Aile ve Evlilik Sosyolojisi 2019

Aile ve Evlilik Sosyolojisi 2019 Aile ve Evlilik Sosyolojisi

Aile ve Evlilik Sosyolojisi

Bir aile, evlilik veya akrabalık ile bağlantılı, sosyal açıdan önemli ihtiyaçların ve çocukların yetiştirilmesinin tatmin olmasını sağlayan bir grup insandır.

Aile ve Evlilik Sosyolojisi Ailenin kurumunu diğer insan topluluklarından ayırırşans eseri değil. Aile, ilkel toplumdan kaynaklanan en eski sosyal kurumlardan biridir. Ailenin ailesinin değeri, hayatı yeniden üretme ve çocuk yetiştirme yeteneğinde yatmaktadır.

Aile ve evlilik sosyolojisi için bir nesne vardırAileyi, evlilikten daha karmaşık bir ilişki sistemi olarak incelemek. Aile, bir kural olarak, sadece eşlerin değil, aynı zamanda çocukların, akrabaların ve yakınlarının da eşlerinin kişilerine aittir.

Bir evlilik, tarihsel olarak biçimlendirilmiş olarak adlandırılır.Birbirleriyle, yavrularla ve ebeveynlerle ilgili haklarını tesis eden insanlar arasındaki ilişkilerin toplumun şekliyle onaylanmış ve düzenlenmiştir. Ailede ilişkiler üç bileşene dayanmaktadır: eşler, çocuklar ve ebeveynler arasındaki ilişki.

Aile ve Evlilik Sosyolojisi çalışıyorEvliliğe ve bir ailenin oluşturulmasına yol açan kamu davranış ve bilincinin parçalarının bütünü, gelişmesine, işleyişine ve bazı durumlarda - parçalanmaya katkıda bulunur. Bu konuda,motifler, değer yönelimleri, insanların beklentileriEvlenme ve aile kurma olasılığını düşünenlerin yanı sıra, aile ilişkilerinin geliştirilmesi sırasında zaten eşleri olan kişiler.

Aile ve evlilik sosyolojisikadın, onun bilincinden geldiğine inanır ve ilişkinin sosyal ve ahlaki yönüne bağlı olmayı arzu eder; bu, ailenin ve onun gelişiminin yaratılmasının temel dayanağıdır. Ailelerin çoğunluğunun bir kısmı çocuklar. Çocukların görünüşü, ailede başka bir grup ilişkinin oluşmasına yol açar.

Bugün, aile kurumu önemli değişiklikler geçiriyor. Titrek ekonomik koşullar, malzemeGüvensizlik şu anda resmi olarak kayıtlı olmayan çok sayıda gerçek evliliktir. Ayrıca, bugün oldukça büyük bir oran, bir ebeveyni olan eksik ailelere sahiptir. Bu, evlenme sayısının% 30-50'sine ulaşan boşanmaların yüzdesindeki artıştan kaynaklanmaktadır. Modern toplum için, birtakım gelişmiş ülkelerin mevzuatına göre yasal olarak tanınan aynı cinsiyetten olan vahaların varlığı da karakterize olur.

Evlenme ve aile sosyolojisi aile olarak çalışmaktadır.daha büyük sosyal grupların ayrılmaz bir parçası. Aile, toplumun bir bileşenidir. Varlığı, işleyişi ve gelişimi belirli bir toplumda yer alan tüm kültürel ve sosyo - ekonomik süreçlerden etkilenmektedir.

Son verilere göre, hakkında vardı40 milyon aile. Bunların yaklaşık% 70'i çocuklu eşlerden oluşan ailelerdir. Boşanma istatistikleri büyük hız ve çeşitlilik ile değişir.

Bir bütün olarak topluma, ailelerde istikrarsızlık kârsızdır. Bu nedenle, toplum yasaları, insanların ilişkileri yeniden gözden geçirmelerini sağlayarak boşanmayı engelleme eğilimindedir.

Sorudaaile tipleri sosyolojisionları aşağıdaki gibi tanımlar.

Evlilik biçimine göre, mono- ve çok eşlilik izole edilir. Yani, tek eşli bir aile, sadece bir eşin bir erkeğe sahip olabileceği bir ailedir. Çok eşli - çok eş.

Aile bağlarının yapısına göre, böyleailelerin türleri: basit veya nükleer (henüz evlenmedi sahip çocuğu olan evli bir çift), kompleks (kendi evlilik zaten çocuklar ile evli bir çift).

Ailenin türü bu gibi özellikleri belirlerAilenin var olduğu zamana ve üye sayısına göre sosyal sınıf (işçiler, entelektüeller, işadamları, vb.), nüfusun türü (kentsel, kırsal aile).

Ayrıca, aile tipleri yaşam koşulları (öğrenci, sanatçı ailesi, vb.) Ile ayırt edilir.

Aile ve Evlilik Sosyolojisi 2019

Aile ve Evlilik Sosyolojisi 2019

Related news

 • Hibeş tarifi
 • TAVUK BUDU DOLMASI TARİFİ
 • Orman Kebabı
 • 15 Dakika Mantısı
 • Sürekli yorgun hissediyorsanız

 • Aile ve Evlilik Sosyolojisi

  Aile ve Evlilik Sosyolojisi


  Aile ve Evlilik Sosyolojisi

  Aile ve Evlilik Sosyolojisi

  Aile ve Evlilik Sosyolojisi

  Aile ve Evlilik Sosyolojisi

  Aile ve Evlilik Sosyolojisi

  Aile ve Evlilik Sosyolojisi

  Aile ve Evlilik Sosyolojisi

  Aile ve Evlilik Sosyolojisi

  Aile ve Evlilik Sosyolojisi

  Aile ve Evlilik Sosyolojisi

  Aile ve Evlilik Sosyolojisi

  Aile ve Evlilik Sosyolojisi

  Aile ve Evlilik Sosyolojisi

  Aile ve Evlilik Sosyolojisi