Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses 2019

Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses 2019 Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses

Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses

Bugün, herhangi bir canlı ya da cansız nesne üzerindeki etkiyi vurgulayacak şekilde ifadelerin nasıl oluşturulacağını öğreneceğiz.

Makale, kural ve alıştırmaların açıklamalarını içermektedir.

İngilizce Aktif, Pasif Ses: tanım

Aktif ve pasif ses nedir? Aktif ve Pasif Ses - nesnenin eylemle ne ilgisi olduğunu belirleyen dilbilgisel formlar veya üretilen etkinin cümledeki nesne ile nasıl bir ilişkisi olduğu. Herhangi bir dilde mevcut. İngilizce olarak bilinir:

 • Aktif Ses.
 • Pasif ses.

Aktif veya sözde geçerlirehin sık sık kullanılır: uygulanan eylemin yazarı özne ve eylemin kendisi yüklemdir. İsim aktif, çünkü kendisi bir başkası üzerinde bir etki yaratıyor.

örnek:

Mike şu an ödevini yapıyor. "Mike şu an ödevini yapıyor."

Pasif Ses - pasif veya sözdepasif, güvenli. İsim bir tamamlayıcı olarak kullanılır ve eylem bir yüklem olarak kullanılır, etki birileri veya başka bir şey üzerinde kullanılır.

örnek:

Ödev şu an Mike tarafından yapılıyor. - Ev ödevi Mike tarafından şu anda yapılır.

Kullanım Seçenekleri

Pasif ses de algıyı zorlaştırıyorBu tür bir dilbilgisel formun aşırı kullanımı çok hoş değil. Ancak, bir pasif ses kullanılmadan yapamayacağınız ayrı seçenekler vardır:

 • Gerçekleştirilen eylemin yazarı bilinmemektedir (eylem, anonim olarak gerçekleştirilmiştir, kimin ya da hangi etkinin yapıldığı net değildir):

Bu kitap dün sökülmüştü. - Bu kitap dün yırtıldı.

 • Etki yazarı önemli değil (etkiyi gerçekleştiren kişi önemli değil):

Proje yarına kadar bitecek. - Proje yarın bitecek.

 • Eylemin yazarı zaten belliydi (bağlamdan belli oluyor):

Hırsız geçen ay tutuklandı. "Hırsız geçen ay tutuklandı."

 • Eylemin kendisi hakkında endişeliyiz, ama yazar (haber ve duyurular başlıklarında, ne olduğuyla ilgilendiğimizde, fakat kimin düzenlediğini değil):

Caz konseri Salı günü yapılacak. - Salı günü caz konseri düzenlenecek.

 • Eylem herkes tarafından yapılabilir (tariflerde, brifinglerde):

Süt ısıtılır ve hamura eklenir. - Süt ısıtılır ve hamura eklenir.

 • Belgelerdeki (resmi duyurularda, özetlerde):

Bu makale bir araştırma ödevi örneğidir. - Bu makale bir araştırma çalışması örneği olarak sunulmuştur.

Aktif ve Pasif Ses: Alıştırmalar

Görev 1. Aşağıdaki ifadelerde hangi kullanım kurallarının bulunduğunu belirleyin, cümle numarasını kural mektubuyla bağlayın. Resimden görülebileceği gibi birkaç seçenek olabilir.

aktif ses pasif sesi

Pasif ses formları

Pasif Sese ait aşağıdaki biçimleri dikkate alın. yüklem Bir pasif bir şekilde üçüncü bir kişi ( «be") «için» etkisini gösteren, tekil veya çoğul belirtilen süre konuşma parçası kullanan uzun bir etki gösteren ve konuşmanın temel (semantik) bir parçası (örneğin, «», «» edilir olduğu) üçüncü formunda uygulanabilir.

"Olmak" eylemini gösteren konuşmanın parçasıEylem biçiminin değiştiği zaman değiştiğinde uygun forma girer. Konuşmanın, etkiyi gösteren duyu kısmı değişmeden kalır: her zaman geçmiş zamanın bir katılımcısı olarak kullanılır. İngilizce olarak, eylemi ifade eden konuşmanın bölümünün bu formu Geçmiş Participle veya Participle II olarak adlandırılır.

Üretilen eylemi ifade eden konuşmanın bölümleri iki türe ayrılır: doğru ve yanlış. İkincisi, belirli zamansal formların oluşumunun gramer kuralına istisnadır.

Bir eylemi ifade eden konuşmanın doğru kısımlarının üçüncü biçimi geçmiş zamana benziyor: sonunda ekleniyor:

 • sevmek - aşk;
 • oynamak - oynadı.

Bir konuşmayı ifade eden konuşmanın yanlış parçalarıHer özel durumda hatırlanması gereken özel bir üçüncü forma sahip olmak. İlk aşamada, özel bir istisnalar tablosu kullanabilirsiniz. Ancak, üretilen eylemi ifade eden en sık konuşulan kısımlar doğru değildir, bunlar hızlı bir şekilde hatırlanır:

 • içmek - sarhoş;
 • yemek - yenir.

"Olmak" eylemini gösteren konuşmanın parçasıPasif ses, gerçek sesin yüklemiyle aynı değişikliklerden geçer. Etki zamanlamasını belirlemek için iyi bir ipucu zaman zarflarıdır (frekans zarfları dahil).

Soruları inşa ederken, konuşmanın bir bölümünü ifade eder.Gerçekleştirilen eylem konunun önüne yerleştirilir. Bir soru sorulduğunda, önce gerçekleştirilmekte olan etkiyi ve sonra üzerinde gerçekleştirildiği nesne ya da konu üzerinde düşünün.

Olumsuzluklarda, parçacık "değil" izler."olmak" eylemini ifade eden konuşmanın yardımcı bir parçası. En sık yapılan hatayı yapmayın ve konuşmanın ana parçasını etkisiz hale getirmeyin; Bu durumda, ana fiilden önce "değil" gelir.hisseleriyardımcı ve ana fiiller.

Bir Pasif Kefalet ve Kez

aktif ve pasif ses

Görebildiğimiz gibi, “olmak” eylemini ifade eden konuşmanın sadece bir kısmı değişiyor. Konuşmanın ana kısmı, eylemi gösteren, değişmez.

Bir başka önemli gözlem, pasif seste tüm zaman gruplarının bulunmamasıdır. Aşağıdaki durumlarda, bunlar değiştirilmelidir:

 • Present Perfect Continuous, Present Perfect ile değiştirildi:

Sabah 5'den beri bu yemeği pişiriyor. - Bu öğlen saat 5'ten beri pişirildi.

Tercüme: Bu yemeği saat 17.00'den hazırladı. - Yemek saat 17.00'den hazırlandı.

 • Perfect Continuous, Geçmiş Perfect ile değiştirilir:

Peter 3 aydır araştırma yapıyordu. - Araştırma 3 aydır yapıldı.

Tercüme: Peter 3 ay boyunca çalışmayı yürütmüştür. - Çalışma 3 ay boyunca yapıldı.

 • Gelecek Sürekli Gelecek Basit ile değiştirilir:

Yarın saat 2'de Helen bu daireyi temizleyecek. - Bu daire yarın saat 2'de temizlenecek.

Tercüme: Yarın saat ikide Helen bu daireyi temizleyecektir. - Bu daire yarın saat ikide temizlenecek.

 • Gelecek Mükemmel Sürekli, Gelecek Mükemmel ile değiştirilir:

Mike, kamyonu önümüzdeki hafta 2 yıl sürecek. - Kamyon önümüzdeki hafta 2 yıl sürecek.

Transfer: Mike, kamyonu önümüzdeki hafta iki yıl sürecek. - Kamyon önümüzdeki hafta iki yıl kullanılacaktır.

Görev 2. fiil "yapmak" fiilini istenilen biçimde koyun.

pasif ses

Teminatın değiştirilmesi

Aktif Sesi değiştirmek istiyorsanız -Pasif Ses, yani ifadeyi aktif bir sese pasif bir forma dönüştürmek için, söz konusu dillerin dilbilgisi yapısının özelliklerini hatırlamanız gerekir.

Aktif sesteki cümlede, önce ikinciyi, ikinci sırada - yüklemi gelir ve sonunda eki takip eder. Pasif sesteki ek, konunun yerini alır.

Yedek Aktif Ses - Pasif Ses birkaç aşamada gerçekleştirilir:

 • Hangi ismin bir konu olduğunu belirleyin ve şunları tamamlayın:

birisikırdıonların dairesidün.

 • Efektin hangi saatte gerçekleştirildiğini belirleyin:

Bizim sürümünde - Geçmiş Basit.

 • Cümlenin başlangıcında, yerine koy)), konuşmanın semantik kısmını kullanarak, etkiyi gösterir, üçüncü formda ve onun yerine "gerekli" eylemi ifade eden konuşmanın bir parçası, gerekli zaman biçiminde:

Daireleri dün bozuldu.

İki eklemenin varlığı, pasif seste bir ifade oluşturmak için seçenek sayısını artırır:

Nick Kate'e bir kitap getirdi. - Nick Kate'e bir kitap getirdi.

 • Kate bir kitap getirdi. - Kate bir kitap getirmişti.
 • Kate'e bir kitap getirildi. "Kitap Kate tarafından getirildi."

Her iki değişkene de izin verilebilir, ancak öznenin bir zamir olduğu bir formun kullanılması daha iyidir.

Görev 3. Aşağıdaki durumlarda ne tür bir kefalet kullanılması daha iyidir: Aktif Ses, Pasif Ses?

aktif ve pasif sesli alıştırmalar

"By" ve "with" edatları

Ekler, eylemin yazarı kimden ve etkinin ne şekilde yürütüldüğünden bahsetmek gerektiğinde, bu bahanelerle birlikte kullanılır.

"Tarafından" edat, nesneyi etkileyen yazar (canlandırma veya cansız kişi) anlamına gelir:

Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle tarafından yaratıldı. - Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle tarafından yaratıldı.

"Ile" edat, efektin hangi yollarla (yardımcı malzeme veya araçlar) yapıldığını belirtir:

Çorba bir kaşıkla. - Çorba bir kaşıkla karıştırılır.

Bu edatların kullanılması, "kim" (kim tarafından?) Ve "ne" (? Dan) ile başlayan sorular dışında, gerekli değildir.

Hercule Poirot kim tarafından yaratıldı? - Hercule Poirot kim tarafından yaratıldı?

Yangının neden olduğu neydi? - Yangının sebebi neydi?

Resmi konuşma tarzında, çoğu zaman edatın başına edatlar konur:

Yangın neden kaynaklandı? - Yangının sebebi neydi?

Hercule Poirot kim tarafından yaratıldı? - Hercule Poirot kim tarafından yaratıldı?

Çorbanın tamamlayıcısı nedir? - Çorbanın sebebi nedir?

Görev 4. Fiilleri istenen Aktif ve Pasif Sese yerleştirin.

İngilizce aktif pasif ses

Modal fiiller

Nasıl çalışırPasif Ses ve modal fiiller - daha fazla analiz edeceğiz.Modal fiiller asla kullanılmazbağımsız olarak, ancak belirsiz bir ruh hali içinde, üretilen etkiyi gösteren konuşmanın bir kısmı ile birlikte. Çarpmanın açıklamasında mevcutsa, konuşmanın pasif ses kısmında, üretilen etkiyi gösteren, dönüştürülür:

modal fiil + "olmak" + Participle II

Temmuz ayında araştırmaya başlayabilir. (Araştırmayı Temmuz ayında başlatabilir.) - Araştırmaları Temmuz ayında başlayabilir.

Bu formu el ile doldurmalıyız. (Bu formu elle doldurmalıyız.) - Bu form el ile doldurulmalıdır.

İfade, aşağıdaki ifadeleri içeriyorsa, bu etkiyi gösterir:

 • duymak;
 • yardım etmek;
 • yapmak ("zorlama" anlamında);
 • görmek için

Ana ve yardımcı fiillerden sonra, belirsiz bir ruh hali içinde bir tane daha vardır (“to” parçacığı ile):

Evi temizlemek için yapıldı. - Evi temizlemek zorunda kaldım.

Mary bu pastayı pişirmeye yardım edecek. - Mary bu pastayı pişirmeye yardım edecek.

Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses 2019

Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses 2019

Related news

 • Hava akımı. Aerophagyde neden olur
 • Kararan Gümüş Takılar Nasıl Parlatılır
 • Bebek Ve Çocuklar İçin Evde Alınabilecek Güvenlik Önlemleri
 • Günlük Protein ihtiyacı Hesaplama
 • İncir Marmelatı

 • Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses

  Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses


  Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses

  Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses

  Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses

  Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses

  Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses

  Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses

  Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses

  Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses

  Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses

  Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses

  Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses

  Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses

  Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses

  Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses

  Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses

  Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses

  Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses

  Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses

  Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses

  Aktif Ses, Pasif Ses: kurallar, örnekler. İngilizce aktif ve pasif ses