Ücret fonu ve bileşimi 2019

Ücret fonu ve bileşimi 2019 Ücret fonu ve bileşimi

Ücret fonu ve bileşimi

Bordro fonu, kuruluşların fonudur.Belirli bir süre için çalışanlara maaş, ikramiye ve ek teşvikler ödenir. Doğal ve parasal ödemeler, tüketime yönlendirilen fonlarla birleştirilir. Buna ek olarak, tüketim fonu, nüfusun sosyal korunmasının yanı sıra kültürel, spor ve sağlık tesislerinin bakım maliyetlerini de içermektedir.

bordro fonuTüketime yönlendirilen fonlar,Ayrıca ücret fonuna tahakkuklar da dahildir. Belirli bir kuruluş veya teşebbüs tarafından tahakkuk ettirilen miktarları, örneğin, çalışılan veya olmayan bir süre için ayni ve nakdi olan ücretleri içerir. Buna ek olarak, ücret fonu, çalışma koşullarıyla ilgili bir defalık teşvik veya tazminat ödemelerinin yanı sıra düzenli nitelikte konut, gıda ve yakıt için primler ve ödemeler içermektedir.

Bordro fonuna yapılan ödeme,çalışılan zaman. Bu maaş, ücret oranına veya parça oranı üzerinde tahakkuk eden işçi maaşları kapsamaktadır. Buna ek olarak, bu tür ve tazminat ödeme gibi verildiği üretim maliyeti, periyodik veya düzenli olarak sahip yanı sıra maaş, tazminat artış uyarıcı, mod ve koşullarına bağlı olarak veya ücretlerin bölgesel düzenlenmesi ile ilgili ve olabilir pr.

bordro tahakkukları

Çalışmayan bir süre için ödemek,Aşağıdakiler atfedilebilir: yıllık ve ek verilen izin, ergenler için tercihli saatler, eğitim izni, mesleki gelişim ve eğitim. Buna ek olarak, ücret fonu, kamu ya da devlet görevlerinin yerine getirilmesinde ve tarımsal işlerin yapılmasında çalışanların çalışmalarına öder. Burada ayrıca, kuruluş tarafından zorla devamsızlık nedeniyle ödenen veya sadece teşebbüsün hatası nedeniyle ödenen miktarlar da yer almaktadır.

Toplu ödeme teşvikleri arasındaBir kereye mahsus ikramiyeler tahsis eder, yıl için sonuçları özetledikten sonra veya hizmet süresinin uzunluğu, çalışanların çoğunluğuna mali yardım ve teşvik olarak çıkarılmış hisselerin veya hisselerin bedeli ile bağlantılı olarak ücretlendirme. Buna ilaveten, hediyelerin bedeli ile birlikte bir defaya mahsus teşviklerin yanı sıra, kullandırmayı reddetmesi durumunda yıllık izin veya parasal tazminatın alınması ile ilgili ek ödemeler de verilir.

bordro fonuTazminat fonu, yiyecek, konaklama ve yakıt için ödemeler içermektedir.

Gönderilen fonlara dahil değiltüketim için, ancak fon dahil: özel gıda ve iş kıyafetlerinin maliyeti, inşaat, kurulum ve devreye alma, seyahat giderleri yönlendirilen işçiler için ödenekler. Ayrıca, tüketim fonu sosyal koruma fonu tarafından yapılan ödemeleri içermektedir. Bunlar, işyerinde geçici iş göremezlik, tazminat ve emekli aylıkları nedeniyle hamilelik ve çocuk bakımı için faydalar içerir.

Ücret fonu ve bileşimi 2019

Ücret fonu ve bileşimi 2019

Related news

 • Mayalı Tepsi Böreği Tarifi
 • Yetki devri, kötülük ya da iyi midir
 • Sucuklu Kuru Fasulye Tarifi
 • Zayıflama Psikolojisine Nasıl Girilir
 • Kızlar ve erkekler için çocuk odası - kolay

 • Ücret fonu ve bileşimi

  Ücret fonu ve bileşimi


  Ücret fonu ve bileşimi

  Ücret fonu ve bileşimi

  Ücret fonu ve bileşimi

  Ücret fonu ve bileşimi

  Ücret fonu ve bileşimi

  Ücret fonu ve bileşimi

  Ücret fonu ve bileşimi

  Ücret fonu ve bileşimi

  Ücret fonu ve bileşimi

  Ücret fonu ve bileşimi

  Ücret fonu ve bileşimi

  Ücret fonu ve bileşimi

  Ücret fonu ve bileşimi

  Ücret fonu ve bileşimi

  Ücret fonu ve bileşimi

  Ücret fonu ve bileşimi