ATATÜRK NE DEMİŞ 2019

ATATÜRK NE DEMİŞ 2019 ATATÜRK NE DEMİŞATATÜRK NE DEMİŞ

ATAMIZ

Atatürk Uyarıyor!!!

Saygıdeğer Efendiler,
Pek iyi bilirsiniz ki, sultanlarla, halifelerle idare edilmiş ve edilmekte olan memleketlerde, vatan için en büyük tehlike, sultanların ve halifelerin
düşmanlar tarafından satın alınmalarıdır.

Bu, çok defa kolaylıkla sağlanabilmiştir.

Meclislerle idare edilen memleketlerde ise, en tehlikeli durum, bazı
milletvekillerinin yabancılar adına çalınmış ve satın alınmış olmalarıdır.
Millet Meclislerine kadar girme yolunu bulabilen vatansızlara her zaman rastlanabileceğine, tarihin bu konudaki örnekleriyle hükmetmek zarurîdir.
Bunun için millet, kendi vekillerini seçerken, çok dikkatli ve titiz olmalıdır.
Milletin hatâ yapmaktan korunması için tek çıkar yol, düşünce ve faaliyetleriyle milletin güvenini kazanmış olan siyasî bir partinin seçimde millete kılavuzluk etmesidir.

Genellikle bütün vatandaşların, adaylıklarını ortaya atan her şahıs hakkında karar vermeye yardımcı olacak doğru bilgilere ve isabetli oya sahip bulunacağını kabul etmek, nazari olarak var sayılsa bile, bunun tam bir gerçek olmadığı, tecrübelerin tecrübeleriyle ve inkâr edilemez bir açıklıkla ortaya çıkmıştır.

ATATÜRK NE DEMİŞ 2019

ATATÜRK NE DEMİŞ 2019

Related news

 • Abba Dorotheus: yararlı öneriler, mesajlar ve ilginç gerçekler
 • Peynirli Üçgen Poğaça Tarifi
 • Yasin suresinden sonra okunacak dua
 • Benzin ve motorine yeni indirim
 • Neden Biyoloji Hangi mesleklerde biyolojiye ihtiyacınız var

 • ATATÜRK NE DEMİŞ

  ATATÜRK NE DEMİŞ


  ATATÜRK NE DEMİŞ

  ATATÜRK NE DEMİŞ

  ATATÜRK NE DEMİŞ

  ATATÜRK NE DEMİŞ

  ATATÜRK NE DEMİŞ

  ATATÜRK NE DEMİŞ

  ATATÜRK NE DEMİŞ

  ATATÜRK NE DEMİŞ