Coğrafyanın diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri. Coğrafya ile fizik, kimya, matematik, biyoloji, ekoloji arasındaki bağlantıCoğrafyanın diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri. Coğrafya ile fizik, kimya, matematik, biyoloji, ekoloji arasındaki bağlantı


Coğrafyanın diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri. Coğrafya ile fizik, kimya, matematik, biyoloji, ekoloji arasındaki bağlantı 39 03.02.2019, 13:53

Coğrafyanın diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri. Coğrafya ile fizik, kimya, matematik, biyoloji, ekoloji arasındaki bağlantı

Kesinlikle izole edilmiş biri yoktur.diğer bilim bilgisi. Hepsi de birbirleriyle yakından iç içe geçmiş durumda. Ve herhangi bir öğretmenin veya öğretmenin görevi, bu nesneler arası bağlantıları en iyi şekilde ortaya çıkarmaktır. Bu makalede coğrafyanın diğer bilimlerle olan ilişkisini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Bilimsel iletişim - bu nedir?

Bilimsel (veya nesneler arası) bağlantılarBireysel disiplinler arasındaki ilişki. Eğitim süreci boyunca öğretmen (öğretmen) ve öğrenci tarafından kurulmalıdır. Bu tür bağlantıların tanımlanması bilginin daha derin bir şekilde özümsenmesini sağlar ve pratikte bunların daha etkili bir şekilde uygulanmasını kolaylaştırır. Bu nedenle, öğretmen herhangi bir bilim çalışmasında bu soruna özel dikkat göstermelidir.

Birlikte verilenler arası iletişimlerin belirlenmesi önemlianlamlı ve niteliksel bir eğitim sistemi oluşturma faktörü. Sonuçta, öğrencinin farkındalığı, belirli bir bilimin nesnesini ve görevlerini daha derinlemesine anlamasına olanak tanır.

birleşik iletişimler

Doğayı inceleyen bilimler

Doğayı inceleyen bilimler sistemi,fizik, biyoloji, astronomi, ekoloji, coğrafya ve kimya. Bunlara ayrıca doğa bilimleri disiplinleri denir. Belki de, aralarındaki ana yer fiziktir (aslında bu terim bile "doğa" olarak tercüme edilmiştir).

Coğrafyanın doğayı inceleyen diğer bilimlerle olan ilişkisi açıktır, çünkü hepsinin ortak bir çalışma nesnesi vardır. Peki neden farklı disiplinler üzerinde çalışıyorlar?

Bütün husus, doğayla ilgili bilginin çok olduğubirçok farklı yönü ve yönü içerir. Ve bir bilim onu ​​anlayamaz ve onu basitçe tarif edemez. Bu nedenle, çevremizdeki dünyada farklı süreçler, nesneler ve fenomenleri inceleyen bazı disiplinler tarihsel olarak oluşturulmuştur.

Coğrafya ve diğer bilimler

İlginç bir şekilde, 17. yüzyıla kadar dünyanın biliminibir ve bütün oldu. Fakat zamanla bilgi birikimi arttıkça, çalışma konusu giderek karmaşıklaştı ve farklılaştı. Yakında, biyoloji coğrafyadan ve jeolojiden koptu. Daha sonra birkaç yer bilimleri bağımsızlaştı. Şu anda, coğrafi zarfın çeşitli bileşenlerini incelemek temelinde coğrafyanın diğer bilimlerle olan bağlantıları şekillenmekte ve güçlenmektedir.

Bugün coğrafi bilimlerin yapısında en az elli farklı disiplin vardır. Her biri araştırma yöntemleri ile ayırt edilir. Genel olarak, coğrafya iki büyük bölüme ayrılmıştır:

 1. Fiziki coğrafya.
 2. Sosyo-ekonomik coğrafya.

İlk çalışmalar doğal süreçler ve nesneler,ikincisi - toplumda ve ekonomide meydana gelen olgular. Çoğu zaman, öğretimin farklı bölümlerinden gelen iki dar disiplin arasındaki bağlantı hiç izlenemeyebilir.

Öte yandan, coğrafya ve diğer bilimler arasındaki bağlantılar çok yakındır. Yani, onun için en yakın ve "yerli":

 • fizik;
 • biyolojisi;
 • ekolojisi;
 • matematik (özellikle geometri);
 • tarihi;
 • ekonomi;
 • kimyası;
 • haritacılık;
 • tıp;
 • sosyoloji;
 • demografi ve diğerleri.

Ve diğer bilimlerle coğrafya kavşağında, genellikle yeni disiplinler oluşturulabilir. Yani, örneğin, bir jeofizik, jeokimya veya tıbbi coğrafya vardı.

Fizik ve coğrafya: bilimler arasındaki bağlantı

Fizik, aslında, saf bilimdirdoğası. Bu terim, IV-III yüzyılda yaşayan eski Yunan düşünür Aristoteles'in eserlerinde bulunur. MÖ. Bu yüzden coğrafya ve fizik arasındaki bağlantı çok yakın.

fizik ve coğrafya iletişimi

Atmosfer basıncının özü, rüzgar üretimiveya buzul kabartma formlarının oluşumu özellikleri - fizik derslerinde kazanılan bilgiye başvurmadan tüm bu konuları ortaya çıkarmak çok zordur. Bazı okullar, fizik ve coğrafyanın organik olarak iç içe geçtiği entegre dersleri bile uygularlar.

Bu iki bilimin okul çerçevesinde bağlanmasıEğitim, öğrencilerin öğretim materyallerini daha iyi anlamalarına ve bilgilerini belirtmelerine yardımcı olur. Ayrıca, okuldaki “ilgili” bilime bilişsel ilginin oluşması için bir araç olabilir. Örneğin, daha önce fizik ile iyi geçinemeyen bir öğrenci, aniden coğrafya derslerinden birinde ona aşık olabilir. Bu, öznelerarası iletişimin bir başka önemli yönü ve yararıdır.

Biyoloji ve Coğrafya

Coğrafya ve biyoloji arasındaki bağlantı belki de en fazlaaçıktır. Her iki bilim de doğayı inceler. Ancak sadece biyoloji, canlı organizmalara (bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroorganizmalar) ve coğrafyaya, abiyotik bileşenleri (kayaçlar, nehirler, göller, iklim vb.) Üzerine yoğunlaşır. Ancak, doğada yaşayan ve yaşamayan bileşenler arasındaki bağlantı çok yakın olduğu için, bu, bilime ait verilerin öncelikli olduğu anlamına gelir.

coğrafyanın biyoloji ile bağlantısı

Biyoloji ve coğrafya kavşağında kurulduTamamen yeni bir disiplin - biyocoğrafya. Çalışmanın ana amacı, doğal ortamın biyotik ve abiyotik bileşenlerinin etkileştiği biyogeocoenosis'tir.

Bu iki bilim de rasyonel doğa yönetimi meselesini birleştirir. Doğru cevabı bulmak için coğrafyacılar ve biyologlar tüm çabalarını bir araya getiriyorlar.

Ekoloji ve coğrafya

Bu iki bilim birbiriyle yakından bağlantılıdır.Bazen araştırma konusu bile tanımlanır. Herhangi bir çevresel problemin çözümü, coğrafi bilimin yönlerini ele almaksızın basitçe imkansızdır.

Özellikle güçlü olan ekoloji ile ilişkidir.fiziki coğrafya. Tamamen yeni bir bilim - jeoekoloji oluşumu ile sonuçlandı. Bu terim ilk olarak 1930'larda Karl Troll tarafından tanıtıldı. İnsan ortamında ve diğer canlılarda yer alan yapı, özellik ve süreçleri inceleyen karmaşık bir disiplindir.

Jeoekolojinin temel görevlerinden biri, belirli bölgelerin veya bölgelerin sürdürülebilir kalkınma umutlarını değerlendirmenin yanı sıra rasyonel doğa yönetimi yöntemlerini araştırmak ve geliştirmek.

Kimya ve Coğrafya

Coğrafya ile oldukça yakın bağları olan doğa bilimleri sınıfından bir başka disiplin ise kimyadır. Özellikle, toprak ve toprak bilimi coğrafyası ile etkileşime girer.

Ekolojinin fiziki coğrafya ile ilişkisi

Bu bağlantılar temelinde, ortaya çıkması ve gelişmesiyeni bilimsel dallar. Bu, öncelikle, jeokimya, hidrokimya, atmosfer kimyası ve peyzajların jeokimyasıdır. Bazı coğrafya konularının incelenmesi, uygun kimya bilgisi olmadan basitçe imkansızdır. Her şeyden önce, aşağıdaki konular hakkında konuşuyoruz:

 • kimyasal elementlerin yer kabuğunda dağılımı;
 • kimyasal toprak yapısı;
 • toprakların asitliği;
 • suyun kimyasal bileşimi;
 • okyanus suyunun tuzluluğu;
 • atmosferdeki aerosoller ve kökeni;
 • maddelerin litosfer ve hidrosferde göçü.

malzemenin asimilasyon öğrencileri entegre dersler, esaslı laboratuarlar veya derslik kimya açısından daha etkili olacaktır.

Matematik ve Coğrafya

Matematik ve coğrafya arasındaki ilişkiler olabilirçok yakın aramak için. Bu nedenle, bir insanın temel matematik bilgisi ve becerileri olmadan bir coğrafi harita veya arazi planı kullanmasını öğretmek mümkün değildir.

matematiğin coğrafya ile bağlantısı

Matematik ve coğrafya arasındaki bağlantı, sözde coğrafi görevlerin varlığında ortaya çıkmaktadır. Bunlar görevler:

 • haritadaki mesafeleri belirlemek için;
 • ölçeği belirlemek için;
 • Dağın yüksekliğini sıcaklık gradyanlarından veya basınç gradyanlarından hesaplamak;
 • demografik göstergeler ve benzeri hesaplamalar için.

Ayrıca, çalışmalarında coğrafyaÇok sık matematiksel yöntemleri kullanır: istatistiksel, korelasyon, denge, modelleme (bilgisayar dahil) ve diğerleri. Ekonomik coğrafyadan bahsedersek, matematik “üvey kızkardeş” olarak adlandırılabilir.

Haritacılık ve coğrafya

Bu iki bilimsel disiplinin bağlantısı hiç kimsenin en ufak bir şüphe yaratmasına sebep olmamalıdır. Sonuçta, harita coğrafya dilidir. Haritalama olmadan, bu bilim sadece düşünülemez.

Özel bir araştırma yöntemi bile var -haritalaması. Çeşitli haritalardan bilim insanı için gerekli bilgiyi elde etmekten oluşur. Böylelikle, sıradan bir coğrafya ürününden elde edilen coğrafi bir harita, önemli bir bilgi kaynağına dönüşmektedir. Bu araştırma yöntemi birçok alıştırmada kullanılmaktadır: biyoloji, tarih, ekonomi, demografi vb.

Tarih ve coğrafya

"Tarih zaman coğrafyasıdır ve coğrafya uzayda tarihtir." Bu olağanüstü doğru düşünce Jean-Jacques Reclus tarafından dile getirildi.

diğer coğrafyalarla bağlantı coğrafyası

Tarih, yalnızca kamu ile ilişkilidircoğrafya (sosyal ve ekonomik). Böylece, belirli bir ülkenin nüfus ve ekonomisini incelerken, tarihini atlayamaz. Bu nedenle, genç bir coğrafyacı, genel anlamda, belirli bir bölgede meydana gelen tarihsel süreçleri anlamak zorundadır.

Son zamanlarda, bilim adamları arasında, bu iki disiplinin tam entegrasyonu hakkında fikirler vardır. Ve bazı üniversitelerde, "Tarih ve Coğrafya" nın bitişik özellikleri uzun zamandır yaratılmıştır.

Ekonomi ve coğrafya

Coğrafya ve ekonomi de çok yakın. Aslında, bu iki bilim arasındaki etkileşimin sonucu, ekonomik coğrafya diye adlandırılan tamamen yeni bir disiplinin ortaya çıkmasıydı.

Ekonomi için kilit soru ise soru“Ne ve Kimin Üreteceği”, ekonomik coğrafya temel olarak diğeriyle ilgilenir: bunlar veya diğer mallar nasıl ve nerede üretilir? Ve bu bilim, belirli bir ürünün üretiminin neden ülke ya da bölgenin bu (spesifik) noktasında tam olarak kurulduğunu bulmaya çalışıyor.

coğrafyanın diğer bilimlerle ilişkisi

Ekonomik coğrafya ortada ortaya çıktıXVIII yüzyıl. Babası, 1751'de terimi tanıtan en büyük bilim adamı M. V. Lomonosov olarak kabul edilebilir. İlk başta ekonomik coğrafya tamamen açıklayıcıydı. Daha sonra ilgi alanlarının alanı, üretici güçlerin ve kentleşmenin yerini belirleme problemlerini içeriyordu.

Bugün ekonomik coğrafya, çeşitli endüstri disiplinlerini içermektedir. Bunlar:

 • sanayi coğrafyası;
 • tarım;
 • taşınması;
 • altyapı;
 • turizm;
 • hizmet coğrafyası.

Sonuç olarak ...

Bütün bilimler birbirleriyle daha fazla veya daha fazla ilişkilidirdaha az derece. Coğrafyanın diğer bilimlerle bağları da oldukça yakındır. Özellikle tarih, fizik, kimya, biyoloji, ekonomi ve ekoloji gibi disiplinlere geldiğinde.

Modern bir öğretmenin görevlerinden biri tanımlamaktır veÖğrenciye belirli örneklerde öznitelik bağlantılarını göstermek. Bu, kaliteli bir eğitim sistemi oluşturmak için son derece önemli bir koşuldur. Sonuçta, bilginin karmaşıklığı, doğrudan pratik problemleri çözme uygulamasının etkinliğine bağlıdır.

Coğrafyanın diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri. Coğrafya ile fizik, kimya, matematik, biyoloji, ekoloji arasındaki bağlantıCoğrafyanın diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri. Coğrafya ile fizik, kimya, matematik, biyoloji, ekoloji arasındaki bağlantı

Related news

 • Pentagondan DSGye verilen silahlar sorusuna kaçamak yanıt
 • Evlilik İçin Sağlık Raporu Nereden Nasıl Alınır
 • Zeytinyağli Yer Elmasi Tarifi
 • Folyoda kömür üzerinde balık pişirmek nasıl
 • İran’dan ABD’ye yaptırım tepkisi: Nükleer anlaşmaya aykırı
 • Volkswagen halk otomobilinin ciddi bir temsilcisi - AVILON

 • Coğrafyanın diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri. Coğrafya ile fizik, kimya, matematik, biyoloji, ekoloji arasındaki bağlantı 47

  Coğrafyanın diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri. Coğrafya ile fizik, kimya, matematik, biyoloji, ekoloji arasındaki bağlantı


  Coğrafyanın diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri. Coğrafya ile fizik, kimya, matematik, biyoloji, ekoloji arasındaki bağlantı 76

  Coğrafyanın diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri. Coğrafya ile fizik, kimya, matematik, biyoloji, ekoloji arasındaki bağlantı 79

  Coğrafyanın diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri. Coğrafya ile fizik, kimya, matematik, biyoloji, ekoloji arasındaki bağlantı 59

  Coğrafyanın diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri. Coğrafya ile fizik, kimya, matematik, biyoloji, ekoloji arasındaki bağlantı 74

  Coğrafyanın diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri. Coğrafya ile fizik, kimya, matematik, biyoloji, ekoloji arasındaki bağlantı 23

  Coğrafyanın diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri. Coğrafya ile fizik, kimya, matematik, biyoloji, ekoloji arasındaki bağlantı 84

  Coğrafyanın diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri. Coğrafya ile fizik, kimya, matematik, biyoloji, ekoloji arasındaki bağlantı 10

  Coğrafyanın diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri. Coğrafya ile fizik, kimya, matematik, biyoloji, ekoloji arasındaki bağlantı 65

  Coğrafyanın diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri. Coğrafya ile fizik, kimya, matematik, biyoloji, ekoloji arasındaki bağlantı 69

  Coğrafyanın diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri. Coğrafya ile fizik, kimya, matematik, biyoloji, ekoloji arasındaki bağlantı 60

  Coğrafyanın diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri. Coğrafya ile fizik, kimya, matematik, biyoloji, ekoloji arasındaki bağlantı 26

  Coğrafyanın diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri. Coğrafya ile fizik, kimya, matematik, biyoloji, ekoloji arasındaki bağlantı 93

  Coğrafyanın diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri. Coğrafya ile fizik, kimya, matematik, biyoloji, ekoloji arasındaki bağlantı 34