Diğer gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi, özü ve özellikleri

Diğer gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi, özü ve özellikleri

Herkesin normal iş faaliyetleri normaldirİşleyen bir işletme bütçenin gelir ve harcama bileşenlerini içerir. Diğer gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi, iş yapısının en önemli özelliklerinden biridir. Fonların makbuzu ve harcamaları, muhasebe, yasal ve diğer belgelerde yansıtılan finansal işlemlerdir.

"Diğer gelir ve giderler" kategorisi,Parish veya şirket tarafından sahip olunan mülkiyetin geçici kullanım için bir ücret karşılığı ile ilişkili varlıkların elden çıkarılması. Bu bileşen sıradan faaliyetleri ile ilgili gelir ve gider olmaması durumunda dikkate alınır. "Hesap diğer gelir ve giderleri dikkate alınarak" kategorisi "öteki", hem de bir sözleşme yükümlülüğü olmayan Yapımı için para cezaları ve ceza çeşitli atfedilebilecek sırasıyla emlak şirketlerine, uygulanması ile, patent paralı imtiyaz haklarına ilişkin fonların hareketi olarak sıralanır.

Yasal tarafın, fonların harcamalarıBorçlulara yapılan teşebbüslerin varlığından kaynaklanan emeklilikleri vardır. Diğer gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi, kuruluş bilançosuna yansıtılır. Her bir teşebbüste, spesifik ekonomik faaliyetler için uyarlanmış farklı muhasebe yöntemleri kullanılabilir. Bakiyenin gelir ve harcama bileşenlerini belirlemede kullanılan muhasebe yaklaşımı ana amacı taşır - bunları muhasebede nasıl yansıtacağını açıklamak ve işletme muhasebesinde bunlarla ilgili istatistiksel bilgileri göstermek.

Genel muhasebe muhasebe hesaplarında 91 (diğer gelir ve giderler) ile diğer makbuzlar ve harcamalar, bunlar genellikle aşağıdaki gibi açılan alt hesaplardır:

 • 1 - diğer gelirler,
 • 2 - diğer masraflar,
 • 9 - diğer makbuzlar ve elden çıkarmalar için hareketle ilgili denge.

İlk alt hesap varış hesabına yöneliktir"diğer" olarak tanımlanan varlıklar. Buna göre, ikinci alt hesap, "öteki" kategorisinden gelen giderlerle ilişkilendirilir. Alt hesap 91-9, belirtilen raporlama dönemi için işlemleri diğer gelir ve harcamalar açısından yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. İlk iki alt hesap hakkında bilgi, raporlama dönemi boyunca toplanmaktadır.

Diğer gelir ve giderler için muhasebe birBilançoun bu kısmının hukuki ve ekonomik nüanslarının sentezi. Kurumların modern ekonomik ortamında muhasebe politikalarının kuralları genellikle iki ana normatif doküman ile tanımlanır:

 • PBU9 / 99 - işletmenin geliri,
 • PBU10 / 99 - işletmenin giderleri.

İlk belgenin 2. maddesinin ardından gelir değerVarlıkların (parasal kaynakların) gelişi ve mevcut yükümlülüklerin tasfiyesi ile ilgili ekonomik faydalardaki artışı dikkate alınız. Bütün bunlar işletmenin sermayesinde bir artışa yol açar. İkinci belge, kuruluşun kaynaklarının tüketimini, işletmenin malvarlığının emekli olması ve bununla ilgili yükümlülüklerin ortaya çıkması nedeniyle ortaya çıkan ve işletmenin sermayesinde bir düşüşe neden olan işletmenin ekonomik faydalarında bir azalma olarak ele almaktadır. Her iki durumda da, maddi varlıkların hareketinin niteliğine bakılmaksızın, bu veya elden çıkarmanın alınması, mülk sahiplerinin katkılarını dikkate almamalısınız.

Raporlama dönemi sonu ile diğer gelirlerKurumun muhasebe departmanı tarafından 91-9. Analitik muhasebe, her çeşit çeşitli gelir ve harcamalar için 91 hesabına uygulanır. Genel olarak, gelirin muhasebesi, artı işareti olan varlıkların kullanılabilirliğinde bir değişikliğe yol açan finansal işlemlerin bir muhasebe tahminini ifade eder. Giderlerin muhasebesi, kurumun finansal kaynaklarının çıkışını belirleyen operasyonların bir yansımasıdır.Related news

 • Lazanya ve mantı için sos hazırlıyoruz
 • Evlilik aşkı öldürür mü
 • Sosyal medya kavgaları ve aile içi ilişkiler
 • Bir akşam için bir etek tutu nasıl dikilir
 • Etiket: büyük boy kazak

 • Diğer gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi, özü ve özellikleri

  Diğer gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi, özü ve özellikleri


  Diğer gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi, özü ve özellikleri

  Diğer gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi, özü ve özellikleri

  Diğer gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi, özü ve özellikleri

  Diğer gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi, özü ve özellikleri

  Diğer gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi, özü ve özellikleri

  Diğer gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi, özü ve özellikleri

  Diğer gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi, özü ve özellikleri

  Diğer gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi, özü ve özellikleri

  Diğer gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi, özü ve özellikleri

  Diğer gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi, özü ve özellikleri