Alt ekstremite damarlarının şantlanması: endikasyonlar, sonuçlar 2019

Alt ekstremite damarlarının şantlanması: endikasyonlar, sonuçlar 2019
16.10.2019

Alt ekstremite damarlarının şantlanması: endikasyonlar, sonuçlar 73

Alt ekstremite damarlarının şantlanması: endikasyonlar, sonuçlar

Damar hastalıkları hem kadınlarda hem deadamlar. Daha sıklıkla patolojiler, orta ve ileri yaştaki insanları etkiler. Gençlerde daha az sıklıkla vasküler hastalıklar görülür. Bazı durumlarda, bu tür patolojiler konjenitaldir. Vasküler sistemin lezyonlarının tipik lokalizasyonu koroner, serebral arterler, rektal ve alt ekstremite venleridir. Bununla birlikte, sistemik vaskülit ile, süreç vücut boyunca yayılabilir. Cerrahın temas etmesinin sık nedenlerinden biri variköz venlerdir. Bu patoloji sıklıkla kadınlarda görülür. Tipik belirtiler şunlardır: damarların tortuositesi, genişlemeleri, çıkıntıları. Damarların başka bir hastalığı aterosklerozdur. Arterlerin tıkanmasına ve kan akışının bozulmasına yol açar. İleri olgularda, her iki patoloji alt ekstremitelerin damarlarını manevra ederek gerçekleştirilir. Bu, kan akışının tamamen restore edildiği bir cerrahi işlemdir.

alt ekstremite damarlarının şantlanması

Bacak damarlarını manevra etmenin amacı nedir?

Damar ve arter hastalıkları için zorunlu önlemAlt ekstremite damarlarının şantlanması. İlk aşamalarda tedavi konservatif olarak yapılır. Aterosklerotik lezyondan mustarip hastalar diyetle lipit düşürücü ilaçlar (ilaçlar "Atorvastatin", "Fenofibrate") reçete edilir. Varisli damarlarda, özel elastik iç çamaşırı, skleroterapi kullanılması tavsiye edilir. Alt ekstremite damarlarının şantlanması, arter veya ven lümeninde belirgin bir tıkanma, yüksek tromboz riski ve kangren gelişimi ile gerçekleştirilir. Bu prosedür cerrahi müdahale olup, bir anjiyo cerrah tarafından yapılmalıdır. Manevra, damar bölgesinin implant ile yer değiştirmesidir. Sonuç olarak, kan kaynağı geri yüklenir ve tromboz riski önemli ölçüde azalır. Şant, yapay malzemelerden veya hastanın kendi dokularından yapılabilir. Çoğu zaman alt ekstremite bitişik bir damar bir implant olarak kullanılır. Malzeme seçimi, patolojinin özelliklerinin yanı sıra hasarlı arter veya damarın çapına da bağlıdır.

alt ekstremitelerin bypass grefti

Alt ekstremitelerin damarlarının manevra için endikasyonları

Alttaki damarları baypas etmek için ameliyatUzuvlar hastanenin özel veya cerrahi bölümünde tutulur. Karmaşık prosedürlere atıfta bulunur, bu nedenle sadece sıkı endikasyonlarda yapılmalıdır. Damar veya damar çapının% 50'sinden fazlasının doldurulması durumunda damar baypasına başvurulmalıdır. Cerrahiye karar vermeden önce doktorlar konservatif tedavi önerdi. Cerrahi müdahale, tedavinin etkisinin yokluğunda gerçekleştirilir. Alt ekstremite damarlarını şant etmek için aşağıdaki göstergeler vardır:

 1. Arterlerin arteriyosklerozunun yok edilmesi.
 2. Venöz sistemin belirgin patolojisi. Daha sıklıkla varisli damarlar ve tromboflebit tehditleri ile stent veya anjiyoplasti yapılır. Bu tür tedavi yöntemlerine kontraendikasyonla, damarların bir şantı gerçekleştirilir.
 3. Endarteritis. Bu patoloji ile enflamatuar reaksiyon küçük damarların ilerleyici obliterasyonu ile birleştirilir. Yavaş yavaş, arterler tamamen tıkanmış ve ayağın kangrenine yol açmıştır. Bu hastalık erkek nüfus arasında daha yaygındır.
 4. Alt ekstremite arterlerinin anevrizması. Patoloji, durması son derece zor olan, kanama riskinin yüksek olmasıdır.

Bazı durumlarda manevra yapılırayak veya ayakların kangrenli alt ekstremite damarları. Bu cerrahi girişimin prognozu her zaman elverişli değildir ve nekroz bölgesi ve organizmanın bireysel özelliklerine bağlıdır. Bazı durumlarda, operasyon kangren iyileşmesine veya etkilenen odak büyüklüğünde bir azalmaya yol açar.

alt ekstremite bypass greftleme yorumlar

Hangi durumlarda bypass ameliyatı kontrendikedir?

Manevra gemilerinin etkinliğine rağmen,Böyle bir operasyonun çok ciddi olduğunu hatırlamaya değer. Bu nedenle, sadece diğer tedavi yöntemlerinin yardımcı olmadığı durumlarda uygulanır. Manevra için bir dizi kontrendikasyon vardır. Bunlar arasında:

 1. Hipertansif hastalık, antihipertansif ilaçlar tarafından kontrol edilmez. Bu durumda, vasküler cerrahi kardiyojenik şok, miyokard enfarktüsü veya felce yol açabilir.
 2. Dekompanse kalp yetmezliği, ödemli sendrom ve sürekli nefes darlığı ile birlikte.
 3. Kararsız angina.
 4. Akut kalp yetmezliği ve miyokard enfarktüsü.
 5. Aort anevrizması, beyin damarları.
 6. Paroksismal kalp ritmi bozuklukları.

Alt ekstremite damarlarının manevrası olamazBulaşıcı hastalıklar, deri lezyonları, diabetes mellitusun dekompansasyon ile yürütmek için. Bu durumlarda, operasyon hastanın durumunun stabilize edilmesinden sonra gerçekleştirilir.

Alt ekstremite damarlarının şantından sonra

Manevra yöntemleri

Çoğu zaman, arterler baypas edilir. Bu benzer patolojilerin daha yaygın olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, damarların yenilgisi ile, diğer tedavi yöntemleri tavsiye edilir. Bunlar arasında - balon anjiyoplasti ve stentleme. Arteryel kan akışının restorasyonu için bir şant olarak, uyluğun deri altı damarını kullanın. Geniş bir hasar alanı veya gemilerin tatmin edici olmayan durumu ile sentetik implantlar kullanılır. İşlemi yürütmek için çeşitli yöntemler vardır. Bunlar arasında:

 1. Aorto-bifemoral şant. Cerrahi müdahale inguinal düzeyde gerçekleştirilir. Ameliyatın özü, aort ve femoral arterlerin abdominal kısmı arasında bir bypass anastomozu yaratmaktır.
 2. Uyluk-hamstrings baypas. Alt ekstremite iki büyük arter arasında bir anastomoz oluşur. Şant, uyluk tabanından kaynaklanır ve diz ekleminin bölgesine (eklemin altında veya üstünde) getirilir.
 3. Crossover baypası. Anastomoz, iki femoral arter arasında (sağ bacağın sol alt ekstremitesinden veya tam tersi) geçer.
 4. Femotothyroid manevra. Vasküler greft femoral ve tibial arteri birleştirir.

Hastanın vasküler bypass operasyonu için hazırlanması

Manevra için hazırlık içeririlaçların yanı sıra bir dizi teşhis prosedürü. Ameliyattan önce laboratuvar muayenesi yapılmalıdır: OAK, OAM, biyokimyasal kan testi, koagulogram. Alt ekstremite, EKG ve Ekokardiyen damarlarının dopplerografisi de yapılmaktadır. Ameliyat sırasında trombozu önlemek için, bir hafta önce kan sıvılaşması için ilaçları atayın. Bunlar "Aspirin cardio", "Magnikor" ilaçlarını içerir. Antibiyotikler ve antiinflamatuar ilaçlar da reçete edilir. Akşam, operasyonun arifesinde, su ve yiyecek almayı kesmelisiniz.

alt ekstremite damarlarının şant operasyonu

Alt ekstremitelerin damarlarının şantlanması tekniği

Alt ekstremite damarlarının şantlanmasıCerrahın yüksek profesyonellik gerektiren karmaşık bir operasyon. Manipülasyon genel anestezi altında yapılır. Cildin ve altta yatan dokuların insizyonu, arterin etkilenen alanının üstünde ve altında olmak üzere 2 yerde gerçekleştirilir. Damar kanamayı önlemek için klemplenir. Etkilenen alanın değerlendirilmesinden sonra, gemide bir kesi yapılır ve bir tarafa bir şant tespit edilir. Ardından vasküler flep, kaslar ve tendonlar arasında sabitlenir. Böylece, şant yavaş yavaş ikinci kesi yerine (lezyonun üzerine) getirilir ve sonunu düzeltir. Bundan sonra, cerrah kan akışını değerlendirir. Başarılı bir operasyon arteri pulsasyona başladığı zaman. Bazı durumlarda, araçsal inceleme yöntemleri gerçekleştirilir. Cerrahi müdahalenin son aşaması derin dokuların ve derinin dikilmesidir.

alt ekstremite damarlarının komplikasyonlarının şantlanması

Postoperatif dönem nasıldır?

Çok önemli olan hastanın yatarak izlenmesidir.transfer işlemi. Özellikle bu manipülasyon alt ekstremitelerin damarlarını şoke ediyorsa. Başarılı tedavi ile postoperatif dönem yaklaşık 2 haftadır. 7-10'ncu günde, cerrah dikişleri çıkarır. Hasta hastanede iken, tedavinin etkinliğini değerlendirmek için teşhis prosedürlerini gerçekleştirmek gerekir. Ayrıca, doktor postoperatif komplikasyonların olmaması konusunda ikna edilmelidir. Zaten ameliyattan sonraki ilk günlerde ayağa kalkmanız tavsiye edilir. Oturma ve yatma pozisyonunda, alt ekstremite kaldırılmış halde sabitlenmelidir.

İyileşme dönemindeki öneriler

Alt ekstremitelerin damarlarını şant edildikten sonra, kan akışını izlemek gereklidir. Bu amaçla hasta periyodik muayeneden geçmelidir (ultrason ve dopplerografi). Ayrıca tavsiye edilir:

 1. Sigara içmeyi reddedin.
 2. Trombozu önlemek için antiplatelet ilaçları alın.
 3. Vücut ağırlığını takip edin. VKİ artışı ile lipid düşürücü diyet ve ilaç atar.
 4. Yürüyerek günlük yürüyüşler yapın.
 5. Özel çoraplar (çoraplar) ve ayakkabılar giyin.

Alt ekstremite damarlarının manevrası: hasta geri bildirimi

alt ekstremite baypas cerrahisi

Ameliyatı yapılan hastaların değerlendirmelerigirişim, çoğunlukla olumlu. Hastalar ağrı sendromunda azalma, bacaklarda uyuşma olduğunu bildirmektedir. Yine de, bir çok durumda, insanlar bir süre sonra semptomların tekrar başlamasından şikâyet ederler. Bu komşu arterlerin ve damarların yenilgisinden kaynaklanmaktadır. Şantlamanın ateroskleroz için bir tedavi olmadığını ve vasküler lezyonun nedeninin ameliyattan sonra kaybolmadığını hatırlamaya değer. Bu nedenle, tromboz ve kangren gelişimini önlemek için koruyucu önlemlerin takip edilmesi önemlidir.

Alt ekstremite damarlarının şantlanması: cerrahinin komplikasyonları

Ameliyat komplikasyonları arasında trombüs oluşumuşantta, akut kalp yetmezliğinin gelişimi, pulmoner arter embolisi. İyileşme döneminde, yaranın bölgesinde yaranın ilâve edilmesi ve ondan kanaması mümkündür. Operasyonun zor ve uzun olduğu düşünülse de (3 saate kadar) komplikasyonlar nadirdir. Gelişimlerinin sıklığı yaklaşık% 2'dir.

Alt ekstremite damarlarının şantlanması: endikasyonlar, sonuçlar 2019

Alt ekstremite damarlarının şantlanması: endikasyonlar, sonuçlar 2019

Related news

 • Üzüm pekmezi nasıl yapılır
 • Kung Pao usulü tavuk tarifi
 • Ispanak Kavurma
 • Şehriyeli Bulgur Pilavı Tarifi
 • Çok İzlenen Videolar

 • Alt ekstremite damarlarının şantlanması: endikasyonlar, sonuçlar 13

  Alt ekstremite damarlarının şantlanması: endikasyonlar, sonuçlar


  Alt ekstremite damarlarının şantlanması: endikasyonlar, sonuçlar 82

  Alt ekstremite damarlarının şantlanması: endikasyonlar, sonuçlar 78

  Alt ekstremite damarlarının şantlanması: endikasyonlar, sonuçlar 55

  Alt ekstremite damarlarının şantlanması: endikasyonlar, sonuçlar 85

  Alt ekstremite damarlarının şantlanması: endikasyonlar, sonuçlar 87

  Alt ekstremite damarlarının şantlanması: endikasyonlar, sonuçlar 31

  Alt ekstremite damarlarının şantlanması: endikasyonlar, sonuçlar 26

  Alt ekstremite damarlarının şantlanması: endikasyonlar, sonuçlar 74

  Alt ekstremite damarlarının şantlanması: endikasyonlar, sonuçlar 6

  Alt ekstremite damarlarının şantlanması: endikasyonlar, sonuçlar 41

  Alt ekstremite damarlarının şantlanması: endikasyonlar, sonuçlar 86

  Alt ekstremite damarlarının şantlanması: endikasyonlar, sonuçlar 97