AD Sakharov: biyografi, bilimsel ve insan hakları faaliyetleriAD Sakharov: biyografi, bilimsel ve insan hakları faaliyetleri

19.05.2019

AD Sakharov: biyografi, bilimsel ve insan hakları faaliyetleri 81

AD Sakharov: biyografi, bilimsel ve insan hakları faaliyetleri

Büyük Sovyet bilim adamları dünyanın her yerinde tanınıyor. Bunlardan biri fizikçi ve halk figürü Andrei Dmitrievich Sakharov. Termonükleer reaksiyonun uygulanmasına dair ilk çalışmalardan biriydi. Bu yüzden, ülkemizdeki Sakharov'un hidrojen bombasının “babası” olduğuna inanılıyor. Sakharov Anatoly Dmitrievich, bir fizik ve matematik bilimleri doktoru olan SSCB Bilimler Akademisi'nin akademisyenidir. 1975'te Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

Andrei Sakharov biyografisi

Gelecekteki bilim adamı 21 Mayıs 1921'de Moskova'da doğdu. Babası fizikçi Dmitry İvanoviç Sakharov'du. İlk beş yıl boyunca Andrei Dmitrievich evde çalıştı. Daha sonra, 5 yıllık okulu takip ederek, babasının rehberliğinde, fizik alanında ciddi bir şekilde hareket eden Sakharov'un birçok deney gerçekleştirdi.

Üniversitede eğitim, askeri bir tesiste çalışmak

1938 yılında Andrei Dmitrievich Moskova Devlet Üniversitesi Fizik Bölümü'ne girdi. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden sonra, Sakharov, üniversite ile birlikte Türkmenistan'a (Aşkabat) tahliye edildi. Andrei Dmitrievich görelilik teorisi ve kuantum mekaniği tarafından taşındı. 1942'de Moskova Devlet Üniversitesi'nden onur derecesiyle mezun oldu. Üniversitede Sakharov, bu fakültede okuyan herkes arasında en iyi öğrenci olarak kabul edildi.

Moskova Devlet Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Andrei Dmitrievich reddettiProfesör AA Vlasov tarafından tavsiye edildiği lisansüstü okulda kalın. Savunma metalurjisi alanında uzmanlaşan AD Sakharov, Kovrov (Vladimir bölgesi) askeri tesisine ve daha sonra Ulyanovsk'a gönderildi. Yaşam ve iş koşulları çok zordu, ama bu yıllarda Andrei Dmitrievich ilk buluşunu yaptı. Zırh delici çekirdeklerin sertleşmesini kontrol etmeyi sağlayan bir cihaz önerdi.

Vikhireva K.A.'da evlilik

Sakharov'un kişisel yaşamında önemli bir olay meydana geldi1943'te - bir bilim adamı Vikhireva Claudia Alekseevna ile evlendi (yaşam yılları - 1919-1969). Ulyanovsk'taydı, aynı fabrikada Andrei Dmitrievich ile çalıştı. Eşlerin üç çocuğu vardı - bir oğlu ve iki kızı. Savaş yüzünden ve daha sonra çocukların doğumundan dolayı, Sakharov'un karısı üniversiteden mezun olmadı. Bu nedenle, daha sonra, Sakharovs'un Moskova'ya taşınmasından sonra, iyi bir iş bulması zordu.

Sovyet Nobel Ödülü sahibi

Doktora tezi, doktora tezi

Andrei Dmitrievich, savaştan sonra geri dönüyorMoskova, 1945'te çalışmalarına devam etti. Fizik Enstitüsünde iyi bilinen bir teorik fizikçi olan EI Tamm'e lisansüstü dersi verdi. PN Lebedev. AD Sakharov, bilimin temel sorunları üzerinde çalışmak istedi. 1947'de adayı tezi sunuldu. Çalışmanın teması, nükleer olmayan geçişlerdi. İçinde, bilim insanı, ücretli parite seçiminin yapılması gerektiğine göre yeni bir kural önermiştir. Ayrıca bir çift pozitron ve bir elektronun etkileşimini hesaba katmak için bir yöntem sundu.

"Nesne" üzerinde çalışmak, hidrojen bombası testi

1948 yılında Sakharov, IE Tamm tarafından yönetilen özel bir gruba dahil edildi. Amacı, B. B. Zel'dovich grubunun yaptığı hidrojen bombası projesini test etmekti. Andrei Dmitrievich kısa bir süre sonra, doğal uranyum ve döteryum katmanlarının sıradan bir atom çekirdeğinin etrafına yerleştirildiği bomba bombasını sundu. Atom çekirdeği patladığı zaman, iyonize olmuş uranyum, döteryum yoğunluğunu büyük ölçüde artırır. Aynı zamanda termonükleer reaksiyonun hızını arttırır ve hızlı nötronların etkisi altında bölünmeye başlar. Bu fikir, bomba için lityum-6 döteryenin kullanımını öneren VL Ginzburg tarafından desteklendi. Ondan, yavaş nötronların etkisi altında, çok aktif bir termonükleer yakıt olan trityum oluşur.

1950 ilkbaharında Bu düşüncelerle, Tamm grubu neredeyse tamamen “nesne” ye gönderildi - merkezi Sarov şehrinde bulunan gizli bir nükleer girişim. Burada, proje üzerinde çalışan bilim insanlarının sayısı, genç araştırmacıların girmesiyle önemli ölçüde artmıştır. Grubun çalışması, 12 Ağustos 1953'te başarıyla gerçekleştirilen SSCB'deki ilk hidrojen bombasını test ederek tamamlandı. Bu bomba, Sakharov pufu olarak biliniyor.

Ertesi yıl, 4 Ocak 1954'te Andrei Dmitrievich Sakharov Sosyalist İşçi Kahramanı oldu ve aynı zamanda Madalya "Çekiç ve Orak" aldı. Bir yıl önce, 1953'te bilim adamı, SSCB Bilimler Akademisi'nin akademisyeni oldu.

Yeni test ve sonuçları

A.D. Sakharov, daha sonra atomik yükün patlamasından elde edilen radyasyon yardımıyla termonükleer yakıtın azaltılmasında çalıştı. Kasım 1955'te, yeni bir hidrojen bombasının başarılı bir testi yapıldı. Ancak, bir askerin ve bir kızın ölümü ve aynı zamanda depolama alanından önemli ölçüde uzakta olan birçok insanın yaralanmasıyla gölgede kalmıştır. Bu, yakın bölgelerden gelen sakinlerin büyük tahliyesinin yanı sıra, Andrei Dmitrievich'i atomik patlamaların yol açabileceği trajik sonuçlarla ilgili ciddi olarak düşünmüştü. Bu korkunç gücün birdenbire kontrolü kaçarsa ne olacağını merak etti.

Nobel Barış Ödülü 1975

Büyük ölçekli araştırmanın temelini oluşturan Sakharov'un fikirleri

Hidrojen bombalarıyla eşzamanlı olarakAkademisyen Sakharov, 1950'de Tamm ile birlikte, manyetik plazma hapsinin nasıl elde edileceği fikrini önerdi. Bilim adamı bu konuda temel hesaplamaları yaptı. Ayrıca manyetik akıyı silindirik iletken bir kabuk ile sıkıştırarak üst tabaka manyetik alanların oluşumu için fikir ve hesaplamalara da sahiptir. Bilim adamı bu sorulara 1952'de katıldı. 1961 yılında, Andrei Dmitrievich bir termonükleer kontrollü reaksiyon elde etmek için lazer azaltma kullanımını önerdi. Sakharov'un fikirleri, termonükleer enerji alanında yürütülen büyük ölçekli araştırmaların temelini attı.

Radyoaktivitenin zararlı etkisi üzerine Sakharov tarafından iki makale

1958 yılında, Akademisyen Sakharov iki tanıttıbomba patlamaları sonucu elde edilen radyoaktivitenin zararlı etkisi ve kalıtsallık üzerine etkisi. Sonuç olarak, bilim insanının belirttiği gibi, nüfusun ortalama yaşam beklentisi azalmaktadır. Sakharov'un değerlendirmesine göre, gelecekte her megaton patlaması 10 bin vakada onkolojik hastalığa yol açıyor.

1958 yılında Andrei Dmitrievich sonuçsuzSSCB'nin, atomik patlamaların uygulanmasına ilişkin bildirilen moratoryumu genişletme kararını etkilemeye çalışmıştır. 1961'de moratoryum çok güçlü bir hidrojen bombasının (50 megaton) test edilmesiyle kesintiye uğradı. Askeri önemden ziyade, politik olarak vardı. Andrei Dmitrievich Sakharov 7 Mart 1962'de üçüncü madalya "Hammer and Sickle" aldı.

Sosyal etkinlikler

1962'de, Sakharov akut çatışmalara girdi.devlet yetkilileri ve meslektaşları silahların geliştirilmesi ve test edilmesini yasaklama gereği duydular. Bu çatışmanın olumlu bir sonucu vardı: 1963'te Moskova'da, her üç ortamda da nükleer silahların test edilmesini yasaklayan bir anlaşma imzalandı.

Andrei Dmitrievich'in çıkarlarına dikkat edilmelidir.o yıllarda zaten nükleer fizik için sınırlı değildi. Bilim adamı aktif bir sosyal aktiviteye öncülük etti. 1958'de, Sakharov Kruşçev'in planlarına karşı konuşma yaptı ve ortaöğretimi elde etme süresini kısaltmayı planladı. Birkaç yıl sonra, meslektaşlarıyla birlikte Andrei Dmitrievich, T. Lysenko'nun etkisini Sovyet genetiğinden kurtardı.

1964 yılında Sakharov Akademisyen biyolog NI Nuzhdin'in seçimine karşı konuştuğu bir konuşma yaparak Bilimler Akademisi'nde konuştu. Andrei Dmitrievich, TD Lysenko gibi bu biyologun Rus biliminin gelişmesindeki ağır ve utanç verici sayfalardan sorumlu olduğuna inanıyordu.

1966 yılında bilim adamı. CPSU'nun 23. Kongresi'ne bir mektup imzaladı. Bu mektupta ("25 ünlü"), ünlü insanlar Stalin'in rehabilitasyonuna karşı çıktılar. Mahkeme, halk için “en büyük felaket” in, muhaliflerin hoşgörüsüzlüğünü, Stalin'in izlediği politikaları yeniden canlandırmak için herhangi bir girişimde bulunacağını kaydetti. Aynı yıl Sakharov, Stalin hakkında bir kitap yazan RA Medvedev ile bir araya geldi. Andrei Dmitrievich'in görüşlerini önemli ölçüde etkiledi. Şubat 1967'de, bilim adamı ilk mektubunu dört muhalifin savunmasında konuştuğu Brezhnev'e gönderdi. Yetkililerin zor yanıtı, Sakharov'u “tesis” de tuttuğu iki yazıdan birini mahrum ediyordu.

Makale-manifesto, "nesne" üzerindeki çalışmalardan askıya alma

Haziran 1968'de yabancı basında Andrei Dmitrievich'in bir makalesinde, ilerlemeye, entelektüel özgürlüğe ve barış içinde birlikte yaşamaya yansıdığı bir yazı ortaya çıktı. Bilim adamı, ekolojik kendinden zehirlenmenin, termonükleer yıkımın, insanlığın insanlıktan çıkarılmasının tehlikeleri hakkında konuştu. Sakharov, kapitalist ve sosyalist sistemleri birbirine yaklaştırmanın bir gerekliliğine dikkat çekti. Aynı zamanda Stalin tarafından işlenen suçlar hakkında da, SSCB'de demokrasi olmadığını yazdı.

Bu makale manifestosunda, bilim adamı ortadan kaldırılmasını savundupsikiyatri kliniklerinde muhaliflerin yerleştirilmesine karşı siyasi mahkemeler ve sansür. Yetkililerin tepkileri çabucak takip etti: Andrei Dmitrievich gizli bir tesiste işten uzaklaştırıldı. Bir şekilde askeri sırlarla bağlantılı olan bütün mesajları kaybetti. Andrei Sakharov'un AI Solzhenitsyn ile toplantısı 26 Ağustos 1968'de gerçekleşti. Ülkenin ihtiyaç duyduğu toplumsal dönüşümler hakkında farklı görüşlere sahip oldukları ortaya çıktı.

Eşin ölümü, FIAN'da çalışmak

Sonra trajik olayı kişisel olarak geldiSakharov'un hayatı - Mart 1969'da karısı öldü, bilim adamını bir çaresizlik halinde bıraktı, daha sonra uzun bir süre, uzun yıllar ruhsal tahribatla değiştirildi. O zamanlar FIAN'ın Teorik Bölümüne başkanlık eden IE Tamm, SSCB Bilimler Akademisi Başkanı MV Keldysh'e bir mektup yazdı. Bunun bir sonucu olarak, büyük olasılıkla, 30 Haziran 1969'da, yaptırımlar, Andrei Dmitrievich, Enstitü departmanına alındı. Burada bilimsel çalışmalarda bulundu, kıdemli araştırmacı oldu. Bu yazı, bir Sovyet akademisyeninin alabileceği en düşük şeydi.

İnsan hakları faaliyetlerinin devamı

1967'den 1980'e kadar olan dönemde bilim insanı daha çok yazdı15 bilimsel eser. Aynı zamanda, resmi çevreler politikasına artık uymayan aktif kamu faaliyetlerini yürütmeye başladı. Andrei Dmitrievich, psikiyatri hastanelerinden insan hakları savunucuları Zh. Medvedev ve P.G. Grigorenko'nun serbest bırakılması için temyiz başvurusunda bulundu. Bilim adamı, RA Medvedev ve fizikçi V. Turchin ile birlikte "Demokratikleşme ve Entelektüel Özgürlük Bildirgesi" yayınladı.

Sakharov katılmak için Kaluga'ya geldi.Muhalefet durumunda işlemin yürütüldüğü mahkemenin toplanması B. Weil ve R. Pimenov. Kasım 1970'de, Andrei Dmitrievich, fizikçiler A. Tverdokhlebov ve V. Chalidze ile birlikte İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin koyduğu ilkeleri uygulamak olan İnsan Hakları Komitesi'ni kurdu. 1971'de Akademisyen Leontovich MA ile birlikte, Sakharov, psikiyatrinin siyasi amaçlarının yanı sıra, Kırım Tatarlarının geri dönüşü, din özgürlüğü, Alman ve Yahudi göçü için kullanılmasına karşı çıktı.

Bonner EG’ye evlenme, Sakharov’a karşı kampanya

Elena Grigoryevna Bonner'in evliliği (yaşam yılları- 1923-2011) 1972 yılında meydana geldi. Bilim adamı, bu kadına 1970 yılında Kaluga'da davaya gittiğinde tanıştı. Eşinin arkadaşı ve sadık bir arkadaşı olan Elena Grigorievna, Andrei Dmitrievich'in bireylerin haklarının korunması konusundaki faaliyetlerine odaklandı. Bundan sonra, Sakharov programlama belgelerini tartışma konusu olarak değerlendirdi. Ancak, 1977'de teorik fizikçi hala ölüm cezasını kaldırmaya ve aftan bahsetmiş olan Yüksek Konsey Başkanlığı'na hitaben bir toplu mektup imzaladı.

1973'te, Sakharov U'ya bir röportaj verdi. Stenholm, İsveç'ten bir radyo muhabiri. İçinde o zaman var olan Sovyet sisteminin doğasını anlattı. Başsavcı Yardımcısı Andrei Dmitrievich'e bir uyarı yayınladı, ancak buna rağmen bilim insanı on bir Batılı gazeteci için basın toplantısı düzenledi. Zulüm tehdidini kınadı. Bu tür eylemlere tepki, Pravda gazetesinde basılmış 40 akademisyenin yazdığı mektuptu. Andrei Dmitrievich'in kamusal faaliyetlerine karşı bir kısır kampanyanın başlangıcıydı. İnsan hakları savunucuları, Batılı bilim adamları ve politikacılar onun yanında konuştu. AI Solzhenitsyn, Nobel Barış Ödülü'nü bilim insanına vermeyi önerdi.

büyük Sovyet bilim adamları

İlk açlık grevi, Sakharov kitabı

Eylül 1973'teHerkesin göç etme hakkı için mücadeleye devam eden Andrei Dmitrievich, ABD Kongresine Jackson Değişikliğini desteklediği bir mektup gönderdi. Ertesi yıl, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı R. Nixon, Moskova'ya geldi. Ziyareti sırasında, Sakharov ilk açlık grevini gerçekleştirdi. Ayrıca siyasi tutukluların kaderine halkın dikkatini çekmek için bir televizyon röportajı verdi.

E. G. Sakharov tarafından alınan Fransız insani yardım temelinde Bonner, Siyasi Mahkumlar Çocuklarına Yardım Fonu'nu kurdu. Andrei Dmitrievich 1975'te ünlü bir Alman yazar olan H. Bell ile tanıştı. Onunla birlikte, siyasi tutukluları koruma amaçlı bir itirazda bulundu. Ayrıca 1975'te, bilim adamı Batı'da “Ülke ve Dünya Üzerine” adlı kitabını yayınladı. İçinde, Sakharov demokratikleşme, silahsızlanma, yakınsama, ekonomik ve politik reformlar, stratejik denge fikirlerini geliştirdi.

Nobel Barış Ödülü (1975)

Nobel Barış Ödülü layıkıylaEkim 1975'te akademisyene verildi. Ödül, yurtdışında tedavi gören eşi tarafından alındı. Sakharov'un törene hazırladığı konuşmayı okudu. İçinde bilim adamı hem de düşünce mahkumlarını yaygın açıklamasına, "gerçek silahsızlanma" ve "gerçek detant", dünyada bir siyasi af çağrısında bulundu. Ertesi gün, Sakharov eşi Nobel konuşmasında "Barış, İlerleme, İnsan Hakları" ile hareket etti. Akademisyen, bu hedeflerin üçünün birbiriyle yakından ilişkili olduğunu iddia etti.

şeker akademisyeni

Şarj, bağlantı

Sakharov'un aktif olarak konuşmasına rağmenSovyet rejimine karşı, 1980 yılına kadar ona karşı resmi bir suçlama yapılmadı. Bilim adamı, Afganistan'daki Sovyet birliklerinin işgal edilmesini sert bir şekilde kınadığı zaman ortaya atıldı. 8 Ocak 1980, tüm önceki hükümet ödülleri A. Sakharov'dan mahrum edildi. Başvurusu 22 Ocak'ta Gorky'ye (bugün Nizhny Novgorod) gönderildiği ve ev hapsinde tutulduğu sırada başladı. Aşağıda, akademisyenin yaşadığı Gorky'deki evin fotoğrafı.

bir hidrojen bombasının babası

Sakharov, EG Bonner'ın ayrılma hakkı için açlık grevi yaptı

1984 yazında Andrei Dmitrievich, eşinin tedavi için ABD'ye ve akrabalarla görüşme hakkı için açlık grevine başladı. Ağrılı beslenme ve şiddetli hastaneye yatma eşlik etti, ancak hiçbir sonuç getirmedi.

Nisan-Eylül 1985'te Akademisyenin son açlık grevi, önceki hedefleri takip ederek gerçekleşti. Sadece 1985 yılının Temmuz ayında, E. G. Bonner'e izin izni verildi. Bu, Sakharov'un Gorbaçov'a, kamu konuşmalarını durdurma ve yolculuk izin verilmişse tamamen bilimsel çalışmaya konsantre olma sözü verdiği bir mektup gönderdikten sonra oldu.

Hayatın son yılı

Mart 1989’da Sakharov, SSCB'nin Yüce Sovyetinin Halk Yardımcısı oldu. Bilim adamı, Sovyetler Birliği'ndeki siyasi yapı reformu hakkında çok düşündü. Kasım 1989'da, Sakharov bireysel hakların korunmasına ve halkların devletliğe geçişine dayanan bir anayasa taslağı sundu.

Andrei Sakharov'un biyografisi 14 Aralık'ta sona eriyor1989, başka bir yoğun günden sonra Halkın Milletvekilleri Kongresi'nde, o vefat etti. Otopsinin gösterdiği gibi, akademisyenin kalbi tamamen yıpranmıştı. Moskova'da, Vostryakovskoye mezarlığında, hidrojen bombasının "babası" ve olağanüstü bir insan hakları savaşçısı duruyor.

Sakharov Vakfı

Büyük bilim insanının ve halkın anılarıBirçok kişinin kalbindedir. 1989 yılında Andrei Dmitrievich'in anısını korumak, fikirlerini desteklemek ve insan haklarını savunmak olan ülkemizde Andrei Sakharov Vakfı kuruldu. 1990 yılında, Vakıf, Amerika Birleşik Devletleri'nde de ortaya çıktı. Akademisyenin karısı Elena Bonner, uzun süredir bu iki örgütün başkanıydı. 18 Haziran 2011'de kalp krizinden öldü.

ve şekerin

Yukarıdaki fotoğrafta - Sakharov’un bir anıtıSt. Petersburg. Bulunduğu kareye ismini verir. Sovyet Nobel Ödülü kazananlar, anıtlara ve mezarlara getirilen çiçeklerin kanıtladığı gibi unutulmuyor.

AD Sakharov: biyografi, bilimsel ve insan hakları faaliyetleriAD Sakharov: biyografi, bilimsel ve insan hakları faaliyetleri

Related news

 • Semptomlar: böbrek hastalığı
 • İğne Oyası Boncuklu Yuvarlak Çiçek Modeli Yapımı Videolu Anlatımlı
 • Kolera Sarkıları Listesi
 • Ketojenik Diyet Listesi
 • VAZ 2114 fren disklerinin kendi ellerinizle değiştirilmesi

 • AD Sakharov: biyografi, bilimsel ve insan hakları faaliyetleri 58

  AD Sakharov: biyografi, bilimsel ve insan hakları faaliyetleri


  AD Sakharov: biyografi, bilimsel ve insan hakları faaliyetleri 64

  AD Sakharov: biyografi, bilimsel ve insan hakları faaliyetleri 78

  AD Sakharov: biyografi, bilimsel ve insan hakları faaliyetleri 86

  AD Sakharov: biyografi, bilimsel ve insan hakları faaliyetleri 31

  AD Sakharov: biyografi, bilimsel ve insan hakları faaliyetleri 79

  AD Sakharov: biyografi, bilimsel ve insan hakları faaliyetleri 73

  AD Sakharov: biyografi, bilimsel ve insan hakları faaliyetleri 90

  AD Sakharov: biyografi, bilimsel ve insan hakları faaliyetleri 58

  AD Sakharov: biyografi, bilimsel ve insan hakları faaliyetleri 36

  AD Sakharov: biyografi, bilimsel ve insan hakları faaliyetleri 65

  AD Sakharov: biyografi, bilimsel ve insan hakları faaliyetleri 93

  AD Sakharov: biyografi, bilimsel ve insan hakları faaliyetleri 57

  AD Sakharov: biyografi, bilimsel ve insan hakları faaliyetleri 82

  AD Sakharov: biyografi, bilimsel ve insan hakları faaliyetleri 85

  AD Sakharov: biyografi, bilimsel ve insan hakları faaliyetleri 73