Bağıl moleküler kütle, her maddeye özgü fiziksel bir miktardır 2019

Bağıl moleküler kütle, her maddeye özgü fiziksel bir miktardır 2019

Bağıl moleküler kütle, her maddeye özgü fiziksel bir miktardır 40 19.01.2019, 18:40

Bağıl moleküler kütle, her maddeye özgü fiziksel bir miktardır

Atomların kitleleri gibi molekül kitleleri çok küçüktür. Bu nedenle hesaplamalarında kütlenin atomik birimi ile karşılaştırma yapılır. Bir bileşiğin göreceli moleküler ağırlığı, bileşiğin molekülünün kütlesinin karbon atomunun 1/12 fraksiyonuna oranına eşit olan bir fiziksel miktardır. Bu indeks bütün molekül element karbon parçacıklarının ağırlığının fazla 1/12 arasında kaç kere ağırlığını belirtir ve herhangi bir göreli değer bir boyut sevmez ve Bay sembolü ile gösterilir

bağıl molekül ağırlığı

Bay (bileşik) = m (bileşik molekül) / 1/12m (C). Bununla birlikte, uygulamada, bu değeri hesaplamak için başka bir şema kullanılır. Buna uygun olarak, her bir elemanın, diğer bir deyişle temel parçacıkların sayısına göre bileşik oluşturmak tüm kimyasal elemanların nispi atom kütleleri (Ar) toplam değerine eşit bağıl molekül kütlesi içinde şematik olarak şu şekilde yazılabilir:

Mr (B1xC1y) = x * Ar (B1) + y * Ar (C1).

Bu değeri doğru bir şekilde belirlemek için aşağıdakilere ihtiyacınız vardır:

 1. maddenin kimyasal formülünü bilir;
 2. Tabloda DI doğru olarak tanımlayın DI (Eğer Ar (Li) = 6, 941 ise, hesaplama için 7'ye eşit bir tamsayı kullanırız ve eğer sayı 5'den küçükse, o halde bırakın: Ar (K) = 39,098, yani 39'u alıyoruz).
 3. Mr hesaplanırken, atomların sayısını hesaba katmayı unutmayalım; katılma formülü unsurlarında duran indeksler.

bağıl moleküler ağırlık formül

Bağıl molekül ağırlığı, formülüŞematik olarak yukarıda belirtilmiş olan, kompleks bileşikler için geçerlidir. Çünkü basit bir madde için belirli bir değeri hesaplamak için, periyodik tablo ile sadece göreceli atomik kütlenin belirlenmesi yeterlidir ve gerekirse, temel parçacıkların sayısı ile çarpılır. Örneğin: Mr (P) = Ar (P) = 31 ve Mr (N2) = 2 * Ar (N) = 2 x 14 = 18.

suyun göreli moleküler ağırlığı olan http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dihydrogen-3D-vdW.png

Başka bir örnek düşünelim ve su-kompleks maddesinin göreceli moleküler ağırlığının neye eşit olduğunu bulunuz. Bu maddenin ampirik formülü H'dir.2Oh, budur. 2 hidrojen atomu ve 1 oksijen atomundan oluşur. Bu nedenle, çözüm kaydı şuna benzer:

Bay2O) = 2 * Ar (H) + Ar (O) = 2 * 1 + 16 = 18

Mektubu atlayarak kısaltılmış biçimde yazılabilir.ifadesi. Bu rakam, Bay'ın, temel karbon parçacığının kütlesinin 1/12'sinden 18 kat daha büyük olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde, herhangi bir kimyasal bileşiğin göreceli moleküler ağırlığı, ampirik formülünün bilinmesi şartıyla belirlenir. Ancak, bu değeri kullanarak, tek tek nüklitlerin içeriğini belirlemek için, bilinmeyen maddelerin nitel ve nicel bileşimini geri yüklemek mümkündür. Pratikte, damıtma, kütle spektrometrisi, gaz kromatografisi, vb. Gibi fizikokimyasal yöntemler, Mr maddesini belirlemek için kullanılır. Bu indeks polimerlerini belirlemek için çözeltilerin kollektif özelliklerine dayanan yöntemler kullanın (çift bağların miktarını, fonksiyonel grubu, viskoziteyi, ışığı saçma yeteneğini belirleyin).

Böylece, nispi molekül ağırlığıher maddeye özgüdür ve bunun için bireysel olacaktır. Bu değer hem basit hem de kompleks bileşikler için inorganik ve organik olarak belirlenir. Göstergeleri, özellikleri moleküler ağırlığa bağlı olan polimerlerin çalışma ve sentezinde özellikle önemlidir.

Bağıl moleküler kütle, her maddeye özgü fiziksel bir miktardır 2019

Bağıl moleküler kütle, her maddeye özgü fiziksel bir miktardır 2019

Related news

 • Geleceğin Çocuk Yıldızları Oyuncu Seçmeleri Başladı
 • Erkekler Zamanla Nasıl Değişir
 • Favori’den Canım Okulum Kampanyası

 • Bağıl moleküler kütle, her maddeye özgü fiziksel bir miktardır 57

  Bağıl moleküler kütle, her maddeye özgü fiziksel bir miktardır


  Bağıl moleküler kütle, her maddeye özgü fiziksel bir miktardır 95

  Bağıl moleküler kütle, her maddeye özgü fiziksel bir miktardır 13

  Bağıl moleküler kütle, her maddeye özgü fiziksel bir miktardır 88

  Bağıl moleküler kütle, her maddeye özgü fiziksel bir miktardır 30

  Bağıl moleküler kütle, her maddeye özgü fiziksel bir miktardır 30

  Bağıl moleküler kütle, her maddeye özgü fiziksel bir miktardır 14

  Bağıl moleküler kütle, her maddeye özgü fiziksel bir miktardır 72