Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine 2019

Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine 2019 Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine

Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine

Amatör sporcular için bazı öneriler

 

Çoğumuz sporu tabir yerindeyse “spor olsun” diye yapıyoruz. Birçok durumda spor yaparken; vakit geçirmek, sağlıklı yaşamak ve gündelik performansı yüksek tutmak gibi amaçlar ön plana çıkar. Fakat vücut geliştirme sporunun amatör kısmında baskın olan motivasyon “bedeni (müsabakalar veya diğer insanlar için) şekillendirmek” ve belli ölçülere göre “daha güzel görünmek”tir. Bedeni öne alan bu tip spor aktiviteleri ile uğraşanların uzun dönemde sağlıklarını koruyabilmeleri için vücutları ve ruhsal yapıları üzerinde asgari düzeyde de olsa bilgili olmaları şarttır.

Beden ve zihin bir bütündür

Birçoğumuz bedenimizi ve ruhumuzu birbirinden ayrı varlıklar olarak algılama eğilimindeyizdir. Bu algının kültürel, dinsel, geleneksel ve diğer faklı kaynaklardan beslenen karmaşık nedenleri vardır. Hâlbuki insan; bedeni, zihni, belleği, duyguları ve algıları ile tek bir bireydir. Beden, bu birlikteliğin sadece bir bölümüdür. Bedensel sporlarlarda yoğunlaşmak, genellikle zihinsel durumların ihmal edilmesi ve ruhsal bütünlüğün göz ardı edilmesi sonucunu doğurur. Yüksek atletik perfomans için hayatında birçok şeyden fedakârlık eden insanlar, insani gelişimlerinde bir süre sonra bir çıkmaza girebilirler. Zira beden üzerinde kontrol sağlama güdüsü bazen o kadar ağır basar ki, insan bedeninden, kaslarından veya atletik performansından başka bir şey düşünemez olur.

İnsanın bir “amaca” ihtiyacı vardır

Spor yaparken, “yaşama amacımızı” hiç bir zaman gözden uzak tutmamalıyız. Son tahlilde birkaç yıl içinde “ölüm” ile tanışacak ve en iyi şartlarda dağılarak toprağa karışacak bir bedenin görünümü ve sağlığı için tüm yaşamsal imkânları seferber etmek, geleceği planlayabilen ve “ben bilinci”ne sahip insanoğlu için ciddi bir psikolojik çatışma kaynağıdır. Ben bilinci, büyük oranda insana has bir algılama biçimidir ve bedeli de, insanın biyolojik varlığının bir gün sona ereceğinin bilincinde olmasıdır. Hayvanlarda bu özbilinç olmadığından, bizim bildiğimiz anlamda bir “ölüm endişesi” de görülmez. Spor veya başka bedensel aktivitelerle geçici olarak sağlanan mutluluk ve tatmin, her insanda engellenemez bir şekilde çalışan “akıl yürütme” ve “geleceğe bakma” refleksleri nedeniyle bir süre sonra bir eziyete dönüşebilir ve bu da depresif bir ruh hâline davetiye çıkarır. Sporun esas amacı; zihin-beden birlikteliğinin “beden” kısmının sağlıklı kalması, ruhsal ve zihinsel ihtiyaçlara gereğince cevap verebilmesi ve bedenin −özellikle ileri yaşlarda− insanın yaşamına yük teşkil etmemesidir. Sadece ömrün kısa bir bölümünde “daha fit, daha atletik” görünmek adına yapılacak çalışmalar, uzun dönemde, o “fit” görüntünün kaybı nedeniyle insanda psikolojik olarak istenmeyen etkilere de yol açacaktır. Yaşama sadece bedensel görüntüsü veya performansıyla bağlı olmak, o özelliklerin kaybı durumunda derin bir hayal kırıklığı doğuracaktır. Dolayısıyla,sporun sürdürülebilir olanı ve tüm yaşama yayılanı, insanoğlunun genel yapısına daha uygun bir seçim olacaktır.

Spor ve entelektüel gelişim

Spora meraklı insanların entelektüel gelişimlerine de önem vermeleri gerekir. Zira “sağlam kafa, sağlam vücutta” bulunmakla birlikte, sağlam bir vücut da sağlam bir kafaya ihtiyaç duyar. Kafanın, yani zihnin sağlamlığı da insanoğlunun kendini her yönden tatmin edebilmesine bağlıdır. Sadece koltuğunda oturup sigara dumanları içinde yıllarca okuyup yazmak ne derece sağlıksızsa, herhangi ciddi bir konuyu düşünemeyecek kadar fiziksel harekete bağımlı olmak da tam ters yönde o kadar zararlıdır. Bedensel ve ruhsal özelliklerimizi birlikte geliştirmemiz gerektiğini ve birindeki gelişmin diğerinin ihmal edilmesini gerektirmediğini kendimize sık sık hatırlatmamız gerekir. Ruhsal ve zihinsel gelişimin yöntemleri bu konunun dışında kalmakla birlikte, herkesin kendi yaşam görüşü çerçevesinde bu yolda izleyebileceği farklı yöntemler mevcuttur.

Kasları gelişkin bir insanın kafasının az çalışacağına dair bir algının var olduğunu biliriz. Hâlbuki, bedensel çalışmanın beynimizin işleyişine faydadan başka bir etkisi yoktur. Pekiyi bu algı nereden geliyor ve bütünüyle yanlış mı? Bu algının oluşma sebebi, spor ile sağlanan geçici tatminlerin, insanları kişisel ve entelektüel gelişimden bazen uzak tutabilmesidir. Bu ise hiçbir insan için istemeyeceğimiz, anormal bir sonuçtur. Dolayısıyla bu açıdan da tedbirli olmakta fayda olduğunu düşünüyorum.

Netice-i kelam…

İnsan organizmasının temeli “denge”ye dayanır. Kaotik bir canlı olan insan, içerdiği bütün özelliklerin doyurulmasına ve tatminine muhtaçtır. Bazen, bazı kabiliyelerimizin aşırı uyarımı, genel bir mutluluk duygusuna sebep olabilir. Fakat bunun sonu genellikle organizmanın dengesinin bozulmasıdır. Örneğin, aşırı yeme durumlarında, kendini iyi hissetme adına tat duyusunun aşırı derecede uyarılması amacıyla kendini yemeğe vermek sözkonusudur ve bu da eninde sonunda obezite dediğimiz “şişmanlık hastalığı”na yol açar. Demek ki, yaşamdan tat almanın yolu, bizi insan yapan tüm özelliklerimizi bilmek ve bu özelliklerimiz içinde dengeli bir hayat yaşamaya çalışmaktır.

Belki de bu yüzden büyüklerimiz “kişi kendini bilmek gibi irfan olmaz” demişler…

Sağlıcakla kalınız,

Doç. Dr. Sinan Canan
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D.

Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine 2019

Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine 2019

Related news

 • Cam-banyo-ürünleri
 • Düşük Tansiyona Neler İyi Gelir: Düşük Tansiyon İçin Bitkisel Çözüm
 • Etli Düğün Çorbası Tarifi
 • Haşimato hastalığı nedir Belirtileri nelerdir
 • 10 Kasım Atatürk İle İlgili şiirler

 • Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine

  Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine

  Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine

  Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine

  Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine

  Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine

  Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine

  Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine

  Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine

  Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine

  Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine

  Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine

  Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine

  Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine

  Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine

  Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine

  Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine

  Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine

  Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine

  Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine

  Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine

  Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine

  Amatör Vücut Geliştirmenin İdeal Psikolojisi Üzerine