Bir septik tank özel bir evde nasıl çalışır 2019

Bir septik tank özel bir evde nasıl çalışır 2019 Bir septik tank özel bir evde nasıl çalışır

Bir septik tank özel bir evde nasıl çalışır?

Bir yazlık sit alanı sistemi eklemeye karar verirsenizKonu, septik tankın türünün seçimi ile ilgili olacaktır. Bugüne kadar, her biri kendi artıları ve eksileri olan çeşitli tipte bu tür cihazlar bilinmektedir; bunlar seçildiğinde dikkate alınmalıdır. Bu, tüm kanalizasyon sisteminin işleyişini ve etkinliğini belirleyecektir.

Genel çalışma prensibi

Genellikle banliyö gayrimenkul sahipleriSeptik tankın nasıl çalıştığını merak ediyorum. Tasarım birkaç kamera sistemine benziyor. Birincisi bir karter denir ve kanalizasyon sisteminden kanalizasyon alır. Atık sular bu aşamada filtrelenir veya ayrıştırılır. Süreç, inşaat tipine bağlıdır.

fosseptik nasıl çalışır

Bakterilerin etkisi altında, atık maddeler ayrışır:

 • arıtılmış su;
 • gaz fraksiyonu;
 • il.

Daha sonra su filtrasyon kuyusuna girer,Havalandırma delikleri gazların dışarı çıkmasına izin verir. Bir septik tankın nasıl çalıştığını merak ettiyseniz, bunun özel bir cihazı olan bir tane daha filtre olduğunu bilmelisiniz. Üçüncü bölme, bir drenaj tabakasına ve deliklerin yapıldığı duvarlara sahiptir. Giren su daha sonra yere gönderilir. Bu prensip, atık suların çevreye zarar vermeyen bileşenlere ayrışmasına izin verir.

Sistemin işleyiş prensibi dayanmaktadır.Sedimantasyon işlemlerinin kullanımı ve biyolojik işleme yöntemleri. Evsel atık su, birkaç gün içinde oluşan atıkları karşılamak için büyük bir hacme sahip olması gereken bir çökelme tankına girer. Ağır kapanımların odanın dibinde olması çok zaman alacaktır. Bir fosseptik tankın nasıl çalıştığına dair bir sorunuz varsa, bir sonraki aşamada suyun drenaj boruları aracılığıyla tanka girdiği bilinmelidir. Bu bölmenin içinde organik kompleks bileşiklerin basit fraksiyonlara ayrışmasını destekleyen anaerobik bakteriler bulunur.

Ek Özellikler

Bu mikroorganizmaların aktivitesi eşlik eder.Havalandırma boruları aracılığıyla boşaltılan karbondioksit ve ısı. Evsel atık maddeler rezervuarı terk eder etmez, toprak filtresine gönderilir. Bunu yapmak için çakıl ve kumdan yapılmış bir filtre kuyu veya alanları kullanılır. Evsel pisliği temizlemek için kullanılan yöntem, çalışma prensibini ve cihazı etkiler.

Septik bir tank nedir ve nasıl çalışır?

Bu donanıma bağlı olarak aşağıdaki tiplere ayrılabilir:

 • derin biyolojik arıtma ile;
 • toprak temizliği ile.

Toprak işlemeli bir sistemin kullanımı

Sık sık yaz sakinlerine soru sorulur,fosseptik nasıl çalışır? Toprak işlem sonrası toprağa sahip bir sistemden bahsediyorsak, onun çalışması prensibi yerçekimine dayanır. Pratikte görüldüğü gibi, evsel sıvı atık su% 99 oranında su içerir. Kalan yüzde, zararlı safsızlıktır, filtrasyonları, arıtılması için yerel tesisler gereklidir.

Bir septik tank özel bir evde nasıl çalışır

Bu ekipman basit bir karakterizediryapım ve ilkel çalışma prensibi. Septik tankın kapasitesi ve filtreleme alanı vardır. Birincisi, kendi aralarında bir boru hattı sistemi ile bağlandıkları birkaç bölüme ayrılmıştır.

Derin biyolojik arıtma sistemi

Eğer ne olduğuyla yüzleşiyorsanBir fosseptik tank ve nasıl çalıştığı, daha ayrıntılı sistemlerde derin biyolojik arıtma ile ele alınması gerekmektedir. Biraz farklı çalışma prensipleri var. Bu gibi tesisler ALL-IN ilkesi üzerine inşa edilmiştir. Cihazın içinde birkaç kamera ve özel ekipman olan bir ünite bulunmaktadır.

Yukarıda tarif edildiği gibi işlemenin ilk aşamasıDava, yurtiçi sıvı atıklarını korumaktan oluşur. Bu aşamada, yabancı büyük kapanımlardan serbest bırakılırlar. Bir sonraki aşamada su, bakteriye maruz kaldığı bölüme girer. Yaşamları için, bir hava kompresörü tarafından sağlanan oksijen gereklidir. Bu, bileşiklerin bölünmesini güvenli fraksiyonlara dönüştürme sürecini hızlandırmayı mümkün kılar. Sonuç olarak, dölleme için bile kullanılabilen belirli bir aktif çamur hacmi oluşur.fosseptik nasıl çalışır

Nasıl çalıştığını merak ediyorsanızÖzel bir evde bulunan septik tank, derin son işlemin biyolojik filtrelemeye izin verdiğini bilmelisiniz. Çıkışta, su elde edilir, zararlı katışıkların% 98'i ile serbest bırakılır. Bu nedenle, filtrasyon kuyularının ve filtrasyon alanlarının kurulumuna yönelik maliyetli önlemler hariç, ekonomik amaçlar için bile kullanılabilir. Bu, yerel arıtma tesislerinin önemli maliyetini kaldırır.

Eylemin ilkesi "Topas"

Son zamanlarda, septik tank"Topaz". Bu sistemin nasıl çalıştığı aşağıda açıklanacaktır. İşleyişin temeli, mikroorganizmaların aktivitesidir. Etkileri organik bileşiklerin dezenfekte edilmesine, parçalanmasına ve çamur haline getirilmesine izin verir.

Termit nasıl çalışır

İlk aşamada, atık su haznesine girer,arınmanın ilk aşaması gerçekleşir. Yukarıda tarif edilen durumda olduğu gibi büyük fraksiyonlar ve kirlenme ortadan kalkar. Bir sonraki aşamada su, hava deposunun yardımıyla havalandırma tankına girer. Sektör iki, aktif bakterilerin bulunduğu sistemin ana parçasıdır. Burada ilk aşamaların üstesinden gelmeyi başaran zararlı maddelerin yok oluşu meydana gelir.

Tüketiciler genellikle kendileri hakkında sorular soruyorSeptik tank "Topas" nasıl çalışır. Çamurda olduğu gibi, ikincisi atıkların işlenmesi sırasında ortaya çıkar ve yabancı cisimlerin parçacıkları arasında bir bağlayıcı görevi görür. Tüm sıvı daha sonra piramit denilen sektöre 3 girer. Bu aşamada, çamur dibe çöker ve arıtılmış su sektöre girer. 4. Bu tür foseptik tankların bakımının ana özelliği, karterde biriken siltin periyodik olarak uzaklaştırılmasıdır. Geri dönüşüm oldukça basit, özel bilgi gerektirmez.

"Termit" sistemin çalışma prensibi

Eğer bir sistem olarak düşünmek istiyorsanızonun sefiri "Termit", o zaman onun çalışma prensibi ile tanışmalıyız. İşleyişin kalbinde atıkların temizlenmesi ve toprak filtrasyonu yer almaktadır. Başlangıçta, kanalizasyon elemanların bir kısmı çökeltildiği bölüme akar. Daha sonra kanalizasyon, yüzen bölümlerin ve çökeltinin ulaşamadığı ikinci bölmeye geçer. Bu, çökeltme ile mekanik çökelme sağlar.

septik kışın nasıl çalışır

Her sonraki ağır parçacık odasındaküçülür. Size daha önce fosseptik "Termit", o zaman atık bazı bakteriler tarafından ayrıştırılır ve yüzeye filtreden yükselir bilmeli konusunda bir soru varsa, bu yaklaşım son bölme temizliği 70'lik yüzde sağlar.

Özel bir yapıda, arındırılmış ve berraklaştırılmışsu bir sonraki aşamada gelir. İrrigatöre maruz kalmaktadır. Son aşamada, temizlik toprak filtrasyonu ile sağlanır. Topraktaki bakteriler, oksijenin etkisi altındaki organik elementleri ayırır. Çevreye zararsızdırlar ve% 95'e kadar temizlenirler.

Sistemin kış aylarında çalışması

Eğer arıtma sistemini kurmadan önceSeptik tankın kışın nasıl çalıştığı sorusuyla şaşkınlığa düştükten sonra, aşağıdaki bilgilerden haberdar olmalıyız. Ekipmanın verimli bir şekilde çalışmaya devam etmesi için, tank, filtrasyon alanları ve boruları, toprak donma hattına bastırılmalı veya yalıtılmalıdır. Bu durumda, kışın sistemin doğru çalışması hakkında endişelenmenize gerek yoktur.

fosseptik nasıl çalışır

Kullanıcı septik tankı hatırlamalıdırsürekli çalıştırılmalıdır. Aksi takdirde, ilave yalıtım olmadan, kanalizasyon sisteminin donmayacağını garanti edemezsiniz. Sadece ilkbaharda erimektedir. Kendinizi korumak için, boruların, filtrasyon alanlarının ve septik alanın üst kısmındaki geçici hidro ve termal izolasyonu yapabilirsiniz.

Borular kışın nasıl çalışır?

Septiklerin işe yaramaz olup olmadığı sorusunakış aylarında ya da değil, banliyö mülk sahiplerine, boruların düşük sıcaklıklarda çalışmaya devam edip etmediği konusunda şüpheler eklenmelidir. Su boruları yerçekimi ile akacak olursa, borular 0.5 m ile kaplanır ve belli bir açıda ayarlanırsa sistem donmaz. Eğer septik tank tüm kış kullanılacaksa, sifonla doldurulacak ve sıcaklık sıfırdan çok daha yüksek olacaktır. Bu nedenle, eğer teknoloji gözlenirse, boruların düzgün çalışacağından ve bir buz durdurucu tarafından engellenemeyeceğinden emin olabilirsiniz.

Sonuç

Şimdi septik tankın nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Bununla birlikte, eğer işleyişi sadece yazın size uygunsa, o zaman kış için sistem korunmalıdır. Bunun için tanktan su tamamen dışarı pompalanır, hoş olmayan bir kokuya neden olabilecek tortuları çıkarmak önemlidir. Pompalamadan önce, temizlemeden iki hafta önce kanalizasyona dökülen bakterileri satın almak gerekir.

Bir septik tank özel bir evde nasıl çalışır 2019

Bir septik tank özel bir evde nasıl çalışır 2019

Related news

 • Patlıcan Parmak Kebabı
 • Karışık Omlet Tarifi
 • Nesli tükenmekte olan hayvanlar
 • Cevizli Burma Baklava Tarifi
 • Esnemek, Baş Dönmesi

 • Bir septik tank özel bir evde nasıl çalışır

  Bir septik tank özel bir evde nasıl çalışır


  Bir septik tank özel bir evde nasıl çalışır

  Bir septik tank özel bir evde nasıl çalışır

  Bir septik tank özel bir evde nasıl çalışır

  Bir septik tank özel bir evde nasıl çalışır

  Bir septik tank özel bir evde nasıl çalışır

  Bir septik tank özel bir evde nasıl çalışır

  Bir septik tank özel bir evde nasıl çalışır

  Bir septik tank özel bir evde nasıl çalışır

  Bir septik tank özel bir evde nasıl çalışır

  Bir septik tank özel bir evde nasıl çalışır

  Bir septik tank özel bir evde nasıl çalışır

  Bir septik tank özel bir evde nasıl çalışır

  Bir septik tank özel bir evde nasıl çalışır

  Bir septik tank özel bir evde nasıl çalışır

  Bir septik tank özel bir evde nasıl çalışır

  Bir septik tank özel bir evde nasıl çalışır

  Bir septik tank özel bir evde nasıl çalışır

  Bir septik tank özel bir evde nasıl çalışır