Çalışanların iş haklarının korunması 2019

Çalışanların iş haklarının korunması 2019 Çalışanların iş haklarının korunması

Çalışanların iş haklarının korunması

Rusya Federasyonu'nda her vatandaş, yasalara aykırı olmayan haklarını her şekilde koruyabilir. Bunlar İş Kanununda listelenmiştir.

Madde 352, işçilerin çalışma haklarının korunması için aşağıdaki yolları ifade eder:

- bağımsız koruma;

- Sendikalar tarafından işçilerin çalışma haklarının korunması;

- koruma için mahkemeye başvurmak;

- yasaya uyumu sağlamak için devletin denetimi ve denetimi.

İşçileri korumanın en az değil rolüsendikalar. Bu dernekler bu amaç için özel olarak yaratılmıştır. İşçilerin işçi haklarının sendika tarafından korunması, işverenlerin iş kanunlarını ihlal etmediğini izleyerek yapılır.

Bu dernekler bedenleri (sendika komiteleri), iş müfettişleri ve güvenilir emek koruma görevlilerinin yardımlarıyla çalışırlar.

Daha sonra emek koruma konularını ele alacak olan yetkili sendika komitesi, kural olarak, örgütün tüm çalışanlarının genel toplantısında seçilir.

Ancak iş teftişleri, bölgesel ve bölgesel olmakla birlikte tüm Rusya düzeyinde oluşturulmuştur.

Çalışanların çalışma haklarının korunması ana hedeftirsendikalar gibi derneklerin kurulması. Bu nedenle, iş müfettişlerinin yetkileri onları, çalışma standartları konusunda mevzuat orada görülmektedir olmadığını kontrol etmek serbestçe sendika üyeleri (ve onların mülkiyet önemli değildir) ait işyeri olan şirketleri ziyaret etmesine izin önceki dönemde imzaladığı anlaşma ve sözleşmelerin koşulları belirler.

Emek denetçileri, yararları gereği çalışanların iş haklarının korunması için yetkilendirilir:

- işverenin iş mevzuatının normlarına uyup uymadığını kontrol etmek;

- Çalışanların çalışma şartlarını ve bunların güvenliğini sağlamak için gereken koşulları bağımsız olarak bağımsız bir şekilde yerine getirmek;

- Üretimde meydana gelen kazaların soruşturmasına katılın ve prof. hastalıklar;

- Liderlere tam teşekküllü iş için bu organizasyonda hangi koşulları yarattığına dair bilgi almak;

- Müfettişlerin yetkileri, işyerinde sağlığa zarara ilişkin konularla ilgili olarak çalışanların çalışma haklarının korunmasını;

- Çalışanların hayatlarını ve sağlığını tehdit ediyorsa, işverenlerin işi askıya almalarını zorunlu kılar;

- iş yasalarının ihlal edildiğinin fark ettikten sonra, işverenden onları yok etmesini isteyin;

- İşverenin, toplu sözleşme ya da sözleşmede öngörülen koruma ve çalışma koşullarına ilişkin yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini kontrol etmek;

- Komisyona bağımsız uzmanlar olarak girmek; üretim araçlarını işletmeye almadan önce kontrol etmek;

- işverenin toplu sözleşmede öngörülen normları ve çalışma koşullarını ihlal ettiği gerçeğine ilişkin uyuşmazlıkların çözümüne katılmak;

- İş hukukunun tanımını içeren yasal eylem ve yasaların geliştirilmesine katılmak;

- Yasal eylem ve kalkınmasına katkı iş güvenliği ve sağlığı, hem de RF Hükümeti tarafından belirlenen şekilde uygun bunları koordine etmek ilişkin kanun emrine;

- İlgili makamlardan, iş kanunlarını ihlal eden veya işyerinde meydana gelebilecek kazaları gizlemelerinin sorumluluğu bulunduğundan emin olmasını isteyin.

Yukarıda belirtilen yetkileri yerine getirerek,İş müfettişleri, istihdam kanunlarına sıkı sıkıya uymayı denetleyen ve kontrol eden devlet organlarıyla yakın işbirliği yapmaktadır.

Sendikaların varolması ve davranması için koşullar yaratmak her işverenin görevidir (insan emeğinin korunması dahil).

Çalışanların iş haklarının korunması 2019

Çalışanların iş haklarının korunması 2019

Related news

 • Islak Kek
 • Telefonda su bulursam ne yapmam gerekir Pratik tavsiyeler ve sorunu çözmenin yolları
 • Balon balığının özellikleri nelerdir
 • Midye Modeli Bere Yapılışı Türkçe Videolu
 • Hamilelikte Rahat Giyimin Önemi

 • Çalışanların iş haklarının korunması

  Çalışanların iş haklarının korunması


  Çalışanların iş haklarının korunması

  Çalışanların iş haklarının korunması

  Çalışanların iş haklarının korunması

  Çalışanların iş haklarının korunması

  Çalışanların iş haklarının korunması

  Çalışanların iş haklarının korunması

  Çalışanların iş haklarının korunması

  Çalışanların iş haklarının korunması

  Çalışanların iş haklarının korunması

  Çalışanların iş haklarının korunması