Asimetri ... İnterhemisferik asimetri

Asimetri ... İnterhemisferik asimetri


Asimetri ... İnterhemisferik asimetri 34 17.03.2019, 13:27

Asimetri ... İnterhemisferik asimetri

Sol ve sağ yarımküre hakları olduğu bilinmektedirAncak, birbirini tamamlayan farklı işlevlere sahiptir. Asimetri, sadece insanın değil, aynı zamanda hayvanların da beyninde bulunan bir olgudur. Ve sol yarıküre, sağın bir ayna görüntüsü değildir ve tam tersi de geçerlidir. Her bireyin bir konuşma merkezi olduğu yarıküre baskındır. Vakaların ezici çoğunluğunda, bu rol sözel-mantıksal sol yarımkürede oynanır.

asimetri

Hemisferler arasındaki bağlantılar

İlişkiler hakkında birkaç ilginç gerçek var,Beynin iki yarısı arasında var. İlk olarak, sol yarımkürede her zaman sağ yarıküre göre biraz daha büyüktür. İkinci olarak, sağ yarıkürede, onu soldaki ile bağlayan uzun sinir lifleri vardır. Ve tam tersine, sınırlı alanlarda bağlantılar oluşturan çok sayıda kısa lif içerir.
Beynin asimetrisi bir süreçtir.ortalama on ila on beş yıl sürer. Bazen hızı, genetik özelliklerden dolayı olabilir. Bebeklerde pratikte gözlenmez. Asimetri kazanılmış bir kalitedir. Ayrıca okuma yazma bilmeyenlerde daha az ifade edildiği kanıtlanmıştır. Yani, yeni bilgi öğrenme ve edinme sürecinde, beyin daha asimetrik hale gelir. Eğitime dikkat etmeyenler birçok önemli fonksiyonun gelişimini yavaşlatırlar.

beyin asimetrisi

Asimetri keşfi

Asimetri her zaman bir özelliktirbilim insanlarıyla ilgileniyor. Ancak belirli bir noktaya kadar, insanlığın en parlak zihinlerinde bile çok fazla varsayımlara neden olabilecek gizemli bir nesne kaldı. Bu alanın gelişim tarihi Paul Brock tarafından bir kişinin konuşması ile sağ ya da sol el arasındaki ilişkinin keşfi ile başladı. Bu, bilim insanının, konuşmasının yitirilmesinden muzdarip olan hastasından, beynin sol yarımküresindeki lezyonlardan keşfettiği 1861'de oldu.

Ayrıca, iki bölüm arasındaki iletişim yürütülmektedir.özel bir nöron demetini kullanarak - bir corpus callosum. Onun sayesinde birlikte bir birim olarak çalışıyorlar. Bazı ciddi hastalara corpus callosum'u incelemek için ameliyat edildi. Bu, sağ ve sol yarıkürelerin özelliklerini daha ayrıntılı olarak incelemeyi mümkün kıldı.

interhemisferik asimetri

Bölünmüş beyin ile deneyler

Fonksiyonel asimetri kendini mükemmel bir şekilde gösterir.paradoksal bir şekilde. Örneğin, sol yarıküre mantıksal bağlantılar, matematiksel hesaplamalar oluşturmaktan sorumlu olduğu ortaya çıktı. Karmaşık bir konuşmayı iyi "anlar". Tam tersi, tam tersine, sadece en yaygın bağlantıları tanımlayabilir. En yaygın nesneleri sunarken - kaşıklar veya iplik aralıkları - bunları belirli bir sınıfa taşıyabilir. Sağ yarıkürenin avantajı uzayda mükemmel bir yönelimdir. Bir deney oluşturuldu: tıbbi olarak temizlenmiş bir beynine sahip olan hastaların, tasarıma göre tasarımı doğru elleriyle toplamaları istendi. Aynı zamanda birçok hata yaptılar. Bu, sol yarıkürenin vücudun sağ tarafından sorumlu olmasından kaynaklanıyordu.

Sperry'nin deneyleri

Bölünmüş beyin çalışmaları da gösterdi,Sağ yarıkürenin yaralanması olan kişilerin uzayda çok zayıf yönelmiş olmaları. Çoğu zaman, bu tür hastalar, bir düzine yıldan daha uzun bir süre yaşadıkları evlere ulaşamazlar.
R. Sperry, korpus kallozumun diseksiyonunun aşağıdakilere yol açtığını kanıtlamıştır: iki serebral hemisferdeki süreçler bağımsız olarak ilerlemeye başlar. İki farklı insan birbirinden bağımsız hareket ediyormuş gibi. Pek çok bilim adamına göre, asimetri, insanın evrim sürecinde edindiği ve elde ettiği bir olgudur.

fonksiyonel asimetri

Beyin hasarı durumunda agoniler

Beynin asimetrisi aslında kendini gösterir.Enisferlerden birinin hasar görmesi durumunda en açık şekilde. Örneğin, sağ yarıküredeki yaralanmalar farklı tiplerde agnosiaslara yol açabilir. Bu bozuklukta, bir kişi önceden bilinen bilgileri algılayamaz. Örneğin, bir kişinin tanıdığı insanların yüzlerini tanıdığı bir kişi tarafından bilinen bir agnozia bilinmektedir. Ve bu, çevreleyen dünyadaki diğer nesnelerin hatırasının ve durumun kesinlikle güvende olmasına rağmen.

beyin asimetrisi
İki düşünme türü

Yani, beynin asimetrisi öneriyorDüşünce işlevlerinin iki büyük alana ayrılması - mekânsal-figüratif düşünme ve soyut-mantıksal. Bu kavramlara birçok eşanlamlı var. Örneğin, sözel ve sözel olmayan düşüncenin yanı sıra, ayrık ve eşzamanlı düşüncenin tanımları da benzerdir. Sağ hemisfer eşzamanlı düşünceden sorumludur, çünkü nesneyi özelliklerinin bütünlüğü içinde algılar. Algı toplamı, mantıksal yönelimli sol yarıküreye erişilemez. Her bir nesneyi ayrı ayrı analiz eder ve inceler.

Analiz ve sentez fonksiyonları

Beynin asimetrisi sorumludurİki yarım küre arasındaki fonksiyonların dağılımı. Sol yarıküret, bilginin analitik işlenmesinden sorumludur. Bu, "özelden genele" türünün, yani, indüksiyonun düşüncesinde doğaldır. Dış dünyadan bütün bilgi akışını mantıksal olarak işler. Doğru yarıküre, sentez gibi zihinsel bir işlemden sorumludur. Bu durumda, algılanan nesnenin parçaları bir bütün halinde birleştirilir. Düşünme, tümden genele kadar - tümdengelim ilkesine göre gerçekleştirilir. Doğru yarımküre mecazi, hayali düşünceden sorumludur.

saç asimetrisi İnterhemisferik asimetri: diğer farklılıklar

Güncel olayların kronolojik olarak algılanmasısipariş, sol yarımkürenin bir işlevidir. Tam tersine, tüm olayların eşzamanlı olarak gerçekleştiği görülmektedir. Zamana göre değil: çünkü sadece "burada ve şimdi" var.
Sol yarım küre, örneğin coğrafi haritalar hakkında bilgi gibi diyagramları okumaya yönelmiştir. Aksine, tam tersine, belirli bir alanda, örneğin bir odada, yönlendirilir.

Serebral hemisferlerde duygu kontrol fonksiyonunun dağılımı arasında da bir fark vardır. Sol yarıküre olumlu deneyimlerden sorumludur, tersine, tersine, olumsuz için.

Doğada Asimetri

Dikkate alınan fenomenin dikkat edilmesi gerekir.Doğanın birçok nesnesinin karakteristiğidir. İnterhemisferik asimetri sadece insanın değil, ayrıcalıktır. Simetri, moleküllerin ve kristallerin yapısında temsil edilirse, o zaman asimetri, iç organların düzeninde, DNA sarmalının yapısındadır. Saçın bir asimetrisi de vardır.

Bu alandaki çalışmalar çok bırakıyorgizemler. Ama bilimin ilerlemesi hala ayakta değil. Belki de şimdi açıkça görülen bilgi, geleceğin bilim adamları için kesinlikle modası geçecektir. Belki de geleceğin bilimcileri, evrimin yüksek ürününün tüm sırlarını çözebilecektir - insan beyni.

Asimetri ... İnterhemisferik asimetri

Asimetri ... İnterhemisferik asimetri

Related news

 • Sıkıcı çalışırken çizmeyi heyecan verici bir işleme dönüştüren ne çizebilirsin
 • Patates Çorbası Tarifi
 • Ay Ay Bebek Gelişimi – 4. Ay
 • ÇİÇEKLİ YILDIZ ÖRNEĞİ TÜRKÇE VİDEOLU
 • Dizüstü bilgisayarda mikrofonun nasıl açıldığına ilişkin makale

 • Asimetri ... İnterhemisferik asimetri 58

  Asimetri ... İnterhemisferik asimetri


  Asimetri ... İnterhemisferik asimetri 87

  Asimetri ... İnterhemisferik asimetri 69

  Asimetri ... İnterhemisferik asimetri 62

  Asimetri ... İnterhemisferik asimetri 78

  Asimetri ... İnterhemisferik asimetri 65

  Asimetri ... İnterhemisferik asimetri 98

  Asimetri ... İnterhemisferik asimetri 51

  Asimetri ... İnterhemisferik asimetri 78

  Asimetri ... İnterhemisferik asimetri 81

  Asimetri ... İnterhemisferik asimetri 7

  Asimetri ... İnterhemisferik asimetri 79

  Asimetri ... İnterhemisferik asimetri 29