Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar 2019

Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar 2019 Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar

Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar

Herhangi bir işletmenin etkin çalışmasının sağlanması, iş akışının doğru düzenlenmesi ile ilişkilidir. Büyük önemiBelgelerin yürütülmesi üzerinde kontrol. Gerçek şu ki;Dokümanlarda yer alan konuların zamanında ve doğru çözümü, sıradan çalışanlar ve bölüm başkanları tarafından yürütülür. Dahası, neler olduğunu düşünüyoruzbelgelerin yürütülmesi şartları.belgelerin yürütülmesi şartları

Genel bilgi

Belgelerin yürütme şartları belirlenirdüzenleyici eylemler, kararlar veya organizasyonel ve idari belgeler.

Bilgi-referans teşebbüsünde mevcudiyetSistem, herhangi bir esasa göre kayıtlı dokümanlar için operatif bir arama sağlar. Özellikle, veri tabanına kayıt yapılırken, belgelerin temel gerekleri girilir: gelen / giden numaralar, gönderen ve muhatap hakkında bilgi, vade tarihi vb.

sınıflandırma

Bireysel veBelgelerin yürütülmesi için tipik şartlar. İkincisi yasa ile belirlenir. Bunlar arasında, özellikle Hükümetten gelen talimatların yürütülmesi, idari federal yapılar, parlamenter soruşturmalar, medeni itirazlar, ticari kuruluşların yönetim organlarının kararları / kararları vb.

Belgelerin yürütülmesi için bireysel son tarihlerkural olarak, doğrudan metinlerinde veya bir kararda. Bu talimatlar özellikle düzenleyici ve idari belgeler, istatistik ve diğer raporlarda mevcuttur.

Belgelerin yürütme şartlarılider tarafından sözlü olarak belirlenebilir.yürütme için bir belge sunmak için son tarih

yönetmelik

Bu normatif eylemlerin hükümlerindeBelgelerin yürütülmesi için son tarihlertürlerine göre değişir.

Örneğin, üzerinde olduğu ödevler"acilen" göstergesi, imza tarihinden itibaren üç gün içinde gerçekleştirilmelidir. Geri sayımın, kağıdın alındığı tarihten itibaren değil, imza tarihinden itibaren başlayacağı belirtilmelidir.

"Derhal" bir işaret varsa, belgenin yürütülmesi için 10 günden fazla olmamalıdır.

Talimatların yokluğunda, emrin yürütme süresi bir aydan fazla değildir.

Dönem değişiklikleri

Pratikte, durumlar genellikle ortaya çıkar,Nesnel nedenlerden ötürü belge zaman içinde icra edilemez. Bu bağlamda, şirket belirli eylemlerin uygulama süresini değiştirme prosedürünü onaylamalıdır. Kuralların, mümkünse yalnızca istisnai durumlarda uygulanması gerektiğine dikkat edilmelidir.

Değişim kararıbelge yürütme terimisadece çalışanlar tarafından kabul edilebilirbaşlangıçta kuruldu. Mevcut kayıt tutma kuralları, transferlerin minimum ve maksimum limitlerini belirlemez. Bu nedenle, işletmenin yönetimi bunları makul ve geçerlilik şartlarına dayanarak bağımsız bir şekilde kurmak zorundadır.

Uygulamada benimsenen genel kurallara göre,Dönemdeki artışa 3 günden fazla izin verilmez. Aynı zamanda, inisiyatif görevlendirilen çalışandan gelmelidir. Bir değişikliği haklı çıkarmalı ve kabul etmelibelgenin son teslim tarihirehberlik ile. belge yürütme için son tarih

Sipariş transferi

Değişiklikle ilgili herhangi bir eylembelge yürütme terimiİlgili eylemlerde düzeltilmelidir.

Transfer süresi haklı olmalıdır. Bunun için ilgili kişi aşağıdaki tekliflerden birini yapabilir:

 • Belgenin neden öngörülen süre içinde idam edilemeyeceğinin gerekçelerinin gerekçesiyle sürenin ertelenmesi üzerine.
 • Ortak yürütücülerin katılımıyla ilgili olarak, kişinin görevi yerine getirmek için yeterli yetkisi bulunmuyorsa.
 • Diğer sanatçıların atanması üzerine.

Oyuncunun hemen harekete geçmesi gerektiği söylenmelidir. Son başvuru tarihinden en az 2-3 gün önce yönetim ile iletişime geçmeyin.

Kontrol işlemleri

Görevlerin yürütülmesi için son tarihlere uyulmasının izlenmesi şunları içerir:

 • Tüm belgelerin tescili sırasında ve işletmenin yönetiminin emirleri sırasında sabitleme.
 • Atamaların belirlenen süre içinde işçilere tamamlandığını doğrulamak.
 • Çalışanların ve bölüm başkanlarının yaklaşan son tarihler veya sona erme tarihleri ​​hakkında hatırlatmaları.
 • Siparişlerin birer birer diğerine devri ile ilgili bilgi kayıt formlarına dahil edilmesi, görevlerin yerine getirilmesi için ayrılan süredeki değişim.
 • Belgelerin yürütülmesi süreci hakkında yöneticilerin bildirimi.
 • Yapılan siparişlerle ilgili bilgilerin kayıt formlarına dahil edilmesi, görevlerin kontrolden kaldırılması.
 • Analitik referansların oluşturulması ve terimlerin kontrolü ile ilgili raporlar.

nüansları

Bütün eylemler kontrol altına alınmalı,yürütme ve yanıt gerektiriyor. Yönetim belgelerinde izleme konusu kararlar alınır. Bunu kontrol etmek için, içinde bulunan her bir öğe (yani, her bir görev, talimat) yerleştirilir. Yönetici belgenin gerekliliklerinin yerine getirilme süresi

Kafanın sekreteri şefin yürütme ve sözlü emirlerini kontrol etmelidir.

Otomatik izleme sistemi

Son zamanlarda, birçok işletme çalışmalarında bilgisayar programları ve veritabanları kullanmaktadır. Otomatik sistemler, organizasyonların faaliyetlerini önemli ölçüde kolaylaştırır, çalışanların zamanını azaltır.

Belgeleri kaydederken kontrol için ayarlama"Yürütme süresi" sütununda otomatik olarak gerçekleştirilir. Eşzamanlı olarak, belgenin kendisi kontrol için kabul edilmek üzerine damgalanabilir. Performansı, oyuncu için daha fazla gereklidir.

Devam eden izlemeyi sağlamak için sorumluPersonel günlük olarak, genellikle günün başlangıcında, belgelerin listesini kontrol edin, bu süre içinde yürütme süresi sona erer. Dahili e-posta sistemini kullanan işletmelerde, süreleri dolma uyarıları, otomatik bir modda yürütücünün PC'sine gönderilir. Ayrıca, yazılımı ilgili kağıtların otomatik olarak yazdırılacağı şekilde yapılandırabilirsiniz.

Görevlerin uzun vadede yürütülmesi

Karmaşık ödevler içeren belgelerin yürütülmesi üzerindeki kontrol aşamalar halinde gerçekleştirilir. Mevcut, önleyici ve son izleme içerir.Belgelerin yürütülmesi üzerinde kontrol

Mevcut kontrol yukarıda belirtilmişti. Önleyici izleme, 2-3 gün içinde süresinin sona ermesi için son tarih olan dokümanlar üzerinde gerçekleştirilir. Buna göre, çalışanın görevi için zaman vardır.

Siparişin kontrolten çekilmesi,onun yürütülmesi. Bir yanıtın hazırlanması ve gönderilmesi, belgelendirilmiş teyitin alınması vb. Şeklinde ifade edilebilir. Uygulama sonucu kayıt kartına girilir. Ayrıca, yürütme tarihini, kağıdın dosyalandığı vaka sayısını da gösterir.

Son kontrol

Kural olarak büyük işletmelerde öngörülmektedir. Son izleme, ödevlerin veya sekreterin yürütülmesinin izlenmesinden sorumlu personel tarafından yürütülür.

Genellikle kuruluşta kurulurizleme sıklığı. Kontrol her ay, çeyrek veya haftada yapılabilir. Aslında son kontrol, işletmedeki performans disiplini ve yapısal bölümlerinin bir değerlendirmesidir.

FZ No. 229

Deneklerin çıkarlarının korunması biçimlerinden biriadli işlemler. En yaygın talepler, uygulamalarda, bu haklar veya diğer hak ihlalleri için tazminat ödenmesi gereklilikleriyle birlikte kabul edilir. Bu işlemler icra takibi ile sona erer.

Kararın yürürlüğe girmesinden sonra, başvuru sahibine verilir.yönetici belgeleri Gereksinimlerin yerine getirilme süresiOnlara FSSP (icra memurları) çalışanları tarafından belirlenir.Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar

H. 229 nolu ATİP Madde No. 229, yargılamanın başlatılmasının temelinin icra dokümanı ve kurtarıcının ifadesi olduğunu belirtmektedir. Bu belgeler, Kanun tarafından öngörülen zorunlu önlemlerin uygulanması yerine, Sanat hükümlerine uygun olarak belirlenir. Söz konusu normatif eylemin 33'ü.

İcra için bir belge sunulması için son tarihÜniteye teslim tarihinden itibaren 3 gündürFSSP. IL (ferman), bir çocuk yanlışlıkla uluslararası antlaşma uyarınca, onun erişim hakları ile ilgili olarak kaldırılmış veya uygulanmasına ilişkin Rusya Federasyonu tutulan iadesi için gereksinimi yanı sıra isteğini içeren en geç FSSP kabul edildikten sonra ertesi gün daha iletilen onun icra memuru aramak için.

Yargılamaların başlaması ya da bunu reddetmesi bir kararda resmileştirildi. Malzemenin icra tarafından alındığı tarihten itibaren 3 gün içinde gerçekleştirilir.

IL derhal uygulanmalıdır, sonraFSSP biriminde benimsenmesi, yetkileri performans yerine uzanan bir çalışanına aktarılır. Mevcut değilse, başka bir icracı malzemeleri alır. Bu durumda, bir üretim açma veya bunu reddetme kararı, Hizmetin alınmasından sonra en geç bir gün içinde alınmalıdır.Belgelerin yürütme şartları belirlenir

İcra yazısı ilk kez FSSP'ye geldiyse, icra memuru belirler.yönetici belgenin gönüllü yürütme süresi. Karşılık gelen süreyargılamanın başlangıcı hakkında kararname. Bununla birlikte, icra memuru, gönüllü infaz için ayrılan sürenin sona ermesinden sonra zorlayıcı tedbirlerin uygulanması olasılığına karşı borçluyu uyarmakla yükümlüdür. Borç da, 229 sayılı Federal Kanunun 112 ve 116'ncı maddelerinde öngörülen eylemlerin yerine getirilmesinin yanı sıra icra ücretinin ödenmesi için kendisine bildirilecek.

Yürütmenin gönüllü yürütme süresiBelge, Madde 12'ye göre. 30, beş güne eşittir. Hesaplama, kararın borçlusu tarafından alındığı tarih ile başlar. Kaçak durumun gereklerini yerine getirmesi durumunda, zorunlu kişi zorunlu toplama sürecinin başlangıcından haberdar edilir. Mevzuat, örneğin mülkün ele geçirilmesi ve müteakip satışı gibi önlemleri sağlar.

Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar 2019

Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar 2019

Related news

 • Baş Ağrısından Kurtulmanızı Sağlar
 • Bir insanın ruhani yaşamı nedir ve bu kavramın anlamı nedir
 • Yedikten sonra kan şekeri
 • Mayasıl Nedir Evde Nasıl Geçer Tedavisi
 • Kıymalı Makarna Yapılışı Videosu

 • Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar

  Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar


  Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar

  Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar

  Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar

  Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar

  Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar

  Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar

  Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar

  Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar

  Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar

  Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar

  Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar

  Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar

  Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar

  Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar

  Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar

  Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar

  Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar

  Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar

  Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar

  Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar

  Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar

  Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar

  Belgelerin yürütülmesi için tipik şartlar