Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları 2019

Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları 2019 Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

Bir bilim olarak siyaset bilimiToplumun politik yaşamını, aşamalarını araştırır.siyasal düşüncenin gelişimi, politik doktrinlerin katlanması tarihi, siyasal sistemler, ilişkiler ve süreçler, dünya siyasal süreçleri, siyasal kültür ve bilinç.

Bir bilim olarak siyaset bilimi, siyasetin insan ve toplumun yaşamı ile olan ilişkisini inceler. Siyaset, genel olarak insanların günlük yaşamını ve bireysel bireylerin kaderini etkiler.

Bir bilim olarak siyaset bilimioluşumu üç aşamada geçti.

İlk dönem antik çağlarda başladı veYeni Zaman'a kadar sürdü. İlk kez, siyaset bilgisi Eski Yunan'da Plato, Aristoteles tarafından analiz edilmeye ve genelleştirilmeye başlandı. Filozoflar siyaseti Polis'in devlet ve kamu yönetimi olarak tanımladılar. Doğu ülkelerinde, vatandaşların siyasete katılımı sınırlıydı, bu yüzden orada hükümet üzerine özel çalışmalar yapılmadı.

Bu durum nedeniyle, iki bakış açısıSiyasi ilişkilerde kişilik yerine. İlk vatandaşlara göre devletin yaşamında yer almalı ve bürokrasiyi kontrol etmeliler. Bu Batı ülkelerinin yaklaşımıdır. İkinci bakış açısına göre, sıradan bir insan politik hayata katılmak için çaba göstermemelidir. Bu profesyonellerin ayrıcalığıdır. Bu yaklaşım, Doğu ülkeleri için tipiktir. Bu duruma göre, politikacıların insanlara karşı gelmeyeceğine inanılıyordu.

Şu anda, politikanın birkaç yorumuFarklı. Devleti yönetmenin faaliyeti ve insanlar ile iktidar arasındaki ilişki olarak tanımlanır. Siyaset aynı zamanda kitleleri ikna etme yeteneği ile kazanma sanatı anlamına da gelir.

Siyaset biliminin oluşumunun ikinci dönemiYeni Zamanı kapsar ve XIX yüzyılın ortalarına kadar sürer. Siyaset bilimi düşüncesinin oluşması için büyük önem taşıyan şey, Machiavelli, Hobbes, Spinoza, Locke, Rousseau'nun eserleriydi. Bu dönemde siyaset, iktidar ve devlet hakkındaki en önemli bilgi ve fikirler oluşturuldu. Bilimsel düşüncenin dönüm noktası, ahlak ve siyaset arasındaki ilişkiyi gündeme getiren N. Makyavelli "Egemen" in eseriydi. Onun düşüncesine göre, siyaset ahlak dışı olmalıdır ("sonuncusu araçları haklı çıkarır").

Bilimsel bilimsel bilginin gelişiminin üçüncü dönemiXIX yüzyılın sonu ile başladı. Böylece modern politik bilimlere başladı. Bu sırada siyasal bilimler bağımsız bir bilime ayrıldı. Vatandaşların Avrupa politik yaşamına katılımı, seçimlerin getirilmesiyle önemli ölçüde artmıştır. Yeni süreçleri yönetmeye ihtiyaç vardı.

1857'de, Amerika'da, Columbia Üniversitesi'nde, siyaset üzerine bilimin ilk okulu ortaya çıktı. 1949'da UNESCO'nun girişimi ile uluslararası bir siyasal bilimler derneği kuruldu.

Şu anda, politik bilimin nesnesi, nesnesi, bilimsel görevleri formüle edilmiştir. Çoğu ülkede, bu bilimsel disiplin, yüksek öğrenim görmek için konuların listesine dahil edilmiştir.

Felsefe, hukuk, sosyoloji, ekonomi, etnografya, tarih, psikoloji, coğrafya, vb: bir bilim olarak siyaset bilimi diğer bilim ve akademik disiplinleri ile bağlantılıdır.

Siyaset bilimi iki yönde gelişir -teorik bilgi ve uygulamalı bilim, pratik olarak anlamlı sonuçlara ulaşmaya odaklanmıştır. Bu bağlamda, siyaset biliminin kullandığı yöntemler de teorik ve uygulamalı olarak bölünmektedir. Onların listesi çok geniştir: genel yöntemler (analiz, indüksiyon, modelleme, vb.), Sistem metodu, davranışçı yöntem, sosyolojik metot, vb.

Örneğin karşılaştırmalı siyaset bilimiSiyaset biliminin yönlerinden biri olan karşılaştırma yöntemi, ana yöntem olarak kullanılmıştır. Siyasi yaşamın farklı alanlarında (siyasi partiler, süreçler, tutumlar, kurumlar, rejimler, siyasal kültür, vb.) Ortaya çıkan benzer olguları karşılaştırarak ve karşılaştırarak siyaseti inceler.

Siyaset konuları devlet, sosyal gruplar (sınıflar, tabakalar), siyasal örgütler (partiler, sendikalar), politik elitlerdir.

Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları 2019

Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları 2019

Related news

 • Bilgisayara uzaktan erişim TeamViewerdır. Uzak bilgisayar yönetimi için ücretsiz program
 • Adet Öncesi Gerginliği Önlemek Mümkün
 • Adl cengiz abazoğlu 2013 yeni koleksiyonu
 • Balyaj Modelleri 2018
 • Kuru Fasulye Püreli Et Tarifi

 • Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları


  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları

  Bilim Olarak Siyasal Bilim: Becoming Aşamaları