Biyolojik Bilimler 2019

Biyolojik Bilimler 2019 Biyolojik Bilimler

Biyolojik Bilimler

Biyolojik bilimler sistemi çalışmasını önerenfarklı canlı türleri, yapıları, gelişimi, işleyişi, oldukça geniş bir yapıdır. Her şubesi belirli hedefleri takip eder, belirli konuları araştırır. Bununla birlikte, biyolojik bilimler birbirleriyle yakından bağlantılıdır.

Çok yönlü yapı, sadece türlerin ve yaşam biçimlerinin çeşitliliği değil, aynı zamanda çalışmalarının çeşitli yöntemlerine de bağlıdır.

Antik çağlarda bile, temel biyolojikBilim: zooloji, botanik, anatomi ve fizyoloji. Daha sonra hidrobiyoloji (çalışmalar su nüfuslu) ve Mikrobiyoloji çalışmanın nesnelerle uygun olarak izole edilen (araştıran mikroorganizmalar) gibi büyük kesimini.

Büyük dallar son derece uzmanlaşmış bırakırbiyolojik bilimler. protozoa Malacology - - kabuklu acarologists - akarlar entomolojisi - böcek ichthyology - ichthyoids Örneğin, hayvanbilim (hayvan deneyleri) memeliler Protozooloji çalışmalar Theriology içerir. Botanik yapısı biyolojik örneğin Dendrolojinin olarak fen (ağaçlar, vs.) bryology (yosunlar) (mantar ile ilgili) (liken ilgili) lichenology, Mikoloji ve diğerleri.

Daha derin bir bölüm vardisiplinler. Böylece, organizmaların kategorilere göre dağılımı ve çeşitliliği, sistematik biyolojik bilimler tarafından incelenir. Disiplin, modernliğin organik dünyasını keşfederek, neontoloji denir. Varolan yaşam formlarının bilimi paleontoloji olarak adlandırılır.

Disiplinlerin sınıflandırılmasının başka bir yönüyaşamın dışavurumlarını ve özelliklerini ayırmayı içerir. Böylelikle, çeşitli organizma fonksiyonları, fizyoloji, kalıtımla ilgili sorular - genetik, hayvan davranışlarındaki paternler - etholoji ile incelenir. Bireysel gelişimin özellikleri, daha geniş anlamda - gelişimsel biyolojide, embriyoloji ile araştırılmaktadır. Aynı zamanda, her disiplin daha özel olanlara bölünmüştür. Örneğin, morfoloji çalışma formları karşılaştırmalı, işlevsel ve diğer dallara ayrılmıştır. Eşzamanlı olarak, karmaşık penetrasyonlar ve karmaşık kombinasyonların oluşumu ile birlikte, biyolojinin dar farklı disiplinlerinin kaynaşması vardır. Yani, örneğin, histofizyoloji, sitogenetik ve diğerleri gibi dalları vardır.

Sistem ve organların yapısı makroskopik olarak incelenmiştir.anatomi, dokuların mikroskobik yapısı - histoloji, hücre çekirdeği yapısı - karyoloji, bir bütün olarak hücreler - sitoloji. Aynı zamanda, karyoloji, sitoloji ve histoloji, belirli yapıların yapısını araştırmaya ek olarak, biyokimyasal özellik ve işlevlerinin incelenmesine de katılırlar.

Biyolojide, ilişkili disiplinlerçeşitli çalışma yöntemlerinin uygulanması. Örneğin, örneğin, fiziksel yasaları oluşturan kimyasal araçlarla, Biyofizik ile yaşamsal aktivite süreçlerini inceleyen bir biyokimya vardır. Bu iki disiplinin sıklıkla birbiriyle iç içe geçtiği, belirli bir fenomeni incelemek için bir komplekse uygulandığı belirtilmelidir.

Böyle bir disiplin tarafından ayrı bir yer işgal edilir.biyometrik. Biyolojik verilerin işlenmesi için matematiksel yönteme dayanmaktadır. Bu endüstrinin kullanımıyla, tek süreçleri ve fenomenleri tanımlamak, deneyleri planlamak, daha genel biyolojik desenler oluşturmak mümkün hale gelir.

Biyolojide eşit olarak belirtilmelidir.Hem teorik hem de pratik araştırmalar önemlidir. Birincisi, pratik faaliyetin, örneğin teknik biyoloji veya endüstriyel mikrobiyolojinin birçok alanını değiştirmeye izin verir. Bununla birlikte, pratik biyolojinin dalları teoriyi yeni bilgilerle zenginleştirmektedir.

Biyolojik Bilimler 2019

Biyolojik Bilimler 2019

Related news

 • Hızlı saç uzatan etkili yöntemler
 • Bir kişi bir tuvaletten sonra tuvalete gitmek isterse tehlikeli olabilir mi
 • Altai balsams, Tabiat Ananın gerçek kantonlarıdır
 • Hamilelikte planlanan ultrason: neden bunu yapmanız gerekiyor
 • Mercimek Köfte

 • Biyolojik Bilimler

  Biyolojik Bilimler


  Biyolojik Bilimler

  Biyolojik Bilimler

  Biyolojik Bilimler

  Biyolojik Bilimler

  Biyolojik Bilimler

  Biyolojik Bilimler

  Biyolojik Bilimler

  Biyolojik Bilimler

  Biyolojik Bilimler

  Biyolojik Bilimler

  Biyolojik Bilimler

  Biyolojik Bilimler

  Biyolojik Bilimler

  Biyolojik Bilimler

  Biyolojik Bilimler

  Biyolojik Bilimler

  Biyolojik Bilimler