalardır.


Diksiyon Egzersizleri Nelerdir 2019

Diksiyon Egzersizleri Nelerdir 2019

Related news Diksiyon Egzersizleri NelerdirDiksiyon Egzersizleri Nelerdir


Diksiyon Egzersizleri Nelerdir


Diksiyon Egzersizleri Nelerdir


Diksiyon Egzersizleri Nelerdir


Diksiyon Egzersizleri Nelerdir