Denetim faaliyetlerinin standartları dolandırıcılık ve hata tespiti standartları 2019

Denetim faaliyetlerinin standartları dolandırıcılık ve hata tespiti standartları 2019 Denetim faaliyetlerinin standartları dolandırıcılık ve hata tespiti standartları

Denetim faaliyetlerinin standartları dolandırıcılık ve hata tespiti standartları

Denetim faaliyeti standartlarıdenetim doğrulama sürecinde, denetçi, ortaya konan gerçekler hakkında güvenilir bilgi vermelidir. Ulusal denetim standartları, güvenilirliğin olgunun tam kanıtı olduğunu belirtmektedir.

Denetçinin tüm nihai sonuçları, bir kimlik belgesi sistemi tarafından doğrulanmalıdır. Bazı uzmanlara göre, kanıt kalitesi belirlendi:

1) Gerçek olaya yaklaşım;

2) gerçek ile kanıt arasında nedensel yazışmanın yapılması;

3) kaynakların güvenilirliği. Bu, dahili denetim standartlarının temelini oluşturmaktadır.

Birinci fıkra uyarınca, üçana kanıt sınıfı: doğal, yapay ve akılcı argümanlar. Denetim faaliyeti standartları, bölünmenin temelinin ifadenin esas alındığı olgular olduğunu önermektedir. Ne yazık ki mevcut yasal normlar ve geleneksel denetim standartları, yönetim kurulu ile yapılan bir anlaşma uyarınca şirketin müdürü veya muhasebecisi tarafından belli miktarda para tahsis edildiğinde denetçinin nasıl davranması gerektiği konusundaki soruyu tam olarak düzenlememektedir. Ben her şeyden önce, o hukuk ihlallerinin hakkında bilgi kurucuları bildirecektir yasaya uygun denetçi olarak da, haber gerçekleri getirmelidir hırsızlık boyutu, hissedarlar toplantısında bağlı Yönetim, ününü bilgilendirmek zorundadır, diye düşünüyorum.

Çek denetçisi, bölümüngenelde zararları telafi etme yükümlülüğünü yerine getiren veya yönetim kurulunun veya yürütme müdürünün yasayı ihlal ettiği yönündeki hareketleri veya ihmallerinden sorumlu olduğu için bunu raporunda belirtmelidir. Denetçi ayrıca, soruşturma makamlarının istismarını bildirme sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. Kuruluşa veya firmaya kimin sahip olduğunu akılda tutmak önemlidir.

İşletme bir devlet teşebbüsü ise o zamanCeza Kanunu'nun maddesine göre, bu "ciddi bir suçla ilgili rapor vermemekte". Modern denetim standartları bütçesine ödemeler tüm koşulların denetim sırasında, denetçi bütçesine bir ifade ödemeleri kurmuştur, o vergilerin bir hesaplama hazırlamak için şirket muhasebeci yardımcı olmalı ve dengede uygun değişiklikleri önermek, ilkesini yerleştirmek. Vergi servisini bilgilendirmek gerekli değildir çünkü denetim faaliyetinin mali kontrol bağımsızlığı sistemi olarak çelişmesi. Denetçinin faaliyeti, müşterinin sorumluluğunu sigorta anlamına gelmez; çünkü bu sigorta kuruluşlarının işidir. Göstergelerin normatif hareketlerinde yansıtılan tüm önemlilik için, denetim sırasında ekonomik yoksulluğun objektif, güvenilir bir şekilde değerlendirilmesi için açıkça yetersiz kalmışlardır.

Modern bir piyasanın ödeme gücüşirketleri sadece varlıklarının cari likidite ile karakterize edilemez ve sahtekarlığı şüphelenmek için olarak hizmet edemez. Dolayısıyla, bu tür ihlaller, yalnızca işletmenin mali durumunun veya denetlenen diğer kaynakların ara bir niteliği olabilir. Şimdi de etkili tedbirlerin uygulanması sayesinde, ünü genel anlamda ödeme gücü üzerindeki çok somut etki ve finansal istikrar olmadan geri yüklenebilir.

Dolayısıyla denetim, yasadışı eylemlerin oluşturulması ve belirtilmesi için bir araç olarak hizmet etmemeli, bu onun işlevi değildir ve mali denetim yoluyla bunu yapmak haklı çıkarılmaz.

Denetim faaliyetlerinin standartları dolandırıcılık ve hata tespiti standartları 2019

Denetim faaliyetlerinin standartları dolandırıcılık ve hata tespiti standartları 2019

Related news

 • Ekmek Makinasında Mısır Ekmeği
 • Evde Hamur Yoğurmadan Ekmek Yapımı Videosu
 • Kuş yuvası sıra dışı: fikirler ve fotoğraflar
 • Rüyada Kelle Görmek Ve Yüzmek Ne Anlama Gelir
 • Kişisel verilerin işlenmesine izin verilmesi: Mevzuatın uygulanmasına ilişkin özellikler

 • Denetim faaliyetlerinin standartları dolandırıcılık ve hata tespiti standartları

  Denetim faaliyetlerinin standartları dolandırıcılık ve hata tespiti standartları


  Denetim faaliyetlerinin standartları dolandırıcılık ve hata tespiti standartları

  Denetim faaliyetlerinin standartları dolandırıcılık ve hata tespiti standartları

  Denetim faaliyetlerinin standartları dolandırıcılık ve hata tespiti standartları

  Denetim faaliyetlerinin standartları dolandırıcılık ve hata tespiti standartları

  Denetim faaliyetlerinin standartları dolandırıcılık ve hata tespiti standartları

  Denetim faaliyetlerinin standartları dolandırıcılık ve hata tespiti standartları

  Denetim faaliyetlerinin standartları dolandırıcılık ve hata tespiti standartları

  Denetim faaliyetlerinin standartları dolandırıcılık ve hata tespiti standartları

  Denetim faaliyetlerinin standartları dolandırıcılık ve hata tespiti standartları

  Denetim faaliyetlerinin standartları dolandırıcılık ve hata tespiti standartları

  Denetim faaliyetlerinin standartları dolandırıcılık ve hata tespiti standartları

  Denetim faaliyetlerinin standartları dolandırıcılık ve hata tespiti standartları

  Denetim faaliyetlerinin standartları dolandırıcılık ve hata tespiti standartları