Bach Çiçekleri Terapisi 2019

Bach Çiçekleri Terapisi 2019
Bach Çiçekleri Terapisi


Bach Çiçekleri Terapisi

Bach Çiçekleri Terapisi

Bach Çiçekleri Terapisi, Bach Çicekleri Terapisiyle Ruhunuz Dengeye Kavuşsun, Ruhsal ve Bedensel Rahatlama Ve Daha Fazlası Kadin.com 'da.

Dr. Edward Bach 1930 lu yıllarda homeopati ile ilgileniyor ve hastaları üzerinde çiçek özlerini kullanarak tedaviler yapıyordu. Sonra gördü ki her çiçeğin özü insanda farklı bir duygu durumunu tedavi ediyordu. Dr. Bach tüm bu çiçekleri 38 e indirgedi ve dünyada yaklaşık 80 yıldır kullanılan Bach çiçekleri terapisi böylece ortaya çıkmış oldu.

"Sağlık, ruhlarımızla uyum içinde olmamıza bağlıdır". Dr. EdwardBach(1886-1936)

Günümüzde Bach çiçekleri  terapisi bütüncül tıp yöntemleri içerisinde kendine çok güçlü bir yer edinmiştir. Bütüncül tıp  bakış açısında insan ruh-zihin ve beden olarak bir bütün şeklinde ele alınır. Tüm hastalıkların temelinde ruhsal durum birinci sırayı alır sonra düşünceler ve de en son olarak da bedensel sağlık gelmektedir.

Bach Çiçekleri Terapisiyle Ruhunuz Dengeye Kavuşsun

Bach çiçekleri terapisinde kullanılan çiçekler, bedensel sağlığımızı olumsuz etkileyen duygu ve düşünceleri kişiden arındırarak bedeni de tedavi etmektedir.

Bu terapi çocuklar da dahil olmak üzere kullanılabilen, tamamen zararsız bir tedavi yöntemidir. Kullanılan çiçek özleri tamamen doğal, toksik olmayan ve alışkanlık yapmayan formdadır. Ayrıca bach çiçek terapisi diğer homeopatik ve bütüncül tıp yöntemleri ile de kombine edilebilir. Terapilerle kişinin dengeli bir zihinsel duruma gelmesi ve bedensel semptomların iyileşmesi mümkündür.

Bach Çiceği

Bach çiçek esansları olumsuz duyguların olumluya değiştirilmesi ve ya negatif özellik ya da tutumların hastanın zihin barışına ve hoşnutluğa yol açacak şekilde ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Bachçiçeközlerinin kullanılması stres, kaygı, depresyon, öfke, korku, suçluluk, endişe ve diğer rahatsız edici duygularla baş etmede etkilidir. Özler, duygusal ve zihinsel durumumuzu iyileştirir; böylece beden ve zihin dengelenir.

Kliniğimizde Bach çiçekleri terapisini çok çeşitli alanlarda kullanabilmekte ve  başarılı sonuçlar almaktayız. Çiçek özlerinin orijinalleriyle hastalarımıza özel kürler hazırlayabildiğimiz gibi, çiçeklerin frekanslarını kişiye yükleyerek de çalışabilmekteyiz.

Bach Çiçek Terapisinin Kullanıldığı  Alanlar

 • Yeme bozuklukları,
 • Uyku bozuklukları,
 • Zihinsel ve bedensel rahatlama,
 • Konsantrasyon bozuklukları,
 • Bağımlılıklar (gıda, sigara, alkol, madde)
 • Huzur ile ilgili kürler,
 • Sakinlik, korunma, denge, akılcılık, rasyonellik,
 • Boşanma, evlenme, yeni bir yükümlülük, yeni bir okula başlama, yeni bebek, yeni bir işe başlama, emeklilik, ortam değiştirme gibi durumlar,
 • Stres ile ilgili kürler,
 • Travmatik olaylar, sevilen bir kişinin kaybı, şok durumları,
 • Kaybedilmiş enerjinin tekrar yüklenilmesi,
 • İradeyi arttırıcı, çözümleyici, yapabilirim duygusu kazandıran kürler (özellikle bağımlılıklarda)
 • Aile mutluluğu için kürler,
 • Yoğun ve stresli iş hayatında başarıyı arttırmak, motivasyon, liderlik, konsantrasyon ve takım ruhunu arttırmaya yönelik, yüksek başarı sağlamak için hazırlanmış kürler,
 • Neşeyi, coşkuyu arttırmak, iyimserlik için hazırlanmış kürler,
 • Umutsuzluk, çaresizlik, üzüntü ve kötümserliği uzaklaştıran kürler,
 • Anksiyete, panik atak, endişe, kaygı, şüphe, takıntı, tereddüt, kararsızlık gibi duygulardan arınmak için hazırlanmış kürler,
 • Öfke kontrolü ile ilgili kürler,
 • Tolerans arttırıcı, hoşgörülü ve anlayışlı olmayı arttırıcı kürler,
 • Öğrenciler için okul başarısını arttıran kürler,
 • Öğrenme, dikkat, bellek ve konsantrasyonu arttırıcı kürler,
 • Öğrenme zorluğunun, derslere karşı ilgisizliğin önüne geçen, yorumlama ve hafızayı arttırıcı kürler,
 • Konstipasyon için hazırlanan kürler,
 • Fibromiyalji için hazırlanan kürler,
 • Çocuklarda uyku bozuklukları, korku, anneden ayrılma kaygısı için hazırlanmış kürler,
 • Mevsim allerjileri
 • Güven arttırıcı kürler
 • Yetersizlik hissi, topluluk önünde konuşma gibi cesaret ve güven arttırıcı kürler,
 • Hayır demekte güçlük çeken, karşısındakini memnun etmeyi görev edinmiş kişiler için hazırlanmış kürler,

Bach çiçekleri bu kürler arasından seçilebileceği gibi, kişinin o anki ruh haline göre de yeni kombinasyonlar halinde de uygulanabilir. Özellikle biorezonans tedavileriyle birlikte kombine edildiğinde ruhsal ve fiziksel dengeleme sağlanmakta, kişinin kendi içinde de hissedebileceği genel bir iyilik hali yaşanmaktadır.

Ayşe Yeltik

Ayşe Yeltik

İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olan Ayşe Yeltik, yerli ve yabancı sigorta şirketlerinde danışman doktor olarak çalıştıktan sonra Işık Üniversitesi'nde işletme masterını tamamlamıştır. Kariyerine büyük bir inşaat firmasının doktoru olarak Romanya, Kazakistan ve Afrika projelerinde devam etmiştir. Uzun yıllar yasadığı yurt dışı ülkelerde bulaşıcı hastalıklar, parazit hastalıkları, meslek hastalıkları konusunda vaka analizleri yapma imkânı bulmuş, İngiltere’den NEBOSH (The National Examination Board in Occupational Safety and Health) sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Uluslararası isçi sağlığı& iş güvenliği ve iş yeri hekimliği sertifikaları bulunmaktadır. 2019 yılı itibariyle konvansiyonel tıp bilgilerini integratif tıp ile bütünlemeye karar vermiş ve klasik tıptaki son gelişmeler ışığında tamamlayıcı tıp desteğiyle Klinika rezonans da danışanlarını kabul etmeye başlamıştır.

Bach Çiçekleri Terapisi 2019

Bach Çiçekleri Terapisi 2019
Bach Çiçekleri Terapisi


Bach Çiçekleri Terapisi


Bach Çiçekleri Terapisi


Bach Çiçekleri Terapisi


Bach Çiçekleri Terapisi


Bach Çiçekleri Terapisi


Bach Çiçekleri Terapisi