Bakteri çeşitleri hangileridir 2019

Bakteri çeşitleri hangileridir 2019 Bakteri çeşitleri hangileridir

Bakteri nedir?

Bakteri denilen canlı türleri, gözle görülemeyecek küçüklükteki organizmalardır. Suda, toprakta, denizlerde, yaşadığımız çevredeki her alanda, vücudumuzda; kısacası aklımıza gelebilecek her türlü alanda milyonlarca bakteri barınabilmektedir.

Bakterilerin araştırılıp incelenmesi sadece mikroskop altında yapılabilmektedir. Hepsinin kendine has sınıflandığı bir takım şekilleri ve görünümleri bulunmaktadır. Bu sınıflandırma bakterilerin morfolojisine göre, DNA dizilimine göre, karbondioksit ihtiyaçlarına göre, oksijen ihtiyaçlarına göre, hücre yapılarına göre, zarlarının var olup olmadığına göre veya boyama yöntemi uygulanıp uygulanamadığına göre oluşturulabilmektedir.

Bakterilerin hayatımızda biz farkında olmasak da olumlu ya da olumsuz etkileri bulunmaktadır. Örnek verilecek olursa; yararlı bakteriler bizlere yoğurt yapımında, peynir yapımında vb. yiyeceklerin yapımında veya bağırsaklarımızda sağlıklılığı sağlarken yardımcı olmakta; zararlı bakterilerse en umulmadık anda metabolizmamıza girerek bizi rahatsız edecek hastalıklar geçirmemize neden olabilmektedirler.

Bakteriler nasıl adlandırılır?

Bilim dünyasında bakterilerin isimlendirilmesi kısmı, iki farklı kelimenin bir takım kurallarla bir araya getirilmesi şeklinde halledilmektedir. Buna göre; bir bakteri cinsinin ismi oluşturulurken ilk kelime bakterinin cinsine karşılık gelmekte, ikinci kelime ise bakterinin hangi türden olduğunu ifade etmektedir.

Bakteriler nelere göre sınıflandırılır?

Bakteriler kendi aralarında şekillerine göre, beslenmelerine göre,boyanmalarına göre ve solunumlarına göre dört ayrı kategoride sınıflandırılabilmektedir. Ayrılan başlıklar da kendi aralarında şu şekilde kategorize edilmektedir;

 • Şekillerine göre :Çubuksu şekildekiler, yuvarlak olanlar, virgüle benzeyenler ve kıvrımlı olanlar
 • Beslenmelerine göre :Heterotrof olanlar ve ototrof olanlar
 • Boyanmalarına göre :Gram negatif olanlar ve gram pozitif olanlar
 • Solunumlarına göre :Zorunlu aeroblar, geçici aeroblar, geçici anaeroblar ve zorunlu anaeroblar

bakteri-cesitleri

Bakteri çeşitleri hangileridir?

1) Şekillerine göre bakteriler 

Çubuksu bakteriler :Zatürre hastalığını ortaya çıkartan ikili ya da üçlü şekilde dizile bakterilerdir.

Yuvarlak bakteriler :Tüberküloz ve tifo gibi hastalıkların oluşmasına neden olan; tekli,ikili ya da üçlü şekilde yan yana dizilen bakteri çeşitleridir.

Virgülümsü bakteriler :Tek kıvrımı olan, bu yüzden de virgüle benzetilen ve vücutta kolera gibi hastalıkları meydana getiren bakteri türüdür.

Kıvrımlı (Spiral) bakteriler :Spiral şekline sahip olan, frengi hastalığını yaratan bakterilerdir

2) Beslenmelerine göre bakteriler

Heterotroflar :Bütün besinlerini dışarıdan temin eden ve kendi içerisinde “saprofit bakteri” ile “parazit bakteri” olarak ayrılan türlerdir.

Ototroflar :İnorganik olarak aldıkları besinleri organik hale dönüştürmektedirler. Ototroflar da kendi içlerinde “fotoototrof” ve “kemoototrof” olarak ayrılmaktadırlar.

3) Boyanmalarına göre bakteriler

Gram negatif olan tür :Hücre duvarlarında olduğundan daha fazla peptidoglikan isimli madde bulunan bu bakteri türleri ayırt edilmek için teste tabi tutulduklarında mor renk vermektedirler.

Gram pozitif olan tür :Hücre duvarlarında ince bir tabaka halinde bulunan peptidoglikan sayesinde boyama işlemine tabi tutulamayan, mikroskopta pembe renkli gözüken bakterilerdir.

4) Solunumlarına göre bakteriler

Zorunlu aeroblar :Sadece oksijen bulunan ortamda yaşayabilen ve barınabilen türdür.

Zorunlu anaeroblar :Sadece oksijen barındırmayan ortamlarda yaşayabilen ve çoğalabilen türdür.

Geçici aeroblar :Kendi özelliklerine göre oksijensiz ortamda yaşayabilen fakat oksijen bulunan ortama da yaşamsal olarak uyum gösterebilen türdür.

Geçici anaeroblar :Normal şartlarda oksijenli ortamda yaşamaya uyum sağlamış ancak oksijensiz ortamda da yaşamsal fonskiyonlarını devam ettirebilmiş olan bakteri çeşitleridir.

Bakteri çeşitleri hangileridir 2019

Bakteri çeşitleri hangileridir 2019

Related news

 • İngiliz müzisyen Neil Tennant: biyografi, yaratıcı yol ve kişisel hayat
 • Anapa. Bütün dünyayı fetheden plajlar
 • Güneşte kurutulmuş domatesler - tarifler
 • Not - bu ... Uygulamanın tanımı ve kapsamı
 • Yaz için Gladyatör Sandalet Modelleri 2017 2018

 • Bakteri çeşitleri hangileridir

  Bakteri çeşitleri hangileridir


  Bakteri çeşitleri hangileridir

  Bakteri çeşitleri hangileridir

  Bakteri çeşitleri hangileridir

  Bakteri çeşitleri hangileridir

  Bakteri çeşitleri hangileridir

  Bakteri çeşitleri hangileridir

  Bakteri çeşitleri hangileridir

  Bakteri çeşitleri hangileridir

  Bakteri çeşitleri hangileridir

  Bakteri çeşitleri hangileridir

  Bakteri çeşitleri hangileridir

  Bakteri çeşitleri hangileridir

  Bakteri çeşitleri hangileridir

  Bakteri çeşitleri hangileridir

  Bakteri çeşitleri hangileridir